giới hạn sinh thái gồm có

Giới hạn sinh thái xanh bao gồm có:

Bạn đang xem: giới hạn sinh thái gồm có

Giới hạn sinh thái xanh bao gồm có:


Giới hạn bên dưới, số lượng giới hạn bên trên, số lượng giới hạn cực kỳ thuận.

Khoảng tiện nghi và khoảng chừng chống chịu đựng.

Giới hạn bên dưới, số lượng giới hạn trên

Giới hạn bên dưới, số lượng giới hạn bên trên, số lượng giới hạn chịu đựng đựng.

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Giới hạn sinh thái xanh bao gồm có: Khoảng tiện nghi và khoảng chừng chống chịu đựng (SGK Sinh 12 trang 151).

Chọn B

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Nhóm thành viên nào là bên dưới đấy là một quần thể?

  Nhóm thành viên nào là bên dưới đấy là một quần thể?

 • Xem thêm: chúc may mắn

  Đối với tiến thủ hoá, thông thường biến đổi đem ý nghĩa:

  Đối với tiến thủ hoá, thông thường biến đổi đem ý nghĩa:

 • Măt đa số của tinh lọc bất ngờ là gì ?

  Măt đa số của tinh lọc bất ngờ là gì ?

 • Kết ngược sau cuối của tiến thủ hóa chất hóa học là

  Kết ngược sau cuối của tiến thủ hóa chất hóa học là

 • Ưu thế nổi trội của kinh nghiệm DT là

  Ưu thế nổi trội của kinh nghiệm DT là

 • Nhóm thành viên nào là bên dưới đấy là một quần thể

  Nhóm thành viên nào là bên dưới đấy là một quần thể

 • Cơ quan liêu tương đương là dẫn chứng bệnh tỏ

  Cơ quan liêu tương đương là dẫn chứng bệnh tỏ

  Xem thêm: những hình xăm ý nghĩa cho nữ