dòng điện trong chất điện phân

I. Bản hóa học dòng điện trong chất điện phân

1. Thuyết năng lượng điện li

Bạn đang xem: dòng điện trong chất điện phân

Trong hỗn hợp, những thích hợp Hóa chất như axit, bazơ và muối bột bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) trở thành những vẹn toàn tử (hoặc group vẹn toàn tử) tích năng lượng điện gọi là ion; ion rất có thể vận động tự tại vô hỗn hợp và phát triển thành phân tử chuyên chở năng lượng điện.

Video tế bào phỏng truyền dẫn năng lượng điện phân

2. Bản hóa học dòng điện trong chất điện phân

- Dòng năng lượng điện vô hóa học năng lượng điện phân là loại ion dương và ion âm vận động được đặt theo hướng theo dõi hai phía ngược nhau.

+ Ion dương chạy về phía catôt nên gọi là cation

+ Ion âm chạy về phía anôt nên gọi là anion.

- Dòng năng lượng điện vô hóa học năng lượng điện phân không chỉ là chuyên chở năng lượng điện lượng mà còn phải chuyên chở cả vật hóa học (theo nghĩa hẹp) theo dõi. Tới năng lượng điện đặc biệt chỉ mất êlectron rất có thể lên đường tiếp, còn lượng vật hóa học lưu lại ở năng lượng điện đặc biệt, tạo nên hiện tượng lạ năng lượng điện phân.

- Chất năng lượng điện phân ko dẫn năng lượng điện chất lượng tốt vì như thế sắt kẽm kim loại.

II. Các hiện tượng lạ ra mắt ở năng lượng điện đặc biệt. Hiện tượng dương đặc biệt tan

Ta xét cụ thể những gì xẩy ra ở năng lượng điện đặc biệt của bình năng lượng điện phân hỗn hợp CuSO4 sở hữu năng lượng điện đặc biệt bằng đồng đúc bình năng lượng điện phân này nằm trong loại đơn giản và giản dị nhất, vì như thế hóa học tan là muối bột của sắt kẽm kim loại dùng để năng lượng điện đặc biệt (trường thích hợp này là đồng)

Khi loại năng lượng điện chạy qua quýt, cation Cu2+ chạy về catôt, về nhận electron kể từ mối cung cấp năng lượng điện tiếp cận. Ta sở hữu ở những năng lượng điện cực:

+ Tại catốt: Cu2+ + 2e- → Cu

+ Tại anốt: Cu → Cu2+ + 2e-

Khi anion (SO4)2- chạy về anôt, nó kéo ion Cu2+ vô hỗn hợp. Như vậy, đồng ở anôt tiếp tục tan dần dần vô vào hỗn hợp. Đó là hiện tượng lạ dương đặc biệt tan.

Vậy:

- Các ion vận động về những năng lượng điện đặc biệt rất có thể tính năng với hóa học thực hiện năng lượng điện đặc biệt hoặc với dung môi tạo thành những phản xạ chất hóa học gọi là phản xạ phụ vô hiện tượng lạ năng lượng điện phân.

- Hiện tượng dương đặc biệt tan xẩy ra khi những anion tiếp cận anot kéo những ion sắt kẽm kim loại của năng lượng điện đặc biệt vô vào hỗn hợp.

III. Các ấn định luật Fa-Ra-Đây

Vì dòng điện trong chất điện phân chuyên chở năng lượng điện lượng cùng theo với vật hóa học (theo nghĩa hẹp) nên lượng hóa học tiếp cận năng lượng điện cực:

Xem thêm: công thức tính vận tốc

- Tỉ lệ thuận với năng lượng điện lượng chạy qua quýt bình năng lượng điện phân

- Tỉ lệ thuận với khố lượng của ion (hay lượng mol vẹn toàn tử A của nhân tố tạo thành ion ấy);

- Tỉ lệ nghịch ngợm với năng lượng điện của ion (hay hoá trị n của nhân tố đưa đến ion ấy)

1. Định luật Fa-ra-đây loại nhất

Khối lượng vật hóa học được giải tỏa ở năng lượng điện đặc biệt của bình năng lượng điện phân tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện lượng chạy qua quýt bình đó

                      m = kq

k gọi là đương lượng năng lượng điện hoá của hóa học được giải tỏa ở năng lượng điện đặc biệt.

2. Định luật Fa-ra-đây loại hai

Đương lượng năng lượng điện hoá k của một nhân tố tỉ lệ thành phần với đương lượng gam \( \frac{A}{n}\) của nhân tố bại liệt. Hệ số tỉ lệ thành phần là \( \frac{1}{F}\), vô bại liệt F gọi là số Fa-ra-đây

                     k = \( \frac{1}{F}\).\( \frac{A}{n}\)

Thí nghiệm đã cho chúng ta thấy, nếu như I tính vì như thế ampe, t tính vì như thế giây thì:

                      F = 96 494 C/mol

* Kết thích hợp nhị ấn định luật Fa-ra-đây, tớ được công thức Fa-ra-đây: 

                      m = \( \frac{1}{F}\).\( \frac{A}{n}\).It

m là lượng hóa học được giải tỏa ở năng lượng điện đặc biệt, tính vì như thế gam.

IV. Ứng dụng của hiện tượng lạ năng lượng điện phân

Một số phần mềm của hiện tượng lạ năng lượng điện phân:

- Điều chế hoá chất: pha trộn clo, hiđrô và xút vô công nghiệp hoá hóa học.

- Luyện kim: người tớ phụ thuộc vào hiện tượng lạ dương đặc biệt tan nhằm tinh luyện sắt kẽm kim loại. Các sắt kẽm kim loại như đồng, nhôm, magiê và nhiều hoá hóa học được điều thẳng vì như thế cách thức năng lượng điện phân

Xem thêm: biển đông làm cho khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương là do đặc điểm

- Mạ điện: người tớ người sử dụng cách thức năng lượng điện phân nhằm phủ một tấm sắt kẽm kim loại ko han như crôm, niken, vàng, bạc... lên những dụng cụ vì như thế sắt kẽm kim loại không giống.

Sơ đồ gia dụng trí tuệ về dòng điện trong chất điện phân