đề tiếng việt lớp 1

Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

35 đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt là cỗ đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt được VnDoc.com thuế tầm và tuyển chọn lựa chọn, nhằm mục tiêu chung quý thầy cô và những vị cha mẹ nhận thêm tư liệu chỉ dẫn những bé bỏng ôn luyện và gia tăng kỹ năng hiệu suất cao. Mời quý thầy cô, những vị cha mẹ và những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm những đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1

Bạn đang xem: đề tiếng việt lớp 1

  • 1000 Đề ganh đua học tập kì 2 lớp một năm 2022 Tải nhiều
  • Bộ 52 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 - Tất cả những môn (05 cuốn sách mới)

1. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt Kết nối tri thức

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 1

Phòng GD& ĐT thị xã ……….

Trường tè học tập ……….

Ma trận đề đánh giá cuối học tập kì I

Môn Tiếng Việt Lớp 1

Năm học tập ……..

(Thực hiện tại theo đòi thông tư 27)

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

(Nhận biết)

Mức 2

(Thông hiểu)

Mức 3

(Vận dụng)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc

- Đọc đích những vần, giờ đồng hồ, kể từ tiếp tục học; Đọc được đoạn văn cụt với những giờ đồng hồ chứa chấp vần tiếp tục học tập.

- lõi dùng những ngữ liệu tiếp tục học tập nhằm tạo nên những giờ đồng hồ, kể từ viết lách theo như đúng quy tắc.

- Hiểu được nghĩa của những giờ đồng hồ, những kể từ và biết ghép giờ đồng hồ trở nên kể từ, ghép kể từ trở nên câu.

Số câu

1

3

1

1

1

5

Câu số

1

2, 3,4

6

5

Số điểm

1

6,5

0,5

2

0,5

9,5

Tổng

Số câu

1

3

1

1

1

5

Số điểm

1

6,5

0,5

2

0,5

9,5

viết

- Viết đích những vần, kể từ, câu chứa chấp giờ đồng hồ với vần tiếp tục học tập (theo mẫu)

Số câu

1

3

1

6

Câu số

1

2, 4,5

3

Số điểm

2

5

3

10

Tổng

Số câu

1

3

1

5

Số điểm

2

5

3

10

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 1 Thông tư 27 - Kết nối tri thức

Năm học tập.......

Bài ganh đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: ........phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Trường Tiểu học tập ……

Lớp: ...........

Họ và tên:...............................................

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

LỚP 1 - NĂM HỌC: ………..

Môn: Tiếng Việt

Thời gian: 60 phút

A / KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc trở nên tiếng: (6 điểm)

- Đọc vần: Đọc vần trong những bài học kinh nghiệm vần mới/SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 kể từ bài bác 51 cho tới bài bác 79 (chỉ đòi hỏi gọi 3 - 4 vần) (1 điểm)

- Đọc tiếng: Đọc giờ đồng hồ trong những bài học kinh nghiệm vần mới/SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 kể từ bài bác 51 cho tới bài bác 79 (chỉ đòi hỏi gọi 3 -5 tiếng) (2 điểm)

- Đọc câu: Đọc câu trong những bài học kinh nghiệm vần mới/SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 kể từ bài bác 51 cho tới bài bác 79. (Chỉ đòi hỏi gọi 2 – 3 câu) (3 điểm)

2. Đọc hiểu: (4 điểm)

Câu 1: a. Nối (1 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Câu 2: a. Nối (1,5 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2021-2022

Câu 3: (0,5 điểm) Khoanh vô vần âm trước cơ hội bố trí những kể từ ngữ vô ngoặc trở nên câu đích (về quê, cho tới, bé bỏng, phụ vương mẹ)

A. Về quê cho tới bé bỏng phụ huynh.

B. Thầy u cho tới bé bỏng về quê.

C. Bé cho tới phụ huynh về quê.

II. KIỂM TRA VIẾT (8 điểm)

I – Viết theo đòi mẫu:

Câu 1: Viết vần: oa, anh, ương.

Câu 2: Viết từ: đàn bướm, chim khướu

Câu 3: Viết câu: Các các bạn đồng trình diễn thể thao.

...........................................................................................

II – Bài luyện chủ yếu tả:

Câu 1: Điền vô vị trí trống: (1 điểm)

a) Điền g hay gh:

...........õ rỗng bàn .............ế

b) Điền n hay ng:

con đườ…..…... vươ…...…. vai

Câu 2: (1 điểm) Điền vô vị trí trống: oc, ôc, uc, ưc?

máy x ......;

lọ m...........;

cái c........;

con s......

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

A / KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc trở nên tiếng: (6 điểm)

1.1. Đọc đích từng vần được 0,25 – 0,33 điểm (tùy theo đòi nấc độ) (1 điểm) (Mức 1)

1.2. Đọc đích từng giờ đồng hồ được 0, 4 điểm – 0, 6 điểm (Tùy theo đòi nấc Mức độ cạnh tranh của từng tiếng) (2 điểm) (Mức 2)

1.3. Đọc đích từng câu được một điểm (3 điểm) (Mức 2)

2. Đọc hiểu: (4 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) (Mức 2)

Nối đích 2 kể từ, từng kể từ 0,5 điểm; Viết đích 1 kể từ được 0,5 điểm. (Mức 3)

(Xanh mướt hoặc xanh rớt nước biển)

Câu 2: (2 điểm) (Mức 3)

Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1

Nối đích từng câu được 0, 25 điểm. Viết lại đích 1 câu được 0, 5 điểm

Câu 4: (0,5 điểm) (mức 3)

B đúng

B. KIỂM TRA VIẾT

I – Viết theo đòi mẫu:(8 điểm)

* Yêu cầu viết lách đích chừng cao, phạm vi, khoảng cách. Sai chừng cao trừ 1 điều, sai phạm vi trừ 1 điều, sai khoảng cách trừ 1 điểm; Bài viết lách không sạch trừ 1 điều.

Viết vần (2 điểm) (mức 1); Viết kể từ (3 điểm) (mức 2); Viết câu (3 điểm) (mức 3)

II – Bài luyện chủ yếu tả: (2 điểm)

Câu 1: (Mức 2)

a) gõ rỗng bàn ghế

b) con lối vươn vai

Điền đích từng âm được 0,25 điểm

Câu 2: (Mức 2)

Máy xúc, thanh lọc mực, cái ly, con cái sóc

Điền đích từng vần được 0,25 điểm

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

1. Đọc

Lời xin chào cút trước

Đi cho tới điểm nào

Lời xin chào cút trước

Lời xin chào dẫn bước

Chẳng kinh lạc nhà

Lời xin chào kết bạn

Con lối tách xa

Lời xin chào là hoa

Nở kể từ lòng tốt

Là cơn dông mát

Buổi sáng sủa đầu ngày

Như 1 bàn tay

Chân trở nên tháo dỡ mở

Ai người nào cũng có

Chẳng nặng trĩu là bao

Bạn ơi, cút đâu

Nhớ đưa đi nhé!

Nguyễn Hoàng Sơn

2. Dựa vô bài bác gọi, hãy vấn đáp những câu bên dưới đây

HOA MAI VÀNG

Nhà bác bỏ Khải thiệt lắm hoa, với vài ba trăm loại, rải rác rưởi từng cả khu đất nền. Các cánh hoa lâu năm cụt, đầy đủ sắc xanh rớt, đỏ hỏn, Trắng, vàng, đầy đủ hình đầy đủ dạng.

Mai quí hoa đại, hoa lài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.

- Hoa mái ấm Bác Khải với những sắc color gì?

- Mai quí những loại hoa gì?

3. Viết

Giỗ Tổ

Tháng phụ vương từng năm, lễ giỗ Tổ. Hàng vạn dân Phú Thọ và hàng trăm dân những buôn bản ngay sát mộ Tổ thực hiện lễ dưng hoa và dưng lễ phẩm.

4. Chọn chữ phù phù hợp với dù vuông

a. c hoặc k?

...ủ sắn

Mưu ...ế

b. ng hoặc ngh?

...oan ...oãn

Suy ...ĩ

c. g hoặc gh?

...ánh rau

...ế ...ỗ

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

1. Đọc

Yêu cầu chung:

- Đọc đích, chủ yếu xác

- Đọc vĩ đại, rõ rệt ràng

- lõi ngắt nghỉ ngơi, ngắt nhịp đúng

- Đọc trình diễn cảm theo đòi nội dung của bài bác đọc

2. Đọc và vấn đáp câu hỏi

- Hoa mái ấm Bác Khải với những color sắc: xanh rớt, đỏ hỏn, Trắng, vàng

- Mai quí hoa đại, hoa lài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.

3. Viết

- Viết đích chủ yếu tả

- Viết sạch sẽ và đẹp mắt, tách tẩy xóa

- Viết đích dòng sản phẩm, đích cỡ chữ

4. Chọn kể từ ngữ phù hợp điền vô vị trí trống:

a. c hoặc k?

củ sắn

mưu kế

b. ng hoặc ngh?

ngoan ngoãn

Suy nghĩ

c. g hoặc gh?

gánh rau

ghế g

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 3

1. Đọc

Ai trồng cây

Người cơ nổi tiếng hát

Trên vòm cây

Chim hót điều mải miết say

Ai trồng cây

Người cơ với ngọn gió

Rung cành cây

Hoa lá đùa rung rinh lay

Ai trồng cây

Người cơ với bóng mát

Trong vòm cây

Quên nắng nóng xa xôi lối dài

Ai trồng cây

Người cơ với hạnh phúc

Mong đợi cây

Mau rộng lớn theo đòi từng ngày

Ai trồng cây...

Em trồng cây...

Em trồng cây...

Bế Kiến Quốc

2. Dựa vô bài bác gọi, hãy vấn đáp ( trả thiện) những câu bên dưới đây:

NHỚ BÀ

Bà vẫn ở quê. Bé rất rất ghi nhớ bà.

Bà tiếp tục già nua, đôi mắt tiếp tục loà, thế tuy nhiên bà đan lát, cạp rổ, cạp rá bà tự động thực hiện cả. Bà vẫn rất rất ham thực hiện.

- Vì sao bé bỏng rất rất ghi nhớ bà?

- Bà tiếp tục già nua vẫn ham thực hiện những việc gì?

3. Viết

Suối chảy rì rào

Gió reo lao xao

Bé ngồi thổi sáo.

4. Chọn chữ phù phù hợp với dù vuông

a. ui hoặc uôi?

v... vẻ; con cái s...´...

b. ưi hoặc ươi?

tươi c....`

khung c..᾿....

c. g hoặc gh?

bao ...ạo

...é. thăm

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

1. Đọc

Yêu cầu chung:

- Đọc đích, chủ yếu xác

- Đọc vĩ đại, rõ rệt ràng

- lõi ngắt nghỉ ngơi, ngắt nhịp đúng

- Đọc trình diễn cảm theo đòi nội dung của bài bác đọc

2. Đọc và vấn đáp câu hỏi

Bà vẫn ở quê. Bé rất rất ghi nhớ bà.

Bà tiếp tục già nua, đôi mắt tiếp tục loà, thế tuy nhiên bà đan lát, cạp rổ, cạp rá bà tự động thực hiện cả. Bà vẫn rất rất ham thực hiện.

- Bé ghi nhớ bà vì thế bà vẫn ở quê.

- Bà tiếp tục già nua vẫn tự động đan lát, cạp rổ, cạp rá.

3. Viết

- Viết đích chủ yếu tả

- Viết sạch sẽ và đẹp mắt, tách tẩy xóa

- Viết đích dòng sản phẩm, đích cỡ chữ

4. Chọn kể từ ngữ phù hợp điền vô vị trí trống:

a. ui hoặc uôi?

vui vẻ

con suối

b. ưi hoặc ươi?

tươi cười

khung cửi

c. g hoặc gh?

bao gạo

ghé thăm

2. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 1

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Việt
Thời gian: ………..

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc trở nên giờ đồng hồ các

k

ngh

th

gi

ut

ep

anh

iêng

lan

cộng

núp

hình

II. Nối hình với giờ đồng hồ, kể từ thích hợp. Em gọi giờ đồng hồ và gọi kể từ.

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

III. Thay hình vị kể từ và rằng câu trả chỉnh:

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

IV. Đọc đoạn cụt và vấn đáp câu hỏi:

Tấm và cám

Tấm và Cám là nhị bà mẹ nằm trong thân phụ không giống mẹ! Ngày cơ, mẹ ghẻ bảo nhị bà mẹ đi ra đồng xúc tép. Tấm chăm chỉ bắt được giỏ giàn giụa. Cám ham nghịch tặc chẳng bắt được gì.

Trả điều câu hỏi:

1. Đánh vệt ✔️vào ⬜ trước câu vấn đáp em chọn:

Dòng này sau đây chứa chấp những giờ đồng hồ với vần gc, gc, iêng, ươc?

⬜ không giống, xúc, siêng, giàn giụa, được

⬜ không giống, xúc, siêng, được

⬜ không giống, cơ, siêng, được

2. Đúng ghi đ, sai ghi s vô ⬜

Hai bà mẹ đi ra đồng:

⬜ gặt lúa

⬜ xúc tép

3. Điền kể từ không đủ vô vị trí trống:

Tấm........bắt được .......

4. Qua mẩu truyện, em học tập được đức tính chất lượng tốt nào?

............................................................................................................

B. KIỂM TRA VIẾT

1. Viết vần âm, vần tiếp tục học tập (2 vần âm, 2 vần)

2. Viết kể từ ngữ chứa chấp giờ đồng hồ với vần tiếp tục học: (4 từ)

3. Viết 2 câu

4. Điền kể từ vô vị trí rỗng nhằm triển khai xong câu:

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

Hướng dẫn chấm đề đánh giá môn Tiếng Việt lớp 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

Giáo viên vạc phiếu cho tới học viên sẵn sàng trước 2 phút. Khi học viên gọi, nhà giáo fake phiếu của tôi cho tới học viên gọi và sử dụng phiếu của học viên nhằm review.

Kiểm tra gọi (kết ăn ý đánh giá nghe nói)

I. Đọc trở nên giờ đồng hồ những vần âm và tổng hợp vần âm thu thanh, ghi vần tiếp tục học:

Giáo viên chỉ không áp theo trật tự nhằm học viên gọi bất kì ràng 1 chữ thu thanh, 1 vần, 1 giờ đồng hồ, 1 kể từ.

Đọc đích, vĩ đại, rõ nét 1 chữ thu thanh, 1 vần, 1 giờ đồng hồ, 1 kể từ được 0,5 điểm (0,5đ x 4 = 2 điểm).

II. Đọc giờ đồng hồ và gọi kể từ phối kết hợp hiểu nghĩa kể từ với khêu gợi ý vị hình ảnh;

Giáo viên chỉ không áp theo trật tự nhằm học viên gọi 2 giờ đồng hồ, 2 từ

HS nối, gọi đích, vĩ đại, rõ nét (mỗi giờ đồng hồ, kể từ đích được 0,5đ): 0,5đ x 4 = 2 điểm.

Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

III. Đọc kết hợp phù hợp với hiểu nghĩa với khêu gợi ý vị hình ảnh;

HS gọi 2 câu đích, vĩ đại, rõ nét, phân minh, từng 1 câu được một điểm (1đ x 2 = 2 điểm).

Mỗi giờ đồng hồ gọi sai trừ 0,5 điểm.

Bạn Nam rất rất quí bơi lội.

Mặt trời chiếu tia nắng êm ấm.

IV. Đọc đoạn cụt và vấn đáp thắc mắc nhằm nhận thấy được vấn đề cần thiết trong khúc.

HS gọi thì thầm đoạn văn, vấn đáp từng 1 câu được một điểm (1đ/1 câu x 4 = 4 điểm).

Mỗi giờ đồng hồ gọi sai trừ 0,5 điểm.

Trả điều những câu hỏi

1. Dòng này sau đây chứa chấp những giờ đồng hồ với vần ac, uc, iêng, ươc?

khác, xúc, siêng, được

2. Đúng ghi đ, sai ghi s vào

Hai bà mẹ đi ra đồng:

S: gặt lúa

Đ: xúc tép

3. Điền kể từ không đủ vô vị trí trống:

Tấm siêng năng bắt được giỏ giàn giụa.

4. Qua mẩu truyện em học tập được đức tính chất lượng tốt nào?

- HS viết lách được câu vấn đáp theo đòi nội dung câu hỏi( 1 đ)

B. KIỂM TRA VIẾT

1. Viết vần âm, vần tiếp tục học: 2 vần âm, 2 vần / 2 điểm – (g, ph, uông, yêu)

2. Viết giờ đồng hồ, kể từ với vần tiếp tục học; 2 giờ đồng hồ, 2 kể từ / 2 điểm – ( hạc, lớp, bánh ẩm ướt, giờ đồng hồ hát)

3. Viết 2 câu ngắn: 5 cho tới 7 chữ/ 4 điểm

Em chăm chỉ học tập.

Sương sớm ứ bên trên lá non.

Học sinh viết lách đích cỡ chữ một vừa hai phải (nhỡ), rõ nét, trực tiếp hàng

4. Điền kể từ vô vị trí rỗng nhằm triển khai xong câu; 2 từ/ 2 điểm ( cầu trượt, tắm biển)

Lưu ý: Mỗi giờ đồng hồ viết lách thiếu hụt hoặc sai vệt thanh trừ 0,5 điểm, nhà giáo ghi nhận lại những chữ học viên còn sơ sót nhằm tập luyện lại cho những em.

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

A. Đọc bài bác sau:

Ngày đầu năm

Ngày đầu xuân năm mới mới nhất, em và phụ huynh sang trọng thăm hỏi mái ấm các cụ. Nhà các cụ tô điểm vô nằm trong xinh đẹp mắt và êm ấm. Bé mải miết nhất đĩa mứt nhiều sắc tố bởi chủ yếu tay bà thực hiện. Món nào thì cũng ngon vô nằm trong. Thấy bé bỏng sang trọng nghịch tặc, ông cho tới bé bỏng một phong bao thiên lí đỏ hỏn thắm. Bé vòng đeo tay lại, dạ ông rồi mới nhất fake nhị tay đi ra nhận. Cầm bên trên tay phần quà của ông, bé bỏng mừng lắm. Liền ôm chầm lấy ông thực hiện chúng ta cười cợt vang.

Dựa vô bài bác Ngày đầu năm, triển khai những đòi hỏi sau:

1. Đánh vệt tích vào  đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài gọi với bao nhiêu giờ đồng hồ chứa chấp vần ang?

 3 tiếng

 4 tiếng

 5 tiếng

b. Ngày đầu xuân năm mới, bé bỏng và chúng ta cút đâu?

 Đi cho tới mái ấm ông bà

 Đi cho tới công viên

 Đi cho tới ngôi trường học

Xem thêm: giải sgk anh 10 global success

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp thay cho vô dù trống:

(vòng tay lại, dạ ông - một phong bao thiên lí đỏ hỏn thắm)

Ông cho tới bé bỏng ...........

............ rồi mới nhất fake nhị tay đi ra nhận.

B. Đọc bài bác sau:

CHÚ MÈO MUN

Nhà bà em với nuôi một chú mèo mun thương hiệu là Mỡ. Năm ni chú mới nhất rộng lớn năm mon tuy nhiên coi tiếp tục rộng lớn lắm rồi. Chiếc nệm tròn trặn bà mua sắm cho tới nó hồi còn bé bỏng, giờ tiếp tục không thể một vừa hai phải nữa rồi.

Bộ lông của Mỡ đen ngòm như mực. Nếu đứng ở vô bóng tối thì khó khăn tuy nhiên tìm hiểu đi ra được. Hằng ngày, Mỡ quí nhất là ở bầy nắng nóng bên trên cái mái ấm. Khi cơ, chú nằm ngửa lưng đi ra, tứ cho thẳng chân, kêu lên từng giờ đồng hồ meo… meo… meo.

Thật là xứng đáng yêu!

C. Chính tả:

1. Chép lại nhị câu vô bài bác Chú mèo mun:

Hằng ngày, Mỡ quí nhất là ở bầy nắng nóng bên trên cái mái ấm. Khi cơ, chú nằm ngửa lưng đi ra, tứ cho thẳng chân, kêu lên từng giờ đồng hồ meo… meo… meo.

2. Chọn chữ phù hợp thay cho vô dù vuông:

a - uôi / uôn / uôm?

ch... ch....

nh.... vải

con s....´

c..... giấy

b - ach / êch / ich?

x....´ đu

con ....´

s....´ vở

chim ch....´

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

A. Đọc bài bác sau:

1. Đánh vệt tích vô  đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài gọi Ngày đầu xuân năm mới có xuất hiện tại từng nào giờ đồng hồ với vần ang:

-> Đáp án: 4 tiếng: sang trọng, trang, sang trọng, vang

b. Ngày đầu xuân năm mới, bé bỏng và chúng ta cút đâu?

-> Đáp án: Đi cho tới mái ấm ông bà

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp vô ngoặc đơn nhằm điền vô vị trí trống:

Ông cho tới bé bỏng một phong bao thiên lí đỏ hỏn thắm.

vòng tay lại, dạ ông rồi mới nhất fake nhị tay đi ra nhận.

B. Đọc bài bác sau:

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ với vô đề trước lúc gọi trở nên giờ đồng hồ.

- Chú ý vạc âm rõ nét từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân ái câu.

C. Chính tả

1. Yêu cầu:

- HS chép đích những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích quy định

- Chữ viết lách đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

2. Chọn chữ phù hợp thay cho vô dù vuông:

a - uôi / uôn / uôm?

chuồn chuồn

nhuộm vải

con suối

cuộn giấy

b - ach / êch / ich?

xích đu

con ếch

sách vở

chim chích

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 3

A. Đọc hiểu:

vẽ

Bé ngồi vẽ

Cái mái ấm to

Kề bậc cửa

Bác ốc bò

Chú chó mực

Nhắc gâu gâu

Chắc chú giục

Đi học tập mau.

Lê Hải

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 1. * Khoanh tròn trặn vần âm trước ý đúng:

1. Bài gọi Bé vẽ có xuất hiện tại từng nào giờ đồng hồ với vần âu?

a. 1

b. 2

c. 3

2. Bé vẽ những loài vật nào?

a. bác bỏ ốc bò

b. chú chó mực

c. Cả a và b

Câu 2. Dựa vô nội dung ở bài bác gọi ở chỗ I, em hãy lưu lại (x) vô dù phù hợp.

Ý

Đúng

Sai

Bé ngồi vẽ cái mái ấm vĩ đại, kề bậc cửa ngõ.

Chú chó mực nhắc gâu gâu, cút ngủ mau.

B. Đọc bài bác sau:

Mùa đông

Mấy ngày hôm nay, trời mới nhất thiệt sự là ngày đông. Buổi sáng sủa thức dậy, xuất hiện buột đi ra, thấy rét buốt. Gió rít từng lần qua chuyện kẽ lá. Bầu trời u ám, nhiều mây. Mấy chú chim cút trốn rét không còn cả, vòm cây lặng yên ổn trong cả bao nhiêu ngày ngay tắp lự.

Cành cây bàng trước mái ấm trơ trọi. Chỉ còn lưa thưa vài ba cái lá đỏ hỏn chuẩn bị rơi rụng. Trông thiệt buồn buồn phiền làm thế nào. Dưới phố, người cút lối thu bản thân vô lớp áo dày. Tập trung dịch chuyển nhằm thời gian nhanh được cho tới điểm êm ấm. Vậy nên, coi người nào cũng thiệt rét lùng.

C. Chính tả:

1. Chép lại nhị câu vô bài bác Mùa đông:

Dưới phố, người cút lối thu bản thân vô lớp áo dày. Tập trung dịch chuyển nhằm thời gian nhanh được cho tới điểm êm ấm. Vậy nên, coi người nào cũng thiệt rét lùng.

2. Chọn chữ phù hợp thay cho vô dù vuông:

- c / k?

...on đường

thước ...ẻ

...on ...ênh

lạnh ....óng

- g / gh?

....ế ...ỗ

...ánh hoa

cố ...ắng

...i nhớ

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

A. Đọc hiểu:

Câu 1:

1. Đáp án đúng: b.2

2. Đáp án đích c. Cả a và b

Câu 2:

Ý

Đúng

Sai

Bé ngồi vẽ cái mái ấm vĩ đại, kề bậc cửa ngõ.

x

Chú chó mực nhắc gâu gâu, cút ngủ mau.

x

B. Đọc bài bác sau:

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ với vô đề trước lúc gọi trở nên giờ đồng hồ.

- Chú ý vạc âm rõ nét từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân ái câu.

C. Chính tả

1. Yêu cầu:

- HS chép đích những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích quy định

- Chữ viết lách đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

2. Chọn chữ phù hợp thay cho vô dù vuông:

- c / k?

con đường

thước k

con kênh

lạnh cóng

- g / gh?

ghế g

gánh hoa

cố gắng

ghi nhớ

3. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 1

A. Kiểm tra gọi (10 điểm)

1. Kiểm tra gọi trở nên giờ đồng hồ (7 điểm)

- Gv thực hiện 10 thăm hỏi, HS bốc thăm hỏi và gọi.

HS gọi một quãng văn/ bài bác cụt (có dung tích theo đòi quy tấp tểnh của lịch trình Tiếng Việt 1) không tồn tại vô sách giáo khoa (do GV lựa lựa chọn và sẵn sàng trước)

+ HS vấn đáp 1 thắc mắc về nội dung đoạn gọi bởi GV nêu đi ra.

2. Kiểm tra gọi hiểu (3 điểm).

Đọc thì thầm và vấn đáp câu hỏi

Bố cho tới bé bỏng Thư cút sở thú. Tại sở thú với chim sâm cố kỉnh. Gần bờ hồ nước với cá trắm, cá lia thia và cả rùa nữa chứ. Sở thú trái ngược là thiệt đẹp!

Khoanh vô đáp án đích và vấn đáp câu hỏi

Câu 1: (M1- 0.5 điểm) Thầy cho tới bé bỏng Thư cút đâu?

A. Nhà hát

B. Sở thú

C. Công viên

Câu 2: (M1-0.5 điểm) Tại sở thú với chim gì?

A. Chim cút

B. Chim vẹt.

C. Chim sâm cầm

Câu 3: (M2- 1 điểm). Bờ hồ nước với cá gì?

A. Cá mè

B. Cá lia thia

C. Cua

Câu 4: (M3 – 1 điểm) Những vần âm này được viết lách hoa?

II. Kiểm tra viết lách (10 điểm)

1. Chính tả: (6 điểm)

GV gọi bài bác sau cho tới HS chép (Thời gian tham viết lách đoạn văn khoảng chừng 15 phút)

Đêm trăng rằm, trăng sáng sủa vằng vặc. Thầy u cho tới Hoa và bé bỏng Mai sang trọng mái ấm chú hướng dẫn nhằm huỷ cố. Mâm cỗ đử loại quả: này là xoài, cam, quýt và đối với cả bánh trung thu. Bé Mai rất rất yêu thích, reo hò.

2. Bài luyện (4 điểm): (từ đôi mươi - 25 phút)

Câu 1:( M1 – 1 điểm) Điền vô vị trí chấm g hoặc gh

Bàn …...ế

Nhà …..a

Câu 2: (M1- 1 điểm) Nối từng hình vẽ với dù chữ cho tới phù hợp

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 3:(M2 - 1 điểm) Chọn kể từ vô ngoặc điền vô vị trí rỗng vô câu cho tới phù hợp

Sên thì ........chậm.

(đi, trườn, chạy)

Câu 4: (M3- 1 điểm): Em đã hỗ trợ phụ huynh thực hiện những việc làm gì?

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

A. Kiểm tra gọi (10 điểm)

1. Kiểm tra gọi trở nên giờ đồng hồ (7 điểm)

2. Kiểm tra gọi hiểu (3 điểm).

Câu 1: (M1- 0.5 điểm) Thầy cho tới bé bỏng Thư cút đâu?

B. Sở thú

Câu 2: (M1-0.5 điểm) Tại sở thú với chim gì?

C. Chim sâm cầm

Câu 3: (M2- 1 điểm). Bờ hồ nước với cá gì?

B. Cá lia thia

Câu 4: (M3 – 1 điểm)

Những vần âm này được viết lách hoa là những kể từ sau vệt chấm câu và kể từ chỉ thương hiệu riêng biệt "Thư".

II. Kiểm tra viết lách (10 điểm)

1. Chính tả: (6 điểm)

2. Bài luyện (4 điểm): (từ đôi mươi - 25 phút)

Câu 1:( M1 – 1 điểm)

Bàn ghế

Nhà ga

Câu 2: (M1- 1 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 3:(M2 - 1 điểm)

Sên thì trườn đủng đỉnh.

Câu 4: (M3- 1 điểm):

Quét Nhà, nhặt rau xanh, cho tới mèo ăn,...

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

Phần 1: Đọc

thuồng luồng

cuộc thi

dòng nước

tháng Giêng

chú chuột

ông Bụt

- Rùa tiếp tục thắng thỏ vô cuộc đua trong ngày hôm qua.

- Tháng Giêng là mon bé bỏng sẽ tiến hành nghỉ ngơi Tết.

Phần 2: Viết

Câu 1: Nối

Câu 2: Điền vô vị trí rỗng c/k:

Câu 3: Tập chép:

Đêm rằm,trăng sáng sủa vằng vặc. Thầy u cho tới Hằng và bé bỏng Lê sang trọng mái ấm chú Bắc nhằm huỷ cỗ. Mâm cỗ với đầy đủ loại trái ngược.

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Phần 1: Đọc

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ với vô đề trước lúc gọi trở nên giờ đồng hồ.

- Chú ý vạc âm rõ nét từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân ái câu.

Phần 2: Viết

Câu 1:

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 2: Điền từ:

Tiếng Việt 1

Câu 3:

- HS chép đích những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích quy định

- Chữ viết lách đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 3

PHÒNG GD&ĐT …..

TRƯỜNG TH ……

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1 ( Đọc trở nên tiếng)

Phiếu gọi 1

Thăm mái ấm dì Hiền

Nghỉ Tết, u cho tới bé bỏng về Côn Sơn thăm hỏi dì Hiền. Nhà dì với chú cún con cái rất rất đẹp mắt. Bé vuốt ve sầu nó trong cả.

Câu hỏi: Nhà dì Hiền với gì?

Phiếu gọi 2:

Về quê

Nghỉ hè , bé bỏng về quê. Bà fake bé bỏng cút chợ. Chợ với cá rô phi, cá mè, cá chép…Chợ phân phối trái ngược cam, trái ngược bủ, trái ngược lê … Bà mua sắm cam làm quà tặng cho tới bé bỏng.

Câu hỏi: Nghỉ hè bé bỏng cút đâu?

II. Đọc thì thầm bài bác văn:

Thăm bà

Mẹ chuẩn bị trang bị cho tới bé bỏng Thắm về quê thăm hỏi bà. Bé trong nhà bà kể từ nhỏ. Bà siêng cho tới bé bỏng lắm. Bà bế ẵm, tắm cọ, ru cho tới bé bỏng ngủ.Chả thế tuy nhiên Thắm ghi nhớ bà lắm.

Dựa vô nội dung bài bác gọi em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Mẹ cho tới bé bỏng cút đâu?

A. Đi chơi

B. Đi chợ

C. Đi về quê thăm hỏi bà

Câu 2: Bà siêng bé bỏng như vậy nào?

A. Bà bế ẵm, tắm cọ, ru cho tới bé bỏng ngủ

B. Bà siêng bé bỏng lắm

C. Bà bế ẵm, ru bé bỏng ngủ

Câu 3: Nối đúng:

Câu 3

Câu 4: Em hãy viết lách 1 câu thể hiện tại tình thân bà dành riêng cho con cháu.

II. Chính tả:

1. Bài tập:

Bài 1: Điền g hoặc gh:

……ế…..ỗ

Bài 2: Nối đúng

Câu 2

Bài 3: Xếp những dù chữ nhằm viết lách trở nên câu:

Câu 3

2. Tập chép: Bé nắn nót viết lách chữ nhằm tặng mẹ

Ma trận nội dung đánh giá kỹ năng và gọi hiểu môn Tiếng Việt 1

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

Đọc

Đọc trở nên tiếng

Số câu

1

01

Số điểm

3

2

1

06

Đọc hiểu

Số câu

1

1

1

03

Số điểm

2

1

1

04

Tổng đọc

Số câu

2

2

2

06

Số điểm

5

3

2

10

Viết

Viết chủ yếu tả

Số câu

1

01

Số điểm

3

2

1

06

BT chủ yếu mô tả và câu

Số câu

1

1

1

03

Số điểm

2

1

1

04

Tổng viết

Số câu

2

2

2

06

Số điểm

5

3

2

10

Ma trận thắc mắc đề đánh giá môn Tiếng Việt lớp 1

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc trở nên tiếng

Số câu

1 TL

1

Câu số

1

2

Đọc hiểu

Số câu

1

1

1

3

Câu số

2

3

4

3

Viết chủ yếu tả

Số câu

1 TL

1

Câu số

5

4

BT chủ yếu mô tả và câu

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

7

8

Tổng số câu

1

2

1

2

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 7

2

8

4. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 Tải nhiều

  • 42 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 theo đòi Thông tư 27 năm 2022-2023
  • Bộ 16 đề ganh đua học tập kì 1 lớp một năm 2022 - 2023 Cánh Diều
  • Bộ đôi mươi đề ganh đua học tập kì 1 lớp một năm 2022 - 2023 Kết nối tri thức
  • Bộ 08 đề ganh đua học tập kì 1 lớp một năm 2022 - 2023 Chân trời sáng sủa tạo

Ngoài 35 đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2022 - 2023 trên, những em học viên lớp 1 còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 hoặc đề ganh đua lớp 1 kì 2 của những môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 tuy nhiên VnDoc.com tiếp tục thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 1 rộng lớn.