giải bài tập hoá 12


Tài liệu tổ hợp bên trên 100 dạng bài xích luyện Hóa 12 với rất đầy đủ cách thức giải, bài luyện đa dạng mẫu mã và bên trên 10000 bài xích luyện trắc nghiệm tinh lọc kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên với lời nói giải sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện những dạng bài xích luyện Hóa lớp 12 kể từ cơ đạt điểm trên cao trong những bài xích ganh đua môn Hóa học tập 12 và ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia.

Các dạng bài xích luyện Hóa 12 (chọn thanh lọc, với lời nói giải)

Để mua sắm đầy đủ cỗ Chuyên đề, đề ganh đua Hóa 12 và cỗ đề ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa năm 2023 phiên bản word với lời nói giải cụ thể, thích mắt, quý Thầy/Cô vui vẻ lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Bạn đang xem: giải bài tập hoá 12

Xem thêm: c5h10o2 có bao nhiêu đp

 • Chuyên đề Hóa học tập 12 năm 2023

Chuyên đề: Este - Lipit

Phương pháp giải Các dạng bài xích luyện chương Este - Lipit

 • 6 dạng bài xích luyện về Este vô đề ganh đua Đại học tập (có lời nói giải)
 • 2 dạng bài xích luyện về Lipit, Chất rộng lớn vô đề ganh đua Đại học tập (có lời nói giải)
 • Dạng 1: Tính Hóa chất và tên thường gọi của este
 • Dạng 2: Các phản xạ chất hóa học của este
 • Dạng 3: Cách pha chế, phân biệt este
 • Dạng 4: Bài toán về phản xạ nhen cháy este
 • Dạng 5: Bài toán về phản xạ thủy phân
 • Dạng 6: Xác tấp tểnh chỉ số xà chống hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của hóa học béo
 • Dạng 7: Bài toán về hóa học béo
 • Dạng 8: Hiệu suất phản xạ este hóa
 • 30 bài xích luyện este vô đề ganh đua Đại học
 • 30 thắc mắc trắc nghiệm lý thuyết este với đáp án
 • Dạng bài xích luyện cơ hội gọi thương hiệu este
 • Dạng bài xích luyện những phản xạ chất hóa học của este
 • Dạng bài xích luyện cơ hội phân biệt este
 • Dạng bài xích luyện phản xạ nhen cháy este
 • Dạng bài xích luyện phản xạ thủy phân este
 • Bài luyện phản xạ thủy phân este nhiều chức
 • Dạng bài xích luyện phản xạ este hóa
 • Dạng bài xích luyện phản xạ khử este
 • Phương pháp pha chế và phần mềm của este
 • Bài luyện về este nhiều chức
 • Tìm công thức phân tử của este phụ thuộc vào phản xạ nhen cháy
 • Tìm công thức phân tử của este phụ thuộc vào phản xạ xà chống hóa
 • Tìm công thức phân tử của este phụ thuộc vào phản xạ thủy phân
 • Bài luyện lếu thích hợp este đơn chức nhập cuộc phản xạ xà chống hóa
 • Bài luyện về lếu thích hợp este hoặc với đáp án
 • Dạng bài xích luyện phản xạ thủy phân lipit
 • Xác tấp tểnh công thức phân tử este phụ thuộc vào tỉ khối hơi
 • Dạng bài xích luyện phản xạ xà chống hóa
 • Bài thói quen lượng xà phòng
 • Câu căn vặn trắc nghiệm lý thuyết tầm quan trọng và phần mềm của hóa học béo
 • Câu căn vặn trắc nghiệm lý thuyết về hóa học giặt rửa
 • Dạng bài xích luyện xác lập chỉ số xà chống hóa của hóa học béo
 • Cách thực hiện bài xích luyện về hóa học béo
 • Dạng bài xích luyện về hiệu suất phản xạ este hóa
 • Bài luyện Este cơ phiên bản với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện Este nâng lên với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện Lipit cơ phiên bản, nâng lên với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện Peptit cơ phiên bản với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện Peptit nâng lên với lời nói giải chi tiết
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 1 Este - Lipit với lời nói giải
 • Các dạng câu hỏi phản xạ este hóa và cơ hội giải
 • Các dạng câu hỏi thủy phân este đơn chức, mạch hở và cơ hội giải
 • Các dạng câu hỏi thủy phân este của phenol và cơ hội giải
 • Các dạng câu hỏi thủy phân este nhiều chức và cơ hội giải
 • Các dạng câu hỏi nhen cháy este và cơ hội giải
 • Các dạng câu hỏi thủy phân hóa học rộng lớn và cơ hội giải
 • Các dạng câu hỏi nhen cháy hóa học rộng lớn và cơ hội giải
 • Các dạng câu hỏi xác lập công thức kết cấu este, hóa học rộng lớn và cơ hội giải

Bài luyện trắc nghiệm

 • 150 câu trắc nghiệm Este Lipit với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 1)
 • 150 câu trắc nghiệm Este Lipit với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 2)
 • 150 câu trắc nghiệm Este Lipit với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 3)
 • 150 câu trắc nghiệm Este Lipit với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 4)
 • 150 câu trắc nghiệm Este Lipit với lời nói giải (nâng cao – phần 1)
 • 150 câu trắc nghiệm Este Lipit với lời nói giải (nâng cao – phần 2)
 • 150 câu trắc nghiệm Este Lipit với lời nói giải (nâng cao – phần 3)
 • 150 câu trắc nghiệm Este Lipit với lời nói giải (nâng cao – phần 4)

Chuyên đề: Cacbohiđrat

Phương pháp giải Các dạng bài xích luyện chương Cacbohiđrat

 • 3 dạng bài xích luyện về Glucozơ, Fructozơ vô đề ganh đua Đại học tập (có lời nói giải)
 • 6 dạng bài xích luyện Saccarozo, Tinh bột, Xenlulozo vô đề ganh đua Đại học tập (có lời nói giải)
 • Dạng 1: Câu căn vặn lý thuyết về đặc điểm của cacbohidrat
 • Dạng 2: Các phản xạ chất hóa học của glucozơ, saccarozơ, tinh anh bột, xenlulozơ
 • Dạng 3: Nhận biết glucozơ, saccarozơ, tinh anh bột, xenlulozơ
 • Dạng 4: Phản ứng tráng bạc của glucozo
 • Dạng 5: Phản ứng thủy phân tinh anh bột, xenlulozo
 • Dạng 6: Xác tấp tểnh công thức phân tử cacbohidrat
 • Bài luyện Glucozo cơ phiên bản với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện Glucozo nâng lên với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện Saccarozơ cơ phiên bản với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện Saccarozơ nâng lên với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện Tinh bột, Xenlulozơ cơ phiên bản với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện Tinh bột, Xenlulozơ nâng lên với lời nói giải chi tiết
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 2 Cacbohiđrat với lời nói giải
 • Bài luyện về phản xạ tráng gương của glucozơ, fructozơ và cơ hội giải
 • Bài luyện về phản xạ thủy phân saccarozơ, tinh anh bột, xenlulozơ và cơ hội giải
 • Bài thói quen số đôi mắt xích tinh anh bột, xenlulozơ và cơ hội giải

Bài luyện trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 3)
 • 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat với lời nói giải (nâng cao – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat với lời nói giải (nâng cao – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat với lời nói giải (nâng cao – phần 3)

Chuyên đề: Amin, amino axit và protein

Phương pháp giải Các dạng bài xích luyện chương Amin, amino axit và protein

 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 3 Amin, amino axit và protein với lời nói giải
 • Bài luyện về tính chất bazơ của amin và cơ hội giải
 • Các dạng câu hỏi nhen cháy amin và cơ hội giải
 • Bài luyện về tính chất axit-bazơ của hỗn hợp axit và cơ hội giải
 • Bài luyện về este của amino axit và cơ hội giải
 • Bài luyện về phản xạ trùng dừng amino axit và cơ hội giải
 • Bài luyện thủy phân peptit và protein và cơ hội giải
 • 7 dạng bài xích luyện về Amin vô đề ganh đua Đại học tập (có lời nói giải)
 • 4 dạng bài xích luyện về Amino axit vô đề ganh đua Đại học tập (có lời nói giải)
 • 3 dạng bài xích luyện về Peptit, Protein vô đề ganh đua Đại học tập (có lời nói giải)
 • Dạng 1: Dạng bài xích luyện về viết lách đồng phân, gọi thương hiệu Amin, Amino Axit
 • Dạng 2: Nhận biết Amin, Amino Axit
 • Dạng 3: Các phản xạ chất hóa học của Amin, Amino Axit
 • Dạng 4: Tính hóa học của Amin, Amino Axit
 • Dạng 5: Cách xác lập công thức Amin, Amino Axit
 • Dạng 6: Các dạng bài xích luyện về Amin, Amino Axit
 • Dạng 7: Các dạng bài xích luyện về Protein, Peptit
 • 30 bài xích luyện Amin, Amino Axit, Protein vô đề ganh đua Đại học
 • 30 thắc mắc trắc nghiệm lý thuyết Amin, Amino Axit, Protein với đáp án
 • Cách viết lách đồng phân Amin, Amino Axit
 • Cách gọi thương hiệu Amin, Amino Axit
 • Phương pháp phân biệt Amin, Amino Axit
 • Chuỗi phản xạ Amin, Amino Axit
 • Xác tấp tểnh công thức phân tử Amin, Amino Axit phụ thuộc vào phản xạ cháy
 • Xác tấp tểnh công thức phân tử Amin, Amino Axit phụ thuộc vào phản xạ với axit
 • So sánh tính bazo của những Amin, Amino Axit
 • Dạng bài xích luyện Amin tính năng với hỗn hợp muối
 • Dạng bài xích luyện phản xạ cháy của Amin, Amino Axit
 • Dạng bài xích luyện Amin tính năng với hỗn hợp axit và hỗn hợp Brom
 • Dạng bài xích thói quen lưỡng tính của Amino Axit
 • Bài luyện về muối hạt của Amino Axit, este của Amino Axit
 • Bài luyện thủy phân peptit và protein
 • Dạng bài xích luyện phản xạ của Amin với Axit Nitro HNO2
 • Dạng bài xích luyện phản xạ ankyl hóa amin
 • Dạng bài xích luyện Phản ứng thế nhân thơm ngát của anilin
 • Câu căn vặn trắc nghiệm lý thuyết phần mềm và pha chế amin
 • Dạng bài xích luyện Amino Axit tính năng với bazo
 • Dạng bài xích luyện Amino Axit tính năng với Axit
 • Dạng bài xích luyện phản xạ este hóa của Amino Axit
 • Dạng bài xích luyện phản xạ trùng dừng của Amino Axit
 • Câu căn vặn trắc nghiệm lý thuyết phần mềm và pha chế Amino Axit
 • Dạng bài xích luyện phản xạ color biure của peptit
 • Các phản xạ thủy phân peptit và protein
 • Các phản xạ color đặc thù của protein
 • Bài luyện Amin cơ phiên bản với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện Amin nâng lên với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện Amino Axit cơ phiên bản với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện Amino Axit nâng lên với lời nói giải chi tiết

Bài luyện trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Amin, Amino Axit, Protein với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Amin, Amino Axit, Protein với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Amin, Amino Axit, Protein với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 3)
 • 100 câu trắc nghiệm Amin, Amino Axit, Protein với lời nói giải (nâng cao – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Amin, Amino Axit, Protein với lời nói giải (nâng cao – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Amin, Amino Axit, Protein với lời nói giải (nâng cao – phần 3)

Chuyên đề: Polime và vật tư polime

Phương pháp giải Các dạng bài xích luyện chương Polime và vật tư polime

 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 4 Polime và vật tư polime với lời nói giải
 • Bài thói quen số đôi mắt xích, tỉ trọng số đôi mắt xích polime và cơ hội giải
 • Bài luyện tương quan cho tới hiệu suất phản xạ polime hóa và cơ hội giải
 • 4 dạng bài xích luyện về Polime vô đề ganh đua Đại học tập (có lời nói giải)
 • Dạng 1: Câu căn vặn lý thuyết về polime
 • Dạng 2: Chuỗi phản xạ chất hóa học của polime
 • Dạng 3: Phản ứng trùng khớp polime
 • Dạng 4: Hiệu suất phản xạ trùng khớp polime
 • Bài luyện polime vô đề ganh đua đại học
 • 30 thắc mắc trắc nghiệm lý thuyết về polime với đáp án
 • Bài luyện về danh pháp, phân loại polime
 • Bài luyện về gọi thương hiệu những polime cần thiết thông thường gặp
 • Dạng bài xích luyện về những loại hóa học dẻo
 • Dạng bài xích luyện về phân loại tơ
 • Dạng bài xích luyện về những loại cao su thiên nhiên cần thiết thông thường gặp
 • Dạng bài xích luyện về đặc điểm của polime
 • Dạng bài xích luyện về phần mềm của polime
 • Dạng bài xích luyện về pha chế, tổ hợp những polime quan liêu trọng
 • Dạng bài xích thói quen thông số polime hóa (Tính số đôi mắt xích)
 • Bài toán tính tỉ trọng số đôi mắt xích
 • Bài toán về phản xạ nhen cháy polime
 • Bài toán hiệu suất phản xạ polime hóa
 • Bài toán về phản xạ Clo hóa PVC
 • Bài luyện về phản xạ trùng hợp
 • Dạng bài xích luyện lưu hóa cao su thiên nhiên thiên nhiên
 • Dạng bài xích luyện về phản xạ trùng dừng tạo ra polime
 • Sơ thiết bị pha chế Cao su Buna
 • Sơ thiết bị pha chế PVC
 • Bài luyện Polime cơ phiên bản, nâng lên với lời nói giải chi tiết

Bài luyện trắc nghiệm

 • 50 câu trắc nghiệm Polime và vật tư polime với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 1)
 • 50 câu trắc nghiệm Polime và vật tư polime với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 2)
 • 50 câu trắc nghiệm Polime và vật tư polime với lời nói giải (nâng cao – phần 1)
 • 50 câu trắc nghiệm Polime và vật tư polime với lời nói giải (nâng cao – phần 2)

Chuyên đề: Đại cương về kim loại

Phương pháp giải Các dạng bài xích luyện chương Đại cương về kim loại

 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 5 Đại cương sắt kẽm kim loại với lời nói giải
 • Bài luyện về mặt hàng năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại và cơ hội giải
 • Các dạng toán khử oxit sắt kẽm kim loại bởi C, H2, CO, sắt kẽm kim loại mạnh và cơ hội giải
 • Các dạng câu hỏi năng lượng điện phân và cơ hội giải
 • Bài luyện về việc bào mòn sắt kẽm kim loại và cơ hội giải
 • 5 dạng bài xích luyện về sắt kẽm kim loại vô đề ganh đua Đại học tập (có lời nói giải)
 • Dạng 1: Tính hóa học công cộng của kim loại
 • Dạng 2: Chuỗi phản xạ chất hóa học của kim loại
 • Dạng 3: Các dạng bài xích luyện về mặt hàng năng lượng điện hóa sắt kẽm kim loại và pin năng lượng điện hóa
 • Dạng 4: Phương pháp giải những câu hỏi về kim loại
 • Dạng 5: Kim loại tính năng với hỗn hợp axit
 • Dạng 6: Kim loại tính năng với hỗn hợp muối
 • Bài luyện năng lượng điện phân cơ phiên bản với lời nói giải
 • Bài luyện năng lượng điện phân nâng lên với lời nói giải
 • Bài luyện sắt kẽm kim loại tính năng với hỗn hợp muối hạt cơ phiên bản với lời nói giải
 • Bài luyện sắt kẽm kim loại tính năng với hỗn hợp muối hạt nâng lên với lời nói giải
 • Bài luyện sắt kẽm kim loại tính năng với H2SO4 đặc, rét với lời nói giải
 • Bài luyện sắt kẽm kim loại tính năng với HNO3 với lời nói giải
 • Tổng thích hợp bài xích luyện lý thuyết về bào mòn năng lượng điện hóa với lời nói giải
 • Bài toán khử oxit sắt kẽm kim loại bởi H2, CO hoặc C với lời nói giải
 • Bài luyện sắt kẽm kim loại tính năng với HCl, H2SO4 loãng với lời nói giải
 • Câu căn vặn lý thuyết đại cương sắt kẽm kim loại vô đề ganh đua ĐH với lời nói giải

Bài luyện trắc nghiệm

 • 80 câu trắc nghiệm Đại cương về sắt kẽm kim loại với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 1)
 • 80 câu trắc nghiệm Đại cương về sắt kẽm kim loại với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Đại cương về sắt kẽm kim loại với lời nói giải (nâng cao – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Đại cương về sắt kẽm kim loại với lời nói giải (nâng cao – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Đại cương về sắt kẽm kim loại với lời nói giải (nâng cao – phần 3)

Chuyên đề: Kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm

Phương pháp giải Các dạng bài xích luyện chương Kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm

 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 6 Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm với lời nói giải
 • Bài luyện xác lập sắt kẽm kim loại và cơ hội giải
 • Các dạng toán cho tới lếu kim loại tổng hợp loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm tính năng với nước và cơ hội giải
 • Các dạng toán CO2, SO2 tính năng với hỗn hợp kiềm và cơ hội giải
 • Các dạng câu hỏi về muối hạt cacbonat và cơ hội giải
 • 6 dạng bài xích luyện Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm vô đề ganh đua Đại học tập (có lời nói giải)
 • Dạng 1: Tính hóa học công cộng của sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
 • Dạng 2: Chuỗi phản xạ chất hóa học của sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
 • Dạng 3: Nhận biết, pha chế sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
 • Dạng 4: Bài toán xác lập thương hiệu kim loại
 • Dạng 5: CO2, SO2 tính năng với hỗn hợp kiềm
 • Dạng 6: Tính lưỡng tính của nhôm
 • Dạng 7: Phản ứng nhiệt độ nhôm
 • Dạng 8: Các dạng bài xích luyện về muối hạt cacbonat
 • Dạng 9: Các dạng bài xích luyện về nước cứng
 • Bài luyện về Hợp hóa học của sắt kẽm kim loại kiềm thổ vô cùng hoặc, với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện về Hợp hóa học của sắt kẽm kim loại kiềm vô cùng hoặc, với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện về Hợp hóa học của nhôm vô cùng hoặc, với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện về Kim loại kiềm thổ vô cùng hoặc, với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện về Kim loại kiềm vô cùng hoặc, với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện về Nhôm vô cùng hoặc, với lời nói giải chi tiết

Bài luyện trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 3)
 • 100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm với lời nói giải (nâng cao – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm với lời nói giải (nâng cao – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm với lời nói giải (nâng cao – phần 3)

Chuyên đề: Sắt và một vài sắt kẽm kim loại quan liêu trọng

Phương pháp giải Các dạng bài xích luyện chương Sắt và một vài sắt kẽm kim loại quan liêu trọng

 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 7 Crom, Fe, đồng với lời nói giải
 • Các dạng bài xích luyện về Fe và thích hợp hóa học của Fe tính năng với HNO3 hoặc H2SO4 đặc hoặc nhất
 • Cách xác lập công thức oxit Fe, thích hợp hóa học của Fe hoặc nhất
 • Các dạng câu hỏi quy thay đổi và cơ hội giải
 • Bài luyện tổ hợp về Cu, Zn, Cr, Sn, Pb và cơ hội giải
 • 6 dạng bài xích luyện Crom, Sắt, Đồng vô đề ganh đua Đại học tập (có lời nói giải)
 • Dạng 1: Chuỗi phản xạ chất hóa học của Fe, crom
 • Dạng 2: Nhận biết, pha chế Fe và thích hợp hóa học của sắt
 • Dạng 3: Sắt tính năng với axit HNO3 và H2SO4 đặc nóng
 • Dạng 4: Kim loại tính năng với axit, muối
 • Dạng 5: Xác tấp tểnh thương hiệu sắt kẽm kim loại và oxit kim loại
 • Dạng 6: Phương pháp quy thay đổi vô chất hóa học vô cơ
 • Bài luyện Crom, Sắt, Đồng vô đề ganh đua Đại học
 • 30 thắc mắc lý thuyết trọng tâm về Crom, Sắt, Đồng
 • Chuỗi phản xạ chất hóa học về Crom, Sắt, Đồng
 • Phương pháp phân biệt Crom, Sắt, Đồng
 • Bài toán Fe tính năng với axit
 • Bài toán Fe tính năng với HNO3 (axit clohidric)
 • Bài toán Fe tính năng với H2SO4 (axit sunfuric) đặc nóng
 • Bài toán Fe tính năng với hỗn hợp muối
 • Phương pháp quy thay đổi nhằm giải thời gian nhanh những câu hỏi oxit sắt
 • Bài toán xác lập thương hiệu sắt kẽm kim loại Cr, Fe, Cu
 • Bài toán lếu kim loại tổng hợp loại tính năng với axit
 • Hợp hóa học Fe tính năng với axit
 • Bài luyện về tính chất lão hóa của muối hạt Sắt 3 III
 • Bài luyện về muối hạt của sắt kẽm kim loại fake tiếp Fe, Cu, Ag, Zn
 • Bài luyện crom tính năng với axit
 • Bài luyện về tính chất khử của thích hợp hóa học crom 2 (II)
 • Tính lưỡng tính của thích hợp hóa học Crom 3 (III)
 • Tính lão hóa của thích hợp hóa học Crom 6 (VI)
 • Bài luyện Đồng (Cu) tính năng với axit sunfuric (H2SO4) đặc rét, axit nitric (HNO3)
 • Bài luyện Đồng và thích hợp hóa học của đồng tính năng với axit
 • Bài luyện Crom tính năng với phi kim (Cl, O, S)
 • Định nghĩa, đặc điểm, bài xích luyện muối hạt Crommat và muối hạt Đicrommat
 • Dạng bài xích luyện Sắt tính năng với phi kim (Cl, O, S)
 • Câu căn vặn trắc nghiệm Phân loại gang và nguyên lý phát hành gang
 • Câu căn vặn trắc nghiệm Phân loại thép và tiến độ phát hành thép
 • Đồng tính năng với phi kim (O, Cl, S)
 • Câu căn vặn lý thuyết một vài thích hợp hóa học cần thiết của đồng
 • Phương pháp pha chế Sắt (Fe) và thích hợp hóa học của sắt
 • Phương pháp pha chế Đồng (Cu) và Ứng dụng của Đồng
 • Bài luyện về Crom (Cr) vô cùng hoặc, với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện về Đồng (Cu) và thích hợp hóa học của đồng vô cùng hoặc, với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện về Hợp hóa học của Crom vô cùng hoặc, với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện về Hợp hóa học của Sắt vô cùng hoặc, với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện về Niken (Ni), Kẽm (Zn), Thiếc (Sn), Chì (Pb) vô cùng hoặc, với lời nói giải chi tiết
 • Bài luyện về Sắt (Fe) vô cùng hoặc, với lời nói giải chi tiết

Bài luyện trắc nghiệm

 • 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 1)
 • 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 2)
 • 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 3)
 • 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 4)
 • 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng với lời nói giải (nâng cao – phần 1)
 • 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng với lời nói giải (nâng cao – phần 2)
 • 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng với lời nói giải (nâng cao – phần 3)
 • 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng với lời nói giải (nâng cao – phần 4)

Chuyên đề: Phân biệt một vài hóa học vô cơ

Phương pháp giải Các dạng bài xích luyện chương Phân biệt một vài hóa học vô cơ

 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 8 Phân biệt một vài thích hợp hóa học vô sinh với lời nói giải
 • Bài luyện về phản xạ nhiệt độ nhôm và cơ hội giải
 • Các dạng toán về việc lưỡng tính của Al(OH)3 và cơ hội giải
 • Các dạng toán về nước cứng và cơ hội giải
 • Cách thực hiện bài xích luyện phân biệt Hóa chất vô cùng hoặc, chi tiết
 • Cách thực hiện bài xích luyện tách Hóa chất vô cùng hoặc, chi tiết
 • Dạng 1: Các dạng bài xích luyện về phân biệt, tách chất
 • Dạng 2: Các câu hỏi về chuẩn chỉnh chừng axit bazo, chuẩn chỉnh chừng oxi hoa khử

Bài luyện trắc nghiệm

 • 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một vài hóa học vô sinh với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 1)
 • 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một vài hóa học vô sinh với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 2)
 • 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một vài hóa học vô sinh với lời nói giải (nâng cao – phần 1)
 • 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một vài hóa học vô sinh với lời nói giải (nâng cao – phần 2)

Chuyên đề: Hóa học tập và yếu tố môi trường

 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 9 Hóa học tập và yếu tố Phát triển kinh tế tài chính, xã hội, môi trường xung quanh với lời nói giải
 • Câu căn vặn thực dẫn dắt chất hóa học vô đề ganh đua Đại học tập vô cùng hay
 • 40 câu trắc nghiệm Hóa học tập và yếu tố môi trường xung quanh với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 1)
 • 40 câu trắc nghiệm Hóa học tập và yếu tố môi trường xung quanh với lời nói giải (cơ phiên bản – phần 2)
 • 40 câu trắc nghiệm Hóa học tập và yếu tố môi trường xung quanh với lời nói giải (nâng cao – phần 1)
 • 40 câu trắc nghiệm Hóa học tập và yếu tố môi trường xung quanh với lời nói giải (nâng cao – phần 2)

11 cách thức giải thời gian nhanh bài xích luyện Hóa học tập cơ học, vô khốn cùng hay

Phương pháp bảo toàn năng lượng điện tích

 • Phương pháp bảo toàn năng lượng điện vô chất hóa học hoặc, cụ thể, với lời nói giải

Phương pháp bảo toàn electron

 • Phương pháp bảo toàn electron vô chất hóa học hoặc, cụ thể, với lời nói giải

Phương pháp bảo toàn khối lượng

 • Phương pháp bảo toàn lượng vô chất hóa học vô cùng hoặc, với lời nói giải
 • Phương pháp bảo toàn lượng vô chất hóa học cơ học hoặc, cụ thể, với lời nói giải
 • Phương pháp bảo toàn lượng vô chất hóa học vô sinh hoặc, cụ thể, với lời nói giải

Phương pháp bảo toàn nguyên vẹn tố

 • Phương pháp bảo toàn nhân tố vô chất hóa học vô cùng hoặc, với lời nói giải
 • Phương pháp bảo toàn nhân tố vô chất hóa học cơ học hoặc, cụ thể, với lời nói giải
 • Phương pháp bảo toàn nhân tố vô chất hóa học vô sinh hoặc, cụ thể, với lời nói giải

Phương pháp lối chéo

 • Phương pháp lối chéo cánh vô chất hóa học vô cùng hoặc, cụ thể, với lời nói giải
 • Phương pháp lối chéo cánh vô chất hóa học vô sinh hoặc, cụ thể, với lời nói giải
 • Phương pháp lối chéo cánh vô chất hóa học cơ học hoặc, cụ thể, với lời nói giải

Phương pháp trung bình

 • Phương pháp khoảng vô chất hóa học vô cùng hoặc, cụ thể, với lời nói giải
 • Phương pháp khoảng vô chất hóa học cơ học hoặc, cụ thể, với lời nói giải
 • Phương pháp khoảng vô chất hóa học vô sinh hoặc, cụ thể, với lời nói giải

Phương pháp quy đổi

 • Phương pháp quy thay đổi vô chất hóa học vô cùng hoặc, cụ thể, với lời nói giải
 • Phương pháp quy thay đổi vô chất hóa học cơ học hoặc, cụ thể, với lời nói giải
 • Phương pháp quy thay đổi vô chất hóa học vô sinh hoặc, cụ thể, với lời nói giải

Phương pháp tăng hạn chế khối lượng

 • Phương pháp tăng hạn chế lượng vô chất hóa học vô cùng hoặc, với lời nói giải
 • Phương pháp tăng hạn chế lượng vô chất hóa học cơ học hoặc, với lời nói giải
 • phuong-phap-tang-giam-khoi-luong-trong-hoa-hoc-vo-co-hay-co-loi-giai

Phương pháp dùng phương trình ion thu gọn

 • Phương pháp dùng phương trình ion thu gọn gàng vô chất hóa học vô cùng hoặc, với lời nói giải

Phương pháp lựa chọn đại lượng mến hợp

 • Phương pháp lựa chọn đại lượng phù hợp vô chất hóa học vô cùng hoặc, với lời nói giải

Phương pháp thiết bị thị

 • Phương pháp thiết bị thị vô chất hóa học hoặc, cụ thể, với lời nói giải

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official