este nào sau đây có phản ứng tráng bạc

Câu hỏi:

10/08/2019 142,868

C. HCOOCH3.

Bạn đang xem: este nào sau đây có phản ứng tráng bạc

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án C

Este nhập cuộc phản xạ tráng bạc => este của axit fomic

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức chất hóa học của tristearin là

A. (C15H31COO)3C3H5.

 B. (C17H33COO)3C3H5.

C. (C17H31COO)3C3H5.

D. (C17H35COO)3C3H5.

Câu 2:

Tên gọi của ăn ý hóa học CH3COOCH3

A. Metyl fomat

B. Metyl axetat

C. Etyl fomat

D. Etyl axetat

Câu 3:

Công thức nào là sau đó là công thức của hóa học béo

A. C15H31COOCH3

B. (C17H33COO)2C2H4

Xem thêm: công thức tính vận tốc

C. CH3COOCH2C6H5

D. (C17H35COO)3C3H5

Câu 4:

Ở ruột non khung người người, nhờ ứng dụng xúc tác của những enzim như lipaza và dịch mật hóa học phệ bị thủy phân thành:

A. CO2 và H2O.

B. NH3, CO2, H2O.

C. axit phệ và glixerol.

D. axit cacboxylic và glixerol.

Câu 5:

Phản ứng este hóa đằm thắm ancol etylic và axit axetic tạo ra trở thành thành phầm mang tên gọi là :

A. etyl axetat

B. axyl axetat

C. axetyl axetat

D. metyl axetat

Câu 6:

Thủy phân este nào là tại đây ko nhận được thành phầm đem phản xạ tráng bạc?

A. CH3COOCH3

B. CH3COOCH=CH2

C. HCOOCH3

D. HCOOCH=CH2

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 7