doanh nghiệp tiếng anh là gì

Việc học tập giờ đồng hồ anh tương tự như xây cất một tòa căn nhà. Để rất có thể xuất sắc toàn bộ những tài năng nghe, trình bày, hiểu, ghi chép thì trước tiên chúng ta nên thu thập cho bản thân mình một vốn liếng kể từ vựng đa dạng và phong phú. Nhất là so với chúng ta đang được theo dõi học tập chuyên nghiệp ngành về tài chính. Trong nội dung bài viết tiếp sau đây thể hiện một trong những vấn đề về "Doanh Nghiệp Tiếng Anh" Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, Ví dụ. Hy vọng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ ích mang đến chúng ta. 

Bạn đang xem: doanh nghiệp tiếng anh là gì

"Doanh Nghiệp Tiếng Anh" Tiếng Anh là gì?

                          doanh nghiệp tiếng anh là gì?

Doanh nghiệp vô giờ đồng hồ anh là gì?

- Doanh nghiệp vô giờ đồng hồ việt là định nghĩa chỉ một đội nhóm chức tài chính , được ĐK xây dựng công ty theo dõi quy lăm le của pháp lý nhằm mục đích mục tiêu sale thăm dò tìm tòi ROI. Các công ty mang tên riêng rẽ, đem tư cơ hội pháp nhân, tài giỏi sản, đem trụ sở giao dịch thanh toán, đem con cái lốt, đem những quyền và nhiệm vụ dân sự.

- Doanh nghiệp tiến hành hoạt động và sinh hoạt tài chính dựa vào chính sách hoạnh toán song lập, trải qua sự quản lý và vận hành trong phòng nước. 

Trong giờ đồng hồ anh, công ty được nghe biết với khá nhiều cách  gọi không giống nhau như: concern, business, enterprise, firm, company… Tuy nhiên, thông dụng và được dùng tối đa là kể từ “enterprise”.

Thông tin cẩn cụ thể của kể từ công ty vô giờ đồng hồ anh 

                      doanh nghiệp tiếng anh là gì?

Thông tin cẩn cụ thể về kể từ công ty vô giờ đồng hồ anh 

Xem thêm: mã đơn hàng ghtk

Để vấn đáp cụ thể mang đến thắc mắc ủy quyền giờ đồng hồ anh là gì, tất cả chúng ta hãy nằm trong thăm dò hiểu qua chuyện nghĩa giờ đồng hồ anh, cơ hội vạc âm và một trong những cụm kể từ của kể từ này.

“Enterprise” là danh kể từ chỉ công ty vô giờ đồng hồ anh. Tuy nhiên, về vạc âm nó đem nhì cơ hội hiểu không giống nhau. Cụ thể:

 • Trong giờ đồng hồ Anh - Anh: “enterprise” được vạc âm là:  /ˈen.tə.praɪz/
 • Trong giờ đồng hồ Anh - Mỹ : “enterprise” được vạc âm là:   /ˈen.t̬ɚ.praɪz/

Ngoài rời khỏi, một trong những kể từ vựng tại đây cũng thông thường được dùng thông dụng với tức thị doanh nghiệp:

 • “Company” với vạc âm là  /ˈkʌm.pə.ni/
 • “Business” với vạc âm là /ˈbɪz.nɪs/

Một số ví dụ anh việt 

 • Ví dụ 1: His enterprise has been very productive lately.
 • Dịch nghĩa: Doanh nghiệp của anh ấy tao mới gần đây hoạt động và sinh hoạt đặc biệt năng suất.
 •  
 • Ví dụ 2: A private enterprise is an enterprise owned by an individual and is solely responsible for all of its assets for all business activities.
 • Dịch nghĩa: Doanh nghiệp cá nhân là mô hình công ty tự một cá thể thực hiện căn nhà và tự động phụ trách bởi vì toàn cỗ gia sản của tớ về từng hoạt động và sinh hoạt tổ chức triển khai sale.
 •  
 • Ví dụ 3: When the enterprise's assets are insufficient đồ sộ repay the debt, the owner is not obliged đồ sộ repay the debt on behalf of the enterprise.
 • Dịch nghĩa: Khi gia sản của công ty ko đầy đủ trả nợ thì căn nhà chiếm hữu không tồn tại nhiệm vụ trả nợ thay cho mang đến công ty.
 •  
 • Ví dụ 4: Shareholders are responsible for the property obligations and other liabilities of the enterprise within the amount of capital contributed đồ sộ the company.
 • Dịch nghĩa: Cổ đông đúc phụ trách về gia sản và những nhiệm vụ không giống của công ty vô phạm vi số vốn liếng vẫn hùn vô công ty lớn.
 •  
 • Ví dụ 5: Enterprise can be for-profit organizations or nonprofits working đồ sộ fulfill a charitable mission or, further, a social cause.
 • Dịch nghĩa: Doanh nghiệp rất có thể là tổ chức triển khai phi ROI hoặc tổ chức triển khai phi ROI hoạt động và sinh hoạt nhằm triển khai xong thiên chức kể từ thiện hoặc xa xăm rộng lớn là vì thế tiềm năng xã hội.
 •  
 • Ví dụ 6: Choosing the type of company or enterprise is one of the steps that need đồ sộ be taken when transforming the type of enterprise or establishing a new business.
 • Dịch nghĩa: Lựa lựa chọn mô hình công ty lớn, công ty là 1 trong những trong mỗi bước cần thiết tiến hành Lúc quy đổi mô hình công ty hoặc xây dựng công ty mới mẻ.
 •  
 • Ví dụ 7: Depending on the type of enterprise, there will be different characteristics.
 • Dịch nghĩa: Tùy từng mô hình công ty sẽ sở hữu được những điểm lưu ý không giống nhau.
 •  
 • Ví dụ 8: Partnership means an enterprise in which at least two members are the owners of the company, doing business together under a common name (referred đồ sộ as general partners).
 • Dịch nghĩa: Doanh nghiệp thích hợp danh là công ty vô cơ đem tối thiểu nhì member là căn nhà chiếm hữu, nằm trong sale bên dưới một thương hiệu cộng đồng. (gọi tắt là member thích hợp danh).
 •  
 • Ví dụ 9: The unlimited liability regime of this type of enterprise is the unlimited liability of the owner of a private enterprise and of a general partner of a partnership.
 • Dịch nghĩa: Chế phỏng trách móc nhiệm vô hạn của mô hình công ty là trách móc nhiệm vô hạn của căn nhà công ty cá nhân và member thích hợp danh của công ty lớn thích hợp danh.

Một số Từ vựng giờ đồng hồ anh không giống tương quan cho tới doanh nghiệp

                    doanh nghiệp tiếng anh là gì?

Một số cụm kể từ tương quan cho tới doanh nghiệp 

Dưới đấy là một trong những kể từ và cụm kể từ giờ đồng hồ anh tương quan trực tiếp cho tới doanh nghiệp:

Từ vựng tương quan cho tới doanh nghiệp Nghĩa của từ 
Private business doanh nghiệp tư nhân 
State-owned enterprise doanh nghiệp căn nhà nước 
Limited liability company công ty trách móc nhiệm hữu hạn 
Partnership công ty thích hợp danh
Joint venture company công ty liên doanh 
Bankruptcy phá sản 
Cooperation hợp tác 
Liquidated damages giá trị giao dịch tài sàn 
Contract hợp đồng 
Capitalization rate tỷ lệ vốn liếng đầu tư 
Liquid asset tài sản lưu động 
Application đơn van lơn vay mượn thế chấp 
Bids đấu thầu 

Trên đấy là một trong những vấn đề về "Doanh Nghiệp Tiếng Anh" Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, Ví dụ. Hy vọng sẽ hỗ trợ ích mang đến chúng ta vô quy trình học tập giờ đồng hồ anh của tớ. 

Xem thêm: 12 tuổi học lớp mấy