hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính

Câu hỏi:

22/03/2020 71,178

A. Al(OH)3

Bạn đang xem: hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Chất với đặc điểm lưỡng tính là Al(OH)3

Al(OH)3 vừa với năng lực phản xạ với axit, vừa vặn phản xạ với bazơ

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 6H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu này tại đây đúng lúc trình bày về việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là việc hòa tan một hóa học vô nước trở nên dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học bên dưới thuộc tính của loại năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học trở nên ion dương và ion âm khi hóa học cơ tan nội địa hoặc ở hiện trạng rét chảy

D. Sự năng lượng điện li thực tế là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Dung dịch hóa học này tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối bột dẫn năng lượng điện được là vì vô hỗn hợp của bọn chúng với các 

A. ion trái khoáy dấu

B. anion (ion âm).

C. cation (ion dương).

D. chất

Xem thêm: thể tích bát diện đều

Câu 4:

Cho những muối bột sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối bột nằm trong loại muối bột axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5:

Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện quỳ tím hóa đỏ

A. HCl

B. K2SO4

C. KOH

D.  NaCl

Câu 6:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 với nằm trong độ đậm đặc mol, hỗn hợp với pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 7:

Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua quýt sự phân li của H2O) với những thành phần nào

A. H+, NO3-

B. H+, NO3-, H2O

C. H+, NO3-, HNO3

Xem thêm: biến điệu sóng điện từ là

D. H+, NO3-, HNO3, H2O