giáo trình kinh tế chính trị mác lênin

Dưới đó là tổ hợp những tệp tin tư liệu kinh tế tài chính chủ yếu trị SSH1121 mà bản thân thuế tầm được. Các chúng ta nhấn vô nút nhằm vận chuyển tệp tin về nhé, File bên trên Scribd đơn thuần nhằm coi trước tệp tin.

Bạn đang xem: giáo trình kinh tế chính trị mác lênin

GIÁO TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ

2. Tổng phù hợp Slide bài xích giảng KTCT

3. Bài tập dượt và chỉ dẫn giải bài xích tập dượt KTCT

Cuối kỳ sở hữu phần bài xích tập dượt thì chúng ta học tập không còn 4 dạng này là cút ganh đua được nhé. Không quan trọng cần học tập quyển 99 bài xích tập dượt gì tê liệt đâu.

4. Tổng phù hợp tư liệu trắc nghiệm Kinh tế chủ yếu trị

ĐỀ NOTION 1 – ĐỀ NOTION 2 – ĐỀ NOTION 3

5. Đề cương ôn ganh đua thời điểm cuối kỳ (update T7.2023)

Dưới đó là đề cương lý thuyết tiên tiến nhất lúc này được share vì chưng CLB Hỗ trợ tiếp thu kiến thức Bách Khoa

Xem thêm: barbie ngôi nhà trong mơ

Đề cương Kinh tế chủ yếu trị bản thân update vừa qua bao hàm 2 bản: 1 phiên bản của chị ấy Hiền Thu được rất nhiều chúng ta chỉ học tập và điểm trên cao và một phiên bản khêu ý vấn đáp những thắc mắc ôn tập dượt vô đề cương. Tất cả ở vô folder nhé.

Bài tập dượt thì chúng ta coi ở mục 3 phía trên nha

Đề cương C Hiền Thu:

Tài liệu môn Triết học tập Mac-lenin

Xem thêm: mèo đen vào nhà