điện phân 200ml dung dịch cuso4

Câu hỏi:

28/08/2019 48,127

Điện phân (với năng lượng điện cực kỳ trơ) 200ml dung dch CuSO4 độ đậm đặc x mol/l, sau đó 1 thời hạn thu được hỗn hợp Y vẫn còn đấy màu xanh da trời, đem lượng tách 8 gam đối với hỗn hợp lúc đầu. Cho 16,8 gam bột Fe vô Y, sau thời điểm những phản ng xẩy ra trọn vẹn, nhận được 12,4 gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của X là :

Bạn đang xem: điện phân 200ml dung dịch cuso4

Đáp án D

Vì hỗn hợp Y vẫn còn màu xanh da trời nên Y vẫn còn chứa Cu2+ khồng hề bị năng lượng điện phân.

Khi cho tới Fe vô hỗn hợp Y có phn ứng:

Theo ấn định luật bảo toàn lượng, tớ có:

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điện phân hỗn hợp CuCl2 với năng lượng điện viên trơ, sau một thời hạn nhận được 0,32 gam Cu catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ trọn vẹn lượng khí X vô 200ml dung dịch NaOH ( sức nóng chừng thường). Sau phản xạ, độ đậm đặc NaOH còn sót lại là 0,05M (giả thiết th tích hỗn hợp ko thay cho đổi). Nồng chừng lúc đầu của hỗn hợp NaOH là

A. 0,15M

B. 0,2M

C. 0,1M

D. 0,05M

Câu 2:

Điện phân hỗn hợp NaOH với độ mạnh dòng năng lượng điện là 10 A vô thi gian dối 268 giờ. Sau Lúc năng lượng điện phân còn sót lại 100g hỗn hợp NaOH đem độ đậm đặc 24%. Nồng chừng % của dd NaOH trước khí năng lượng điện phân là:

A. 4,2%

B. 2,4%

C. 1,4%

D. 4,8%

Câu 3:

Điện phân 150ml hỗn hợp AgNO3 1M với năng lượng điện cực kỳ trơ vô t giờ, độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi 2,68A (hiệu suất quy trình điện phân là 100%), nhận được hóa học rắn X, hỗn hợp Y và khí Z, Cho 12,6 gam Fe vô Y, sau thời điểm những phản xạ kết đốc thu được 14,5 gam lếu láo kim loại tổng hợp loạivà khí NO (sn phẩm khử duy nhất). Giá trị của t

A. 0,8.

Xem thêm: thể tích bát diện đều

B. 0,3.

C. 1,0.

D. 1,2.

Câu 4:

Người tớ pha chế H2 và O2 vị cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp NaOH với năng lượng điện cực kỳ trơ, độ mạnh loại năng lượng điện 0,67A vô thời hạn 40 giờ. Dung dịch thu được sau năng lượng điện phân đem lượng 100 gam và độ đậm đặc NaOH là 6%. Nồng chừng hỗn hợp NaOH trước năng lượng điện phân là (giả thiết lượng nước cất cánh khá ko xứng đáng k).

A. 5,08%

B. 6,00%

C. 5,50%

D. 3,16%

Câu 5:

Khi năng lượng điện phân dung dịch muối bột, độ quý hiếm pH sát 1 năng lượng điện cực kỳ tăng thêm. Dung dịch muối bột tê liệt là:

A. KCl

B. CuSO4

C. AgNO3

D. K2SO4

Câu 6:

Sau một thời hạn năng lượng điện phân 200ml hỗn hợp CuSO4 với năng lượng điện cực kỳ graphit, lượng của hỗn hợp tách 8g. Đlàm kết tủa không còn ion Cu2+ vô dd còn sót lại sau năng lượng điện phân, nhớ dùng 100ml dung dịch H2S 0,5M. Nồng chừng mol của hỗn hợp CuSO4 trước lúc năng lượng điện phân là

A. 0,5M

B. 0,75M

C. 1M

Xem thêm: đề văn cuối kì 1 lớp 9

D. 1,5M