điều không đúng khi nói về hạt

Câu hỏi:

03/08/2019 38,106

A. Hạt là noãn và được thụ tinh nghịch cải tiến và phát triển thành

Bạn đang xem: điều không đúng khi nói về hạt

B. Hợp tử vô phân tử cải tiến và phát triển trở thành phôi

C. Tế bào tam bội vô phân tử cải tiến và phát triển trở thành nội nhũ

D. Mọi phân tử của thực vật với hoa đều sở hữu nội nhũ

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thụ phấn chéo cánh là việc thụ phấn giữa?

A. Hạt phấn của cây này với nhụy của cây không giống loài

B. Hạt phấn với nhụy của và một hoa hoặc không giống hoa của và một cây

C. Hạt phấn của cây này với nhụy của cây không giống nằm trong loài

D. Hạt phấn và trứng của nằm trong hoa

Câu 2:

Điều ko đúng vào khi nói tới ngược là?

A. Quả bởi bầu nhụy dày phát triển lên gửi hóa thành

B. Quả ko phân tử đều là quá đơn tính

C. Quả với tầm quan trọng đảm bảo an toàn hạt

D. Quả hoàn toàn có thể là phương tiện đi lại phân phát giã hạt

Câu 3:

Trong những đánh giá sau, với từng nào đánh giá đích thị về thụ tinh nghịch kép?

⦁ thụ tinh nghịch kép là hiện tượng kỳ lạ cả nhì nhân nhập cuộc thụ tinh nghịch, một nhân thống nhất với trứng, một nhân thống nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo thành tế bào nhân tam bội (3n)

Xem thêm: học sinh có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh

⦁ thụ tinh nghịch kép chỉ mất ở thực vật với hoa

⦁ thụ tinh nghịch kép chỉ mất ở thực vật phân tử kín

⦁ thụ tinh nghịch kép đáp ứng chắc chắn rằng dự trữ dưỡng chất đúng trong những noãn tiếp tục thụ tinh nghịch nhằm nuôi phôi cải tiến và phát triển cho tới Khi tạo hình cây non tự động chăm sóc đáp ứng cho tới hậu hế năng lực thích ứng với ĐK đổi khác của môi trường xung quanh sinh sống nhằm giữ lại nòi giống

⦁ toàn bộ thực vật sinh đẻ hữu tính đều xẩy ra thụ tinh nghịch kép

Phương án vấn đáp đích thị là:

A. 2       

B. 3       

C. 4       

D. 5

Câu 4:

Trong quy trình thụ tinh nghịch của thực vật với hoa, cỗ NST  của những nhân bao gồm nhân của gửi gắm tử là?

A. n của nhân cực kì 2n, của trứng là n, của thích hợp tử là 2n, của nội nhũ là 2n

B. n của nhân cực kì 2n, của trứng là n, của thích hợp tử là 2n, của nội nhũ là 4n

C. n của nhân cực kì n, của trứng là n, của thích hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n

D. n của nhân cực kì 2n, của trứng là n, của thích hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n

Câu 5:

Thụ tinh nghịch kép ở thực vật với hoa là việc phối hợp của?

A. Nhân 2 gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái (trứng) vào trong túi phôi tạo ra trở thành thích hợp tử

B. Hai nhân gửi gắm tử đực với nhân của trứng và nhân cực kỳ vào trong túi phôi tạo ra trở thành thích hợp tử và nhân nội nhũ

C. Hai cỗ NST  đơn bội của gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái (trứng) vào trong túi phôi tạo ra trở thành thích hợp tử với cỗ NST  lưỡng bội

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

D. Hai tinh nghịch tử với trứng ở vào trong túi phôi