đề thi toán học kì 1 lớp 5Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 5, phần sau đây liệt kê những đề đánh giá, đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 cơ bạn dạng, nâng lên bao gồm những đề đánh giá thân thích kì, đề thi đua học tập kì sở hữu tiếng giải. Hi vọng cỗ đề thi đua này tiếp tục giúp cho bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua môn Toán lớp 5.

Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 Năm học tập 2023 - 2024 sở hữu đáp án (70 Đề)

Xem thử

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 1 lớp 5

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ 50 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 bạn dạng word sở hữu tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

-->

Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1

Quảng cáo

 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng lên năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài xích luyện sau đây sở hữu tất nhiên một vài câu vấn đáp A, B, C, D ( là đáp số , thành quả tính ...) . Hãy khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị :

Câu 1: (0,5điểm) Viết số thập phân sở hữu : Ba trăm,nhì đơn vị chức năng,tứ xác suất,nhì phần chục ngàn

A. 32,042     B. 302,0042

C. 302,4020     D. 302,0402

Câu 2: (0,5điểm) Viết số đo 821m bên dưới dạng số thập phân sở hữu đơn vị chức năng là km :

A. 82,1km     B. 8,21km

C. 0,821km     D.0,0821km

Quảng cáo

Câu 3: Tính độ quý hiếm của a + b , hiểu được a = 508 ; b = 1,34 :

A. 509,34     B. 6,42

C. 50934     D.642

Câu 4: (0,5điểm) Hỗn số Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) đọc là

A. Năm phụ thân phần bảy

B. Năm và phụ thân phần bảy

C. Năm mươi phụ thân phần bảy

D. Năm, phụ thân phần bảy

Câu 5: (1điểm) Một ngày sở hữu 5 xe pháo xe hơi chở thóc về kho, tầm từng xe pháo chở được 3500kg thóc. Hỏi nhập 5 ngày đoàn xe pháo cơ chở được từng nào tấn thóc về kho ?

A. 8750 tấn     B. 875 tấn

C. 87,5T     D. 8,75 tấn

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Câu 3: (2điểm) Một vòi vĩnh nước chảy nhập bể. Giờ đầu chảy được Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) bể , giờ loại nhì chảy nhập được Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) bể . Hỏi tầm từng giờ vòi vĩnh nước cơ chảy nhập được từng nào phần của bể?

Quảng cáo

Câu 4: (1điểm) Tính biểu thức sau đó 1 cơ hội phù hợp nhất:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu mang lại 0,5 điểm riêng biệt câu 5 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D C A B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính ( Mối phép tắc tính đích thị mang lại 0,5 điểm )

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Câu 3:

Hai giờ vòi vĩnh cơ chảy được số phần bể là :

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) (bể) (0,5 điểm)

Trung bình từng giờ vòi vĩnh nước cơ chảy nhập được số phần của bể là:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) (bể) (0,5 điểm)

Đáp số: Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) bể (0,25 điểm)

Quảng cáo

Câu 4: (1 điểm)

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 3 nhập số 459,003 nằm trong hàng:

A. đơn vị chức năng     B. mặt hàng phần mười

C. mặt hàng xác suất     D. mặt hàng phần nghìn

Câu 2: (0,5 điểm) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5) thế kỉ = …. năm . Số phù hợp nhằm viết lách nhập vị trí chấm là :

A. 25 năm     B. 75 năm

C. 250 năm     D. 750 năm

Câu 3: (1điểm) Hiện ni phụ thân rộng lớn con cái 30 tuổi tác và hấp tấp 7 phiên tuổi tác con cái. Hỏi sau từng nào năm nữa, tuổi tác phụ thân hấp tấp 3 phiên tuổi tác con?

A. 3 năm     B. 4 năm

C. 15 năm     D. 10 năm

Câu 4: ( 1điểm) Một máy cất cánh cứ 15phút cất cánh được 240 km. Hỏi trong một giờ máy cất cánh cơ cất cánh đ¬ược từng nào ki-lô-met?

A. 960 km     B. 16km

C. 690km     D. 160km

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm x, biết x là số bất ngờ và 28,64 < x < 29,46

A. x = 28,65     B. x = 28

C. x = 29     D. x = 29,45

Câu 6: (0,5 điểm) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5) ha = ... m2. Số phù hợp nhằm điền nhập vị trí chấm là:

A. 2000 m2     B. 4000 m2

C. 10000 m2     D. 25000 m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2: (2 điểm) Một người công nhân mộc cưa một khúc mộc lâu năm 12m trở nên những đoạn lâu năm 15dm. Mỗi phiên cưa không còn 6 phút. Hỏi người ấy cưa xong xuôi khúc mộc cơ không còn bao lâu ?

Câu 3: (2 điểm) Tất cả học viên của một ngôi trường Tiểu học tập chuồn tham ô quan lại vì chưng xe hơi. Nếu từng xe pháo chở 45 người thì sở hữu trăng tròn học viên ko được lên xe pháo. Nếu thay đổi những xe pháo cơ trở nên xe pháo 60 vị trí thì cố thể chở tăng được 55 học viên nữa. Hỏi ngôi trường cơ sở hữu từng nào học tập sinh?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang lại 0,5 điểm riêng biệt câu 3,4 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D B D A C B

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:( Mỗi phép tắc tính đích thị mang lại 0,5 điểm)

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2: (2 điểm)

Đổi: 12m = 120dm . ( 0,25 điểm )

Người tớ hạn chế đi ra được số đoạn mộc là:

120 : 15 = 8 ( đoạn) (0,5 điểm )

Để hạn chế được 8 đoạn cần thiết cưa 7 nhát cưa, từng nhát cưa cần thiết 6 phút.(0,5 điểm )

Vậy người ấy cưa xong xuôi khúc mộc không còn số thời hạn là:

7 x 6 = 42 ( phút) (0,5 điểm )

Đáp số : 42 phút ( 0,25 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Số học viên ngồi bên trên toàn bộ những xe pháo 60 vị trí nhiều hơn thế nữa số học viên ngồi bên trên toàn bộ những xe pháo 45 vị trí là:

20 + 55 = 75 ( học tập sinh) ( 0,25 điểm )

Một xe pháo 60 vị trí nhiều hơn thế nữa một xe pháo 45 vị trí số ngồi là;

60 – 45 = 15 ( chỗ) ( 0,5 điểm )

Số xe pháo sở hữu toàn bộ là:

75 : 15 = 5 ( xe) ( 0,5 điểm )

Trường cơ sở hữu số học viên chuồn tham ô quan lại là:

60 x 5 – 55 = 245 ( học tập sinh) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 245 học viên ( 0,25 điểm )

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

Xem thêm: unit 1 lớp 12 mới

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị :

Câu 1: (0,5 điểm) Số nhỏ xíu nhất trong những số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là :

A. 86,42     B. 86,237

C. 86,52     D. 86,24

Câu 2: (1 điểm) Kết ngược của phép tắc tính: 30,09 x 0,01 là :

A. 3009     B. 3,009

C. 300,9     D. 0,3009

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 5 nhập số thập phân 62,354 có mức giá trị là :

Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Câu 4: (1 điểm) Phép phân chia 6,251 : 7 nếu như chỉ lấy cho tới nhì chữ số tại đoạn thập phân của thương thì số dư là :

A. 21     B. 0,21

C. 0,021     D. 0,0021

Câu 5: (1 điểm) Tỉ số xác suất của 9 và trăng tròn là :

A. 45%     B. 29%

C. trăng tròn,9%     D. 9,2%

Câu 6: (1 điểm) 42 dm2 vì chưng từng nào mét vuông ?

A. 4,2m2     B. 0,42m2

C. 0,042m2     D. 0,0042m2

Câu 7: (1 điểm) Từng gói lối trọng lượng theo lần lượt là 3080g; 3kg800g; 3,008kg; 3,8kg. Gói lối cân nặng nhẹ nhõm nhất là :

A. 3,008kg     B. 3080g

C. 3kg800g     D. 3,8kg

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 231,8 – 168,9

b) 28,08 : 1,2

Câu 2: (2 điểm) Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn sở hữu cạnh 40cm . Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống cơ , hiểu được căn chống sở hữu chiều rộng lớn 8m, chiều lâu năm 12m? ( Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Câu 3: (1 điểm) Hình mặt mũi sở hữu từng nào hình tam giác

Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu 1, 3 mang lại 0,5 điểm những câu 2, 4, 5, 6, 7 cho một điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B D C C A B A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) (Mỗi phép tắc tính đích thị mang lại 0,5 điểm)

a) 231,8 – 168,9 = 62,9

b) 28,08 : 1,2= 23,4

Câu 2: (2 điểm)

Diện tích một viên gạch ốp men hình vuông vắn là:

40 x 40 = 1600(cm2)

Diện tích nền căn chống hình chữ nhật là :

8 x 12 = 96(m2)

Đổi: 96m2 = 960 000cm2

Cần số viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống này là :

960 000 : 1600 = 600( viên)

Đáp số : 600 viên gạch

Câu 3:

Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Hình mặt mũi sở hữu 26 hình tam giác

Với AB là cạnh công cộng tớ sở hữu : ABC, ABD, ABE,ABH, ABI, ABK( 6Hình)

Tương tự động với AC là cạnh công cộng tớ sở hữu 5 hình

Với AD là cạnh công cộng tớ sở hữu 4 hình

Với AE là cạnh công cộng tớ sở hữu 3 hình

Với AH là cạnh công cộng tớ sở hữu 2 hình

Với AI là cạnh công cộng tớ có một hình

Và tăng 5 tam giác: AHN, ANM, AHM, HNI, HMK: Vậy tổng là 26 hình .

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị :

Câu 1: (0,5 điểm) Trong hình tam giác ABC sở hữu :

Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5)

A. AB là lối cao ứng với lòng BC

B. CH là lối cao ứng với lòng AB

C. AH là lối cao ứng với lòng BC

D. CB là lối cao ứng với lòng AB

Câu 2: (0,5 điểm) Một siêu thị chào bán vải vóc nhập một ngày cứ 100m vải vóc bán tốt thì sở hữu 32m vải vóc hoa . Tỉ số của số vải vóc hoa và số vải vóc bán tốt trong thời gian ngày là :

A. 32%        B. 100%

C. Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5)     D. Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 3: (1điểm) Trung bình nằm trong của 3 số vì chưng 34. Nếu tăng số loại nhất hấp tấp gấp đôi thì tầm nằm trong của bọn chúng vì chưng 38. Nếu tăng số loại nhì hấp tấp 3 phiên thì tầm nằm trong của bọn chúng vì chưng 46. Tìm số loại nhất và số loại nhì.

A. 12 và 18     B. 18 và 12

C. 12 và 42     D. 18 và 42

Câu 4: ( 1điểm) Tìm nhì số hạng đầu của mặt hàng số sau : …..; 4; 2; 0. (biết rằng mặt hàng này còn có 15 số hạng)

A. 30; 28     B. 26; 24

C. 28; 26     D. 26; 24

Câu 5: (0,5 điểm) Kết ngược của phép tắc nhân 134,5 x 0,một là :

A. 1345     B. 13,45

C. 1,345     D.13450

Câu 6: ( 0,5 điểm) 15m 3cm = …m . Số phù hợp viết lách nhập vị trí chấm là :

A. 15,03     B. 15,3

C. 153     D. 1,53

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 367 + 34,7

b) 36,9 + 489

c) 58,7 x 23,6

d) 207,009 : 5,61

Câu 2: (2,5 điểm) Cho một hình chữ nhật, nếu như tớ hạn chế chiều lâu năm 5 centimet, và tăng chiều rộng lớn 5cm thì được một hình vuông vắn sở hữu chu vi là 164 centimet. Tìm diện tích S chữ nhật thuở đầu ?.

Câu 3: (2,5 điểm) Mua 8 quyển vở và 3 cái cây bút không còn 69000 đồng. Mua 4 quyển vở và 6 cái cây bút không còn 102000 đồng. Tính giá bán chi phí 1 quyển vở, 1 cái cây bút.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang lại 0,5 điểm riêng biệt câu 3,4 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C D A C B A

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) 367 + 34,7 = 401,7

b) 36,9 + 489 = 525,9

c) 58,7 x 23,6 = 1385,32

d) 207,009: 5,61 = 36,9

Câu 2:

Cạnh hình vuông vắn là 164 : 4 = 41 (cm). ( 0,5 điểm )

Chiều lâu năm hình chữ nhật thuở đầu là: 41 + 5 = 46 (cm) ( 0,5 điểm )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật thuở đầu là: 41 – 5 = 36 (cm) ( 0,5 điểm )

Diện tích hình chữ nhật là: 46 x 36 = 1656 (cm2) ( 0,5 điểm )

Đáp số : 1656 cm2 ( 0,25 điểm )

Câu 3:

Mua 8 quyển vở và 3 cái cây bút không còn 69 000 đồng. ( 0,25 điểm )

Mua 4 quyển vở và 6 cái cây bút không còn 102 000 đồng( Hay mua sắm 2 quyển vở và 3 cái cây bút không còn 51 000 đồng) ( 0,25 điểm )

Vậy

Mua 8 quyển vở và 3 cái cây bút không còn 69 000 đồng.

Mua 2 quyển vở và 3 cái cây bút không còn 51 000 đồng.

Mua 6 quyển vở không còn 18 000 đồng ( 0,5 điểm )

Mua 1 quyển vở hết: 18 000 : 6 = 3000 đồng. ( 0,25 điểm )

Mua 4 quyển vở hết: 3 000 x 4 = 12 000 (đồng). ( 0,5 điểm )

Mua 1 cái cây bút hết: (102 000 – 12 000) : 6 = 15 000 (đồng). ( 0,5 điểm )

Đáp số: 1 cái cây bút không còn 15 000đ;

1 quyển vở không còn 3 000đ ( 0,25 điểm )

Xem thử

-->

Xem tăng cỗ Đề thi đua Toán lớp 5 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • 40 Đề thi đua Toán 5 Học kì 2 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và bài xích luyện vào cuối tuần, gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua Toán 5 sở hữu đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.