i could not the lecture

I could not the lecture at all It was too difficult f


hold on

Bạn đang xem: i could not the lecture

make off  

get along  

take in

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

Cụm động từ

Giải chi tiết:

A. hold on sth : lưu giữ đồ vật gi đích thị vị trí

B. make off: trốn thoát

C. get along: tách khỏi

D. take in: hiểu, ghi ghi nhớ loại gì

Tạm dịch: Tôi không hiểu biết nhiều bài bác giảng này tí nào là cả. Nó vượt lên khó khăn cho tới tôi

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Người lãnh đạo đoàn tham lam hiểm chuyến trước tiên chuồn vòng quan

  Xem thêm: in the polluted environment infectious diseases can be passed easily from one person to another

  Người lãnh đạo đoàn tham lam hiểm chuyến trước tiên chuồn vòng xung quanh trái khoáy khu đất vì thế đường thủy là

 • Em hãy trình diễn sự tạo hình và cách tân và phát triển của những v

  Em hãy trình diễn sự tạo hình và cách tân và phát triển của những quốc gia phong con kiến Khu vực Đông Nam Á kể từ nửa sau thế kỷ X cho tới thời điểm đầu thế kỷ XVI?

 • Người Cam-pu-chia tiếp tục tạo nên đi ra chữ viết lách vô thời gia

  Người Cam-pu-chia tiếp tục tạo nên đi ra chữ viết lách vô thời hạn nào?

 • Quốc hiệu của VN bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là Văn

  Quốc hiệu của VN bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là

 • Bằng kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập về cuộc kháng chiến chống quân x

  phẳng kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập về cuộc kháng chiến chống quân xâm lăng Tống (1075 - 1077), em hãy:

  a. Chỉ đi ra những đường nét khác biệt vô cơ hội tấn công giặc của Lý Thường Kiệt?

  b. Đánh giá chỉ tầm quan trọng của Lý Thường Kiệt vô cuộc kháng chiến?

 • Quê mùi hương của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là Pháp I-t

  Quê mùi hương của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là

 • Công trình phong cách xây dựng vượt trội của quốc gia Lào thời

  Công trình phong cách xây dựng vượt trội của quốc gia Lào thời phong con kiến là

 • Công trình phong cách xây dựng vượt trội của quốc gia Cam-pu-c

  Công trình phong cách xây dựng vượt trội của quốc gia Cam-pu-chia thời phong con kiến là

 • Pha Ngừm tiếp tục xây dựng nước Lan Xang vô năm nào là 1351 1

  Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 17 lesson 3

  Pha Ngừm tiếp tục xây dựng nước Lan Xang vô năm nào?

 • Kinh đô của VN bên dưới thời Ngô là Bạch Hạc Cổ Loa H

  Kinh đô của VN bên dưới thời Ngô là