hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 cm

Câu hỏi:

28/05/2020 82,155

Hai năng lượng điện điểm cân nhau đặt điều nhập chân ko cách nhau chừng một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy thân mật bọn chúng là F1=1,6.10-4 (N). Để lực tương tác thân mật nhị năng lượng điện ê bằng F2=2,5.10-4 (N) thì khoảng cách thân mật bọn chúng là:

Bạn đang xem: hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 cm

B. r2 = 1,6 (cm)

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: B

Hướng dẫn:

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một năng lượng điện dương, lượng nhỏ vào một trong những năng lượng điện ngôi trường đều rồi thả nhẹ nhõm. Điện tích tiếp tục đem động:

A. dọc từ chiều của lối mức độ năng lượng điện trường

B. trái hướng lối mức độ năng lượng điện trường

C. vuông góc với lối mức độ năng lượng điện trường

D. theo gót một tiến trình bất kỳ

Câu 2:

Mối contact thân mật hiệu năng lượng điện thế UMNvà hiệu năng lượng điện thế UNM là:

A. UMN=UNM

B. UMN=-UNM

C. UMN=1UNM

D. UMN=-1UNM

Câu 3:

Khoảng cơ hội thân mật một prôton và một êlectron là r = 5.10-9(cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Lực tương tác thân mật bọn chúng là:

A. lực mút hút với F = 9,216.10-12 (N).

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

Xem thêm: hai tôn giáo lớn ra đời ở ấn độ là

C. lực mút hút với F = 9,216.10-8 (N).

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật thiếu thốn êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật quá êlectron

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật đã nhận được tăng những ion dương

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật đã nhận được tăng êlectron

Câu 5:

Hai năng lượng điện tích q1=5.10-16 (C),  q2=-5.10-16 (C), đặt điều bên trên nhị đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh vày 8 (cm) nhập không gian. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên đỉnh A của tam giác ABC có tính rộng lớn là:

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).

B. E = 0,6089.10-3 (V/m).

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).

D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

Câu 6:

Một năng lượng điện q = 1 (μC) dịch chuyển kể từ điểm A tới điểm B nhập năng lượng điện ngôi trường, nó nhận được một tích điện W = 0,2 (mJ). Hiệu năng lượng điện thế thân mật nhị điểm A, B là:

A. U = 0,đôi mươi (V).

B. U = 0,đôi mươi (mV).

C. U = 200 (kV).

Xem thêm: vai trò của photpho trong cơ thể thực vật

D. U = 200 (V).