hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu cách nhau 2cm

Câu hỏi:

08/10/2019 91,219

Hai phiên bản sắt kẽm kim loại bằng tuy vậy song đem năng lượng điện trái ngược vết, xa nhau chừng 2cm, độ mạnh năng lượng điện ngôi trường thân thiện nhị phiên bản là 3.103V/m. Một phân tử đem năng lượng điện q=1,5.10-2C dịch rời kể từ phiên bản dương sang trọng phiên bản âm với véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu vì thế 0, lượng của phân tử đem năng lượng điện là 4,5.10-6g. Vận tốc của phân tử đem năng lượng điện Khi đập nhập phiên bản âm là

Bạn đang xem: hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu cách nhau 2cm

B. 2.104m/s

Đáp án chủ yếu xác

Khi năng lượng điện gửi kể từ phiên bản dương sang trọng phiên bản âm thì vận dụng công thức v2vo2=2aS

Điện tích vận động nhập năng lượng điện ngôi trường Chịu thuộc tính của lực điện:

F=maqE=maa=qEm

v202=2aS=2qEmSv=2qESm

v=2.1,5.102.3.103.0,024,5.109=2.104m/s

Chọn đáp án B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công của lực năng lượng điện ngôi trường dịch gửi một năng lượng điện 1μC dọc từ chiều một đàng mức độ nhập một năng lượng điện ngôi trường đều 1000 V/m bên trên quãng đàng lâu năm 1 m là

A. 1000 J.

B. 1 J.

C. 1 mJ.

D. 1 μJ.

Câu 2:

Một electron vận động dọc từ đàng mức độ của một năng lượng điện ngôi trường đều. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường có tính rộng lớn vì thế 100V/m. Vận tốc thuở đầu của electron là 3.105m/s, lượng của electron là 9,1.10-31kg. Từ khi chính thức vận động cho tới Khi sở hữu véc tơ vận tốc tức thời vì thế 0 thì electron đã đi được được quãng đường

A. 5,12mm

B. 0,256m

C. 5,12m

D. 2,56mm

Câu 3:

Một phân tử vết mờ do bụi tích năng lượng điện sở hữu lượng m=10-8g ở cân đối nhập năng lượng điện ngôi trường đều phải sở hữu hướng trực tiếp đứng xuống bên dưới và sở hữu độ mạnh E= 1000V/m, lấy g=10m/s2. Điện tích của phân tử vết mờ do bụi là

A. - 10-13 C

Xem thêm: nhiễm sắc thể là gì

B. 10-13 C

C. - 10-10 C

D. 10-10 C

Câu 4:

Một trái ngược cầu nhỏ lượng 3,06.10-15kg, đem năng lượng điện 4,8.10-18C ở lửng lơ thân thiện nhị tấm sắt kẽm kim loại tuy vậy song ở ngang, nhiễm năng lượng điện trái ngược vết, xa nhau chừng 2cm. Lấy g=10m/s2. Hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị tấm sắt kẽm kim loại bằng

A. 255V

B. 127,5V

C. 63,75V

D. 734,4V

Câu 5:

Hai năng lượng điện q1 = 2.10-6 C và q2 = - 8.10-6 C theo lần lượt đặt điều bên trên nhị điểm A và B với AB = 10 centimet. Xác toan điểm M bên trên đàng AB tuy nhiên bên trên đó E2=4E1

A. M trực thuộc AB với AM = 2,5 centimet.

B. M trực thuộc AB với AM = 5 centimet.

C. M ở ngoài AB với AM = 2,5 centimet.

D. M ở ngoài AB với AM = 5 centimet.

Câu 6:

Quả cầu nhỏ lượng m = 25 g, đem năng lượng điện q = 2,5.10-7 C được treo vì thế một sợi chạc ko dãn, lượng ko đáng chú ý và đặt điều nhập vào một năng lượng điện ngôi trường đều với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E sở hữu phương ở ngang và có tính rộng lớn E = 106 V/m. Góc chếch của chạc treo đối với phương trực tiếp đứng là

A. 300.

B. 450.

C. 600.

Xem thêm: tập đọc lớp 5 tập 2

D. 750.