đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được

Câu hỏi:

27/08/2019 58,007

D. glucozo

Bạn đang xem: đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Tinh bột bao gồm những gốc α – glucozơ links cùng nhau nên những lúc thủy phân nhập hỗn hợp axit loãng tiếp tục tao nhận được glucozơ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đó là đúng?

A. Glucozơ bị khử bởi hỗn hợp AgNO3 nhập NH3

B. Amilopectin sở hữu cấu tạo mạch phân nhánh

C. Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom

D. Xenlulozơ sở hữu cấu tạo mạch phân nhánh

Câu 2:

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều phải sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản ứng

A. hòa tan Cu(OH)2

B. thủy phân

C. tráng gương

D. trùng ngưng

Câu 3:

Cho những chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic.Trong những hóa học bên trên, số hóa học vừa vặn sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc vừa vặn sở hữu kĩ năng với Cu(OH)2 ở ĐK thông thường là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Saccarozơ sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Xem thêm: trường đại học thành đông

B. Hiđro hóa trọn vẹn glucozo bởi H2 (Ni, t0) nhận được sobitol.

C. Thủy phân trọn vẹn xenlulozơ nhập hỗn hợp H2SO4 đun rét nhận được fructozơ.

D. Tinh bột hòa tan đảm bảo chất lượng nội địa và etanol

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là hóa học rắn sở hữu vị ngọt, dễ dàng tan nội địa.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong hỗn hợp, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo nên phức màu xanh lá cây lam.

(d) Khi thủy phân trọn vẹn lếu hợp ý bao gồm tinh anh bột và saccarozơ nhập môi trường xung quanh axit, chỉ nhận được một loại monosaccarit.

(e) Khi đun rét glucozơ (hoặc fructozơ) với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 nhận được Ag.

(f) Glucozơ và saccarozơ đều ứng dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo nên sobitol.

Số tuyên bố đích thị là

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

So sánh đặc thù của glucozơ, tinh anh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 hóa học đều dễ dàng tan nội địa và đều phải sở hữu những group -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, sót lại glucozơ, tinh anh bột, saccarozơ đều hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

(3) Cả 4 hóa học đều bị thủy phân nhập môi trường xung quanh axit.

(4) Khi châm cháy trọn vẹn 4 hóa học bên trên đều nhận được số mol CO2 và H2O đều bằng nhau.

(5) Cả 4 hóa học đều là những hóa học rắn, white color.

Trong những đối chiếu bên trên, số đối chiếu ko đích thị là

A. 4

B. 3

C. 5

Xem thêm: công thức tính vận tốc

D. 2