hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

Câu hỏi:

01/07/2023 2,639

C. 26,70 gam.

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

Đáp án chủ yếu xác

nY = nC3H5(OH)3 = 0,03

nO = 6nY + 2nZ = 2nCO2 + nH2O – 2nO2

→ nZ = 0,04

Y và Z có tính ko no ứng là k và g

→ nCO2 – nH2O = 0,14 = 0,03(k – 1) + 0,04(g – 1)

→ 3k + 4g = 21

Với k ≥ 3 và g ≥ 1 → k = g = 3 là nghiệm có một không hai.

nC = 0,03(3CZ + 3) + 0,04CZ = 2,43 → CZ = 18

→ Y là (C17H35COO)3C3H5 (0,03 mol)

→ mY = 26,70 gam

Chọn C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Este X mạch hở, đem tỉ khối đối với H2 vì như thế 44. Thủy phân trọn vẹn 22 gam X vì như thế hỗn hợp NaOH (dư), chiếm được đôi mươi,5 gam muối hạt. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. C2H5COOC2H5.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5. 

D. HCOOC3H7.

Câu 2:

Trong bình kín không tồn tại bầu không khí chứa chấp 18,4 gam láo lếu ăn ý rắn A bao gồm FeCO3, Fe(NO3)2, FeS và Fe, nhập ê oxi cướp 15,65% về lượng. Nung bình ở nhiệt độ chừng cao cho tới phản xạ trọn vẹn chiếm được láo lếu ăn ý rắn B và 0,08 mol láo lếu ăn ý khí X bao gồm 3 khí đem tỉ khối tương đối đối với He là a. Hòa tan không còn hóa học rắn B nhập 91 gam hỗn hợp H2SO4 84%. Kết thúc đẩy phản xạ chiếm được hỗn hợp Y và 0,4 mol khí SO2. Cho 740ml hỗn hợp NaOH 1M nhập hỗn hợp Y chiếm được 23,54 gam kết tủa có một không hai. Giá trị của a là

A. 10,5. 

B. 12.

C. 12,5.

D. 16.

Câu 3:

Một loại xăng E là láo lếu ăn ý bao gồm isooctan (2,2,4-trimetylpentan) và heptan đem tỉ khối tương đối đối với He vì như thế 28,22. Khi dùng mang đến một vài mô tơ, cần thiết trộn tương đối xăng E với bầu không khí (chứa 21% O2 theo đuổi thể tích) theo đuổi tỉ lệ thành phần thể tích ứng 1 : V nhằm châm cháy vừa phải đầy đủ và trọn vẹn xăng. Giá trị của V sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?

Xem thêm: có mấy cách để đo các đại lượng vật lý

A. 56. 

B. 12.

C. 25.  

D. 48.

Câu 4:

Hỗn ăn ý E bao gồm tía este no, mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức) đều được tạo ra trở thành kể từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy trọn vẹn m gam E, chiếm được số mol CO2 to hơn số mol H2O là 0,425 mol. Mặt không giống, m gam E phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được láo lếu ăn ý T bao gồm nhị muối hạt và 28,6 gam láo lếu ăn ý Q bao gồm một ancol đơn chức và một ancol nhị chức. Đốt cháy trọn vẹn T cần thiết vừa phải đầy đủ 0,25 mol O2, chiếm được CO2, 0,35 mol Na2CO3 và 0,15 mol H2O. Phần trăm lượng của X nhập m gam E sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?

A. 8,8%. 

B. 7,7%.  

C. 8,0%.

D. 7,0%.

Câu 5:

Este X mạch hở, đem công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân X nhập môi trường thiên nhiên axit, chiếm được hóa học cơ học Y và ancol metylic. Phát biểu này tại đây ko đúng?

A. Tên của X là metyl acrylat.

B. Trong phân tử Y đem nhị link pi (π).

C. Công thức phân tử của Y là C3H4O2.

D. Y ứng dụng với Br2 theo đuổi tỉ lệ thành phần mol ứng 1 : 2.

Câu 6:

Trong ăn ý hóa học, những sắt kẽm kim loại kiềm thổ đem số lão hóa :

A. +1. 

B. -2.

C. +2.

Xem thêm: biến dị tổ hợp là gì

D. +3.