hiệu suất của nguồn điện

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

Với loạt bài bác Công thức tính hiệu suất của nguồn điện Vật Lí lớp 11 sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ công thức, từ bại liệt kế hoạch ôn tập luyện hiệu suất cao nhằm đạt thành quả cao trong những bài bác đua môn Vật Lí 11.

Bài viết lách Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất bao gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức - Đơn vị đo, Mở rộng lớn và Bài tập luyện minh họa vận dụng công thức nhập bài bác đem điều giải cụ thể hùn học viên dễ dàng học tập, dễ dàng lưu giữ Công thức tính hiệu suất của nguồn điện Vật Lí 11.

Bạn đang xem: hiệu suất của nguồn điện

9. Công thức tính hiệu suất của nguồn điện

                                 Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

1. Định nghĩa

Mạch năng lượng điện một chiều không hề thiếu bao gồm đem mối cung cấp năng lượng điện, thừng dẫn và những vũ trang dung nạp năng lượng điện như năng lượng điện trở hoặc đèn điện. Phần đoạn mạch năng lượng điện ko chứa chấp mối cung cấp được gọi là mạch ngoài, phần đoạn mạch năng lượng điện chỉ chứa chấp mối cung cấp gọi là mạch nhập.

Ví dụ:

 Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

Nguồn năng lượng điện lúc nào cũng đều có năng lượng điện trở nhập, chính vì thế, khi đem dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập mạch thì năng lượng điện năng tự mối cung cấp năng lượng điện cung ứng sẽ tiến hành dung nạp ở cả mạch ngoài và ở mạch nhập. Công của mối cung cấp năng lượng điện tự tổng năng lượng điện năng dung nạp ở mạch ngoài và ở mạch nhập. Trong số đó, phần năng lượng điện năng dung nạp ở mạch ngoài là năng lượng điện năng dung nạp tiện ích, phần năng lượng điện năng dung nạp ở mạch nhập là năng lượng điện năng hao tổn.

Hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện là đại lượng đặc thù đến mức độ phỏng dùng hữu ích năng lượng điện năng tự mối cung cấp năng lượng điện cung ứng, được xem tự tỉ số năng lượng điện năng dung nạp tiện ích và công của mối cung cấp năng lượng điện, tính theo dõi đơn vị chức năng xác suất.

2. Công thức – Đơn vị đo

Công thức tính hiệu suất Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Trong đó:

+ H là hiệu suất của nguồn điện, đem đơn vị chức năng %

+ Aich là năng lượng điện năng dung nạp tiện ích, là năng lượng điện năng dung nạp bên trên mạch ngoài, đem đơn vị chức năng Jun (J);

+ Ang là công của mối cung cấp năng lượng điện, đem đơn vị chức năng Jun (J);

+ U là hiệu năng lượng điện thế bên trên nhị đầu mạch ngoài, đem đơn vị chức năng vôn (V);

+ ξ là suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện, đem đơn vị chức năng vôn (V);

+ I là độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập toàn mạch, đem đơn vị chức năng ampe (A);

+ t là thời hạn dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập mạch, đem đơn vị chức năng giây (s).

3. Mở rộng

Sử dụng công thức tính hiệu suất dung nạp năng lượng điện Phường và hiệu suất của mối cung cấp, tao rất có thể tính được hiệu suất của mối cung cấp như sau: 

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Trong tình huống mạch ngoài chỉ bao gồm năng lượng điện trở RN thì hiệu suất của mối cung cấp còn được xem tự công thức:

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Khi biết hiệu suất của mối cung cấp tao rất có thể suy rời khỏi năng lượng điện năng dung nạp tiện ích hoặc công của mối cung cấp năng lượng điện.

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

                                   Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

4. Bài tập luyện minh họa

Bài 1: Mắc một năng lượng điện trở 14Ω nhập nhị vô cùng của một mối cung cấp năng lượng điện teo năng lượng điện trở nhập là 1Ω thì hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị vô cùng của mối cung cấp là 8,4 V.

a) Tính độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch và suất năng lượng điện động của mối cung cấp.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện.

Xem thêm: công thức thể tích khối cầu

Bài giải:

a) kề dụng tấp tểnh luật Ôm cho tới mạch ngoài, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện là: 

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện là: ξ = I. (R + r) = 0,6. (14 + 1) = 9 (V)

b) Hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện là: 

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Bài 2: Một acquy đem suất năng lượng điện động 2V, năng lượng điện trở nhập r = 1 Ω, và cứ từng giây nó fake một năng lượng điện lượng 2,4 C kể từ vô cùng âm thanh lịch vô cùng dương của mối cung cấp.

a) Tính năng lượng điện năng tuy nhiên acquy cung ứng nhập một giờ.

b) Nối nhị vô cùng acquy với 1 năng lượng điện trở R = 9 Ω thì hiệu suất dung nạp bên trên mạch ngoài là bao nhiêu? Tính hiệu suất của acquy.

Bài giải:

a) Điện năng của acquy cung ứng nhập một giờ là: Ang = q.ξ = 2,4 . 2 = 4,8 J

b) Khi nối nhị vô cùng acquy với năng lượng điện trở 9 Ω thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch là

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Công suất dung nạp của mạch ngoài là P = R.I2 = 9.0,22 = 0,36  (W)

Công suất của mối cung cấp là Png = I.ξ = 0,2.2 = 0,4 (W)

Hiệu suất của mối cung cấp là Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Bài 3: Một mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động 12 V và năng lượng điện trở nhập 2W. Nối năng lượng điện trở R nhập nhị vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện trở nên mạch kín thì hiệu suất dung nạp bên trên năng lượng điện trở R tự 16 W. Tính độ quý hiếm của năng lượng điện trở R và hiệu suất của mối cung cấp.

Bài giải:

Công suất dung nạp bên trên năng lượng điện trở R là:

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

=> R2 - 5R + 4 = 0

=> R = R1 = 4 W hoặc R = R2 = 1Ω

Khi R = R1 = 4 Ω thì H = Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất = 67%

Khi R = R2 = 1 W thì H = Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất = 33%.

Xem thêm thắt những Công thức Vật Lí lớp 11 cần thiết hoặc khác:

 • Công thức tính hiệu suất rét năng lượng điện, bếp từ khi đun nước

 • Công thức tấp tểnh luật ôm cho tới toàn mạch

 • Công thức tính độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện khi đoản mạch

 • Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở nhập của cục nguồn

  Xem thêm: họ nguyên hàm của hàm số

 • Công thức tính số pin của cục nguồn

Ngân sản phẩm trắc nghiệm free ôn đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên khoahoc.mamnonsaomai.edu.vn

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán đem đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa đem đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý đem đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh đem đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng phù hợp những đoạn phim dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mamnonsaomai.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85