dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

hint-header

Cập nhật ngày: 01-10-2022

Bạn đang xem: dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được


Chia sẻ bởi: Lò Thị Quý


Thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng không được dùng làm giải thích

B

Hiện tượng quang quẻ – vạc quang

C

Hiện tượng phú trét khả năng chiếu sáng

D

Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt của pin quang quẻ điện

Chủ đề liên quan

Nội dung đa phần của thuyết lượng tử thẳng trình bày về

A

Sự tồn bên trên những hiện trạng giới hạn vô vẹn toàn tử.

B

Sự vạc xạ và hít vào khả năng chiếu sáng của vẹn toàn tử.

C

Sự tạo hình những vạch quang quẻ phổ của vẹn toàn tử.

D

Cấu tạo ra những vẹn toàn tử và phân tử.

Phát biểu này tại đây không thuộc về thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng của Anhxtanh?

A

Khi vẹn toàn tử trả kể từ hiện trạng giới hạn với tích điện đảm đang hiện trạng giới hạn với tích điện thấp thì vẹn toàn tử vạc rời khỏi một photon.

B

Chùm khả năng chiếu sáng đơn sắc với tần số f, những photon đều như thể nhau, từng photon đem tích điện ε = hf.

C

Chùm khả năng chiếu sáng là chùm những photon và độ mạnh chùm sáng sủa tỉ trọng với số photon vạc rời khỏi vô 1s.

D

Trong chân ko, photon cất cánh với vận tốc dọc từ những tia sáng sủa.

Sóng siêu thanh và sóng khả năng chiếu sáng đều

A

với véc tơ vận tốc tức thời rời khi chuồn kể từ bầu không khí vô nước.

B

với thực chất là sóng năng lượng điện kể từ.

C

được cấu trúc kể từ những photon.

D

với hiện tượng lạ nhiễu xạ khi gặp gỡ vật cản.

Trong thang sóng năng lượng điện kể từ thì

A

tia tử nước ngoài dễ dàng thực hiện ion hóa hóa học khí nhất.

B

tia γ với tích điện photon lớn số 1.

C

khả năng chiếu sáng bắt gặp với véc tơ vận tốc tức thời nhỏ nhất.

D

sóng vô tuyến năng lượng điện với tần số lớn số 1.

Trong những khả năng chiếu sáng đơn sắc tím, lam, đỏ loét và lục khả năng chiếu sáng thể hiện nay tính phân tử rõ ràng nhất là ánh sáng

Khi chiếu khả năng chiếu sáng đơn sắc đỏ loét kể từ bầu không khí vô nước, tớ thấy tia sáng sủa này vẫn đang còn red color là vì

A

bước sóng rời một lượng ko đáng chú ý.

B

véc tơ vận tốc tức thời photon truyền nội địa rời.

C

tích điện photon thay cho thay đổi theo dõi bước sóng.

D

tần số của photon ko thay đổi.

Chọn câu vấn đáp không đúng. Các hiện tượng lạ tương quan cho tới tính quality tử của khả năng chiếu sáng là

B

sự vạc quang quẻ của những hóa học.

C

hiện tượng lạ nghiền sắc khả năng chiếu sáng.

Chọn tuyên bố sai:

A

Theo thuyết lượng tử thì tích điện của một chùm sáng sủa đơn sắc ngay số vẹn toàn chuyến lượng tử tích điện.

B

Nguyên tử, phân tử hít vào khả năng chiếu sáng cũng Tức là bọn chúng hít vào photon.

C

Các electron vô sắt kẽm kim loại khi hít vào photon và bay thoát khỏi sắt kẽm kim loại đều phải sở hữu kích thước véc tơ vận tốc tức thời đều bằng nhau.

D

Sóng năng lượng điện kể từ với bước sóng càng ngắn ngủn thì thể hiện nay tính phân tử càng rõ ràng.

Với chùm khả năng chiếu sáng kích ứng với bước sóng xác lập, những electron quang quẻ năng lượng điện bứt thoát khỏi sắt kẽm kim loại sẽ sở hữu động năng thuở đầu cực lớn khi

A

tích điện nhưng mà electron chiếm được là lớn số 1.

B

bọn chúng ở sát mặt phẳng sắt kẽm kim loại.

C

photon khả năng chiếu sáng cho tới với tích điện lớn số 1.

D

công bay của electron có mức giá trị nhỏ nhất.

Trong những tình huống này tại đây electron được gọi là electron quang quẻ năng lượng điện ?

Xem thêm: vùng phía tây hoa kỳ gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây trong việc phát triển kinh tế

A

Electron đưa đến vô hóa học buôn bán dẫn.

B

Electron quang quẻ năng lượng điện là electron vô sản phẩm năng lượng điện thường thì.

C

Electron bứt rời khỏi kể từ catốt của tế bào quang quẻ năng lượng điện.

D

Electron bứt rời khỏi khi bị nung rét vô ống tia X.

Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, khả năng chiếu sáng được tạo ra trở thành vị những hạt:

Trong chân ko, một khả năng chiếu sáng đơn sắc với bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là vận tốc khả năng chiếu sáng vô chân ko. Năng lượng của phôtôn ứng với khả năng chiếu sáng đơn sắc này là

A

B

C

D

Gọi h là hằng số Plăng. Với khả năng chiếu sáng đơn sắc với tần số f thì từng phôtôn của khả năng chiếu sáng bại liệt đem tích điện là

A

.

B

.

C

.

D

.

Nếu vô một môi trường thiên nhiên, tớ hiểu rằng bước sóng của lượng tử tích điện khả năng chiếu sáng (phôtôn) hf vị , thì phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên vô trong cả bại liệt vị

A

c/f.

B

c/f.

D

f/c.

Gọi h là hằng số Plăng, c là vận tốc khả năng chiếu sáng vô chân ko. Giới hạn quang quẻ năng lượng điện 0 của một sắt kẽm kim loại với công bay A được xác lập vị công thức này sau đây

A

.

B

.

C

.

D

.

Một phản xạ đơn sắc là bức xạ

A

với véc tơ vận tốc tức thời xác lập vô chân ko.

B

chỉ dựa vào vùng khả năng chiếu sáng bắt gặp.

C

bao gồm những photon với tích điện như thể nhau.

D

có tần số dựa vào côn trùng ngôi trường vô trong cả.

Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, tuyên bố này tại đây đúng?

A

Phôtôn ứng với khả năng chiếu sáng đơn sắc với tích điện càng rộng lớn nếu như ánh bại liệt với tần số càng rộng lớn.

B

Năng lượng của phôtôn rời dần dần khi phôtôn rời khỏi xa thẳm dần dần mối cung cấp sáng sủa.

C

Phôtôn tồn bên trên vô cả hiện trạng đứng yên tĩnh và hiện trạng vận động.

D

Năng lượng của từng loại phôtôn đều đều bằng nhau.

Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, tuyên bố này tại đây sai?

A

Ánh sáng sủa được tạo ra trở thành vị những phân tử gọi là phôtôn.

B

Trong chân ko, những phôtôn cất cánh dọc từ tia sáng sủa với vận tốc 3.108m/s.

C

Phôtôn chỉ tồn bên trên vô hiện trạng vận động. Không với phôtôn đứng yên tĩnh.

D

Năng lượng của những phôtôn ứng với những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau là như nhau.

Nội dung đa phần của thuyết lượng tử thẳng nói tới

A

sự tạo hình những vạch quang quẻ phổ của vẹn toàn tử.

B

sự tồn bên trên những hiện trạng giới hạn của vẹn toàn tử hiđrô.

C

Xem thêm: hai tôn giáo lớn ra đời ở ấn độ là

cấu trúc của những vẹn toàn tử, phân tử.

D

sự vạc xạ và hít vào khả năng chiếu sáng của vẹn toàn tử, phân tử.