hai tam giác bằng nhau


Hai tam giác đều bằng nhau là nhì tam giác nhưng mà tía cạnh của tam giác này vì chưng tía cạnh của tam giác cơ và tía góc đối lập với tía cạnh ấy của tam giác này vì chưng tía góc đối lập với b a cạnh của tam giác cơ.

1. Các kiến thức và kỹ năng cần thiết nhớ

Bạn đang xem: hai tam giác bằng nhau

Hai tam giác vì chưng nhau

Hai tam giác đều bằng nhau là nhì tam giác đem những cạnh ứng đều bằng nhau, những góc ứng đều bằng nhau.

Để kí hiệu sự đều bằng nhau của tam giác \(ABC\) và tam giác \(A'B'C'\) tao viết:

\(∆ABC= ∆A'B'C'.\)

Ví dụ:

\(\Delta ABC = \Delta A'B'C'\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat A = \widehat A'\\\widehat B = \widehat B'\\\widehat C = \widehat C'\\AB = A'B'\\AC = A'C'\\BC = B'C'\end{array} \right.\)

Trong cơ \(A,\,A'\) là nhì đỉnh ứng, \(AB,\,A'B'\) là nhì cạnh ứng, \(\widehat A,\widehat {A'}\) là nhì góc ứng.

Lưu ý

 Khi kí hiệu sự đều bằng nhau của nhì tam giác, những vần âm chỉ thương hiệu những đỉnh ứng được viết lách theo đòi nằm trong loại tự 

2. Một số dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Từ hai tam giác bằng nhau, xác lập những cạnh đều bằng nhau, những góc đều bằng nhau. Tính phỏng lâu năm đoạn trực tiếp, số đo góc.

Phương pháp:

Căn cứ nhập những đỉnh ứng của hai tam giác bằng nhau nhằm xác lập những nhân tố quan trọng.

Dạng 2: Viết những cặp tam giác đều bằng nhau khi cho những cặp góc, cặp cạnh vì chưng nhau

Phương pháp: Dựa nhập những cặp góc, những cặp cạnh đều bằng nhau tao viết lách những cặp tam giác đều bằng nhau theo như đúng trật tự những đỉnh ứng.

Xem thêm: bao nhiêu điểm là liệt


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: sống thử trước hôn nhân