động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở

Câu hỏi:

02/03/2020 91,517

D. Châu chấu

Bạn đang xem: động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Hệ tuần trả hở sở hữu ở hầu hết động vật hoang dã đằm thắm mượt (ốc sên, trai,...) và chân khớp (côn trùng, tôm,...)

Vậy châu chấu sở hữu hệ tuần trả hở.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo lí thuyết, khung hình sở hữu loại ren aaBb hạn chế phân thông thường dẫn đến loại uỷ thác tử ab cướp tỉ lệ 

A. 25%.

B. 12,5%.

C. 50%.

D. 75%.

Câu 2:

Khi nói tới quy trình cacbon vô sinh quyển, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng? 

A. Một trong mỗi nguyên vẹn nhân tạo ra cảm giác mái ấm kính là vì dùng rất nhiều nhiên liệu hóa

thạch.

B. Thực vật chỉ hít vào CO2 tuy nhiên không tồn tại tài năng thải CO2 rời khỏi môi trường xung quanh.

C. Tất cả lượng cacbon của quần xã loại vật được trao thay đổi liên tiếp theo đuổi vòng tuần trả kín.

D. Thực vật ko cần là group loại vật độc nhất sở hữu tài năng fake hóa CO2 trở nên những ăn ý hóa học hữu cơ

A. 2. 

B. 1

C. 3.

D. 4

Câu 3:

Tác nhân sở hữu tầm quan trọng cần thiết nhất trong các công việc đẩy nước kể từ mạch mộc của rễ lên mạch mộc của đằm thắm là gì? 

A. sát suất rễ. 

B. Thoát khá nước ở lá. 

Xem thêm: khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây là đúng

C. Lực links trong số những phân tử nước cùng nhau và với trở nên mạch gỗ 

D. Sự chênh chênh chếch độ đậm đặc những hóa học tan ở chóp rễ và ở lá. 

Câu 4:

16 tế bào sinh tinh nghịch đem loại ren AbaBDdEeFfGg tổ chức hạn chế phân. Nếu 12  trong số tê liệt xẩy ra hoạn ren thì số loại uỷ thác tử tối nhiều hoàn toàn có thể dẫn đến là bao nhiêu? 

A. 64. 

B. 48.

C. 56.

D. 32.

Câu 5:

Ở động vật hoang dã bậc cao, hoạt động và sinh hoạt chi hoá này là cần thiết nhất? 

1. Quá trình chi hoá ở ruột.

2. Quá trình chi hoá ở bao tử.

3. Quá trình thay đổi thực phẩm ở vùng mồm.

4. Quá trình thải hóa học cặn buồn bực ra bên ngoài.

Phương án chính là

A. 2,4.

B. 1,2.

C. 1,2,3.

D. 1,2,3,4

Câu 6:

Khi nói tới bậc đủ dinh dưỡng vô hệ sinh thái xanh, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Trong một lưới thực phẩm, những loại sở hữu nằm trong nấc đủ dinh dưỡng ăn ý trở nên một bậc đủ dinh dưỡng. 

B. Trong một chuỗi thực phẩm, một loại hoàn toàn có thể nằm trong nhiều bậc đinh chăm sóc không giống nhau.

C. Sinh vật ở bậc đủ dinh dưỡng tối đa là đôi mắt xích khởi điểm của chuỗi thực phẩm.

Xem thêm: vai trò của photpho trong cơ thể thực vật

D. Bậc đủ dinh dưỡng cấp cho 1 bao gồm những loại động vật hoang dã ăn thực vật