đề thi tiếng việt lớp 3Bộ 200 Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, đem đáp án bám sát sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời phát minh gom Giáo viên và cha mẹ đạt thêm tư liệu Đề đua Tiếng Việt lớp 3 kể từ cơ gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài bác đua môn Tiếng Việt lớp 3.

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 3

Top 200 Đề đua Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề đua Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD


Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (cả tía sách)

Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 4 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 17 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 18 (cả tía sách)

Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần đôi mươi (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 21 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 22 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35 (cả tía sách)

Bài tập luyện hằng ngày lớp 3

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập luyện Toán lớp 3

 • Bài tập luyện Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Lời giải bài bác tập luyện môn Tiếng Việt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi hiểu một quãng văn bạn dạng trong số phiếu hiểu. Đảm bảo hiểu trúng vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác hiểu, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc âm thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

CHUYỆN TRONG VƯỜN

Cây hoa giấy má và cây táo con cái nằm trong sinh sống nhập một quần thể vườn. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy má đâm chồi, nảy lộc. Hàng trăm nhành hoa giấy má nở đỏ lòm rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân ái cành trơ trụi, nứt nẻ.

Cây hoa giấy má rằng :

- Táo ơi! Cậu đã trải xấu xí quần thể vườn này. Cậu nên lên đường ngoài điểm trên đây nhằm lấy vị trí mang đến tớ trổ hoa.

Cây táo con cái vẫn nép bản thân, im thin thít. Ít lâu sau, nó chính thức nhú các cái lá tròn trĩnh, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, mùi hương thơm ngát phảng phất nhẹ nhõm nhập dông tố. Thoáng chốc, hoa tàn và kết trở nên những ngược táo nhỏ màu xanh da trời. Đầu ngày thu, những ngược táo đồ sộ, chín vàng. Một hôm, nhị ông con cháu công ty vườn lên đường dạo bước. Ông với tay trẩy mang đến con cháu bao nhiêu ngược táo. Cô nhỏ xíu ăn và luôn luôn mồm khen ngợi ngon. Cây hoa giấy má buồn trong khi thấy không một ai nhằm ý cho tới bản thân.

Cây táo nghiêng giã lá xanh rờn, âm thầm thì yên ủi các bạn :

- quý khách chớ buồn! Hai tất cả chúng ta từng người một việc. Tôi dưng ngược ngon nhằm từng người

thưởng thức. Còn các bạn thì mang đến sắc hoa và bóng đuối.

Giờ thì cây hoa giấy má tiếp tục hiểu.

(Theo Thành Tuấn)

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Câu văn này mô tả vẻ rất đẹp của cây hoa giấy? (0,5 điểm)

A. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy má đâm chồi, nảy lộc.

B. Mưa phùn thực hiện để lá cây trái mướt, tươi tốt.

C. Hàng trăm nhành hoa giấy má nở đỏ lòm rực cả một góc vườn.

Câu 2: Mùa xuân, cây táo như vậy nào?(0,5 điểm)

A. Thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

B. Đâm chồi, nảy các cái lá rất ít.

C. Nở rời khỏi những nhành hoa đem mùi hương thơm ngát nhè nhẹ nhõm.

Câu 3: Câu hoa giấy má tiếp tục rằng gì với cây táo sau thời điểm thấy vẻ bề ngoài của cây táo? (0,5 điểm)

A. Cậu đã trải mang đến quần thể vườn tăng tươi tỉnh rất đẹp.

B. Cậu thực hiện xấu xí quần thể vườn, lên đường nơi khác mang đến tớ nở hoa.

C. Cậu thực hiện mang đến quần thể vườn tăng chật hẹp.

Câu 4:  Sau trong khi thấy nhị ông con cháu ko nhằm ý gì cho tới bản thân, cây hoa giấy má tiếp tục cảm nhận thấy như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Nó cảm nhận thấy hạnh phúc.

B. Nó cảm nhận thấy buồn buồn bực.

C. Nó cảm nhận thấy phiền lòng.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nêu tâm trí của em về hành vi, việc thực hiện của cây táo? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Em rút rời khỏi bài học kinh nghiệm gì cho bản thân kể từ mẩu truyện trên? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm một cặp kể từ ngữ đem nghĩa tương tự nhau nhập bài bác hiểu.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Chỉ rời khỏi những câu khiến cho được dùng nhập bài bác hiểu. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9:Chọn vết nhị chấm hoặc vết phẩy thay cho mang đến dù vuông trong khúc văn tiếp sau đây.(1 điểm)

Xem thêm: lời bài hát phúc du yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì

       Trong rừng hoa ngôi nhà bà em□bà trồng thật nhiều loại hoa như□hoa giấy□hoa hồng□ hoa mai□hoa chục giờ□hoa huệ...Ngoài ra□bà còn trồng thêm 1 vài ba cây ăn ngược □ cây táo □ cây ổi □ cây mãng cầu và cây mít.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Hoa thiên lí

     Thiên lí là 1 cây chão leo nhằng nhịt. Hoa nở trở nên từng chùm ở nách lá, nụ hoa màu xanh da trời lục, khi hoa nở được màu sắc vàng đặc biệt nhẹ nhõm (màu thiên lí). Hương thơm ngát lan nhập đêm tối và sáng sủa sớm. Khoảng đầu hè cho tới thân ái thu là mùa hoa thiên lí nở. Sang đông đúc, cây rụng lá rồi bị tiêu diệt những cành nhỏ, chỉ từ thân ái chủ yếu và gốc cây vẫn sinh sống. Tháng nhị mon tía thường niên, kể từ gốc cây và thân ái chủ yếu thiên lí lại nảy chồi rồi cách tân và phát triển.

 (Lê Linh)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cụt (8 – 10 câu) kể lại chuyến đi dạo của em cho tới tham lam quan tiền một cảnh quan của tổ quốc tớ.

Gợi ý:

- Giới thiệu về chuyến hành trình cơ. 

- Giới thiệu khái quát về cảnh quan nhưng mà em tiếp tục cho tới tham lam quan tiền.

- Nêu Đặc điểm nổi trội của cảnh quan.

- Nêu cảm tưởng của em về cảnh quan.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi hiểu một quãng văn bạn dạng trong số phiếu hiểu. Đảm bảo hiểu trúng vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác hiểu, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc âm thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

NGÔ QUYỀN ĐẠI PHÁ QUÂN NAM HÁN

     Ngô Quyền quê quán ở Đường Lâm (Ba Vì, Hà Nội Thủ Đô ngày nay), thực hiện nha tướng mạo mang đến Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả đàn bà mang đến, lại mang đến quyền làm chủ Ái Châu (Thanh Hoá ngày nay).

     Tháng Ba năm Đinh Dậu (937), Dương Đình Nghệ bị con cái nuôi là Kiều Công Tiễn giết thịt bị tiêu diệt.Tháng Chạp năm ấy, Ngô Quyền kéo quân kể từ Ái Châu rời khỏi chất vấn tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn sợ hãi, sai sứ sang trọng cầu cứu vãn quân Nam Hán (Trung Quốc). Vua Nam Hán ham muốn nhân VN đem loàn nhưng mà đem quân xâm lăng, bèn sai con cái út ít là Hoằng Thao đem thiệt nhiều con thuyền, bám theo sông Bạch Đằng tiến bộ nhập VN.

      thạo tin tưởng, Ngô Quyền với những tướng mạo bàn lược mưu mẹo. Ôngliền sai đem cọc đóng góp xuống nhị mặt mũi bờ cửa ngõ sông. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai quân đem thuyền nhẹ nhõm rời khỏi khiêu chiến rồi fake thất bại nhằm dụ địch xua đuổi bám theo. Quả nhiên Hoằng Thao trúng tiếp. Khi con thuyền lọt được vào vùng cắm cọc, đợi cho tới Khi nước triều rút, cọc nhô dần dần lên, Ngô Quyền bèn tung quân, văng mạng bị tiêu diệt nhưng mà tiến công. Quân Hoằng Thao bị rối loàn, nước triều lại xuống bộp chộp, thuyền vướng cọc nhưng mà lật úp, quân sĩ bị tiêu diệt cho tới quá nửa. Ngô Quyền quá thắng xua đuổi tiến công, bắt và giết thịt được Hoằng Thao. Vua Nam Hán được tin tưởng, thương khóc mãi rồi thu nhặt tàn binh của Hoằng Thao còn còn sót lại và rút về.Ngô Quyền tiếp tục quấy tan cả trăm vạn quân của Hoằng Thao, dựng nước và xưng vương vãi, khiến cho giặc phương Bắc nên lo lắng, không đủ can đảm léo hánh cho tới VN.

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Ngô Quyền đem quan hệ ra làm sao với Dương Đình Nghệ? (0,5 điểm)

A. Con trai ruột.

B. Con trai nuôi.

C. Con rể.

Câu 2: Vì sao Ngô Quyền kéo quân lên đường chất vấn tội Kiều Công Tiễn? (0,5 điểm)

A. Vì Kiều Công Tiễn thực hiện con gián điệp cùng nước Nam Hán.

B. Vì Kiều Công Tiễn giết thịt thân phụ nuôi của tớ.

C. Vì Kiều Công Tiễn giết thịt thân phụ ruột của tớ.

Câu 3: Ngô Quyền tiếp tục nghĩ về rời khỏi mưu mẹo gì nhằm chi khử đại quân Nam Hán? (0,5 điểm)

A. Ông đem con thuyền của nước bản thân lên đường tiến công quân Nam Hán.

B. Ông người sử dụng kế cắm cọc mộc đầu nhọn xuống điểm trọng yếu ở sông Bạch Đằng, Khi thủy triều rút cọc tiếp tục đâm thủng thuyền giặc.

C. Ông sai lính tráng người sử dụng những thanh mộc đầu nhọn phi nhập những con thuyền của quân Nam Hán nhập đêm tối.

Câu 4: Cuộc chiến tranh tiếp tục ra mắt và thắng lợi như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Quân Nam Hán quá thắng đem những con thuyền của tớ tiến bộ nhập VN, quân tớ bị đàn áp nên đành rút quân.

B. Quân Nam Hán đoán được ý đồ gia dụng của Ngô Quyền nên đành rút quân về nước.

C. Quân Nam Hán trúng tiếp của Ngô Quyền, thất bại thảm sợ hãi, quân tớ dành riêng thắng lợi vang lừng.

Câu 5: Qua mẩu truyện bên trên, em thấy Ngô Quyền là kẻ như vậy nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Cuộc chiến này còn có chân thành và ý nghĩa ra làm sao so với nước ta? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7:  Viết lại những thương hiệu riêng rẽ đem nhập bài bác hiểu và phân bọn chúng trở nên 2 loại sau (0,5 điểm)

- Tên người:.........................................................................................

- Tên riêng rẽ địa lí:...................................................................................

Câu 8:Tìm 5 kể từ ngữ chỉ sinh hoạt nhập bài bác hiểu bên trên.(0,5 điểm)

Câu 9:Đặt một câu đem dùng kể từ ngữ em một vừa hai phải tìm ra ở câu 8.(1 điểm)

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Quà của đồng nội

Khi trải qua những cánh đồng xanh rờn, các bạn đem ngửi thấy mùi hương thơm ngát đuối của bông lúa non ko ? Trong cái vỏ xanh rờn cơ, mang 1 giọt sữa white thơm ngát, phảng phất mùi vị ngàn cây cỏ. Dưới tia nắng, giọt sữa từ từ đông đúc lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng trĩu vì thế hóa học quý trong trắng của trời.Đợi đến thời điểm một vừa hai phải nhất, người tớ gặt đem về. 

(Thạch Lam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết một bức thư cụt cho 1 người các bạn quốc tế nhằm thích nghi và thổ lộ lòng thân ái ái của em với các bạn.

Gợi ý:

- Về hình thức: Bức thư cần phải có vị trí, tháng ngày, năm, điều đầu thư, điều cuối thư, kí thương hiệu.

- Về nội dung:

+ Em tự động ra mắt về tay.

+ Lí bởi ghi chép thư.

+ Bày tỏ lòng thân ái ái của em dành riêng cho chính mình.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi hiểu một quãng văn bạn dạng trong số phiếu hiểu. Đảm bảo hiểu trúng vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác hiểu, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc âm thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

Ngày xưa mang 1 cô nhỏ xíu sinh sống nằm trong u nhập một túp lều giành dột nhừ tuy nhiên cơ là 1 nhỏ xíu gái vô nằm trong hiếu hạnh. Thật rủi ro u của cô ấy nhỏ xíu lại bị bệnh dịch đặc biệt nặng trĩu tuy nhiên vì thế ngôi nhà nghèo đói nên ko đem chi phí mua sắm dung dịch trị, và cô nhỏ xíu vô nằm trong buồn buồn bực.

Một chuyến đang được ngồi khóc mặt mũi lối đột nhiên mang 1 ông lão trải qua thấy kỳ lạ bèn chớ lại chất vấn. Khi biết sự tình ông già nua rằng với cô bé:

- Cháu hãy nhập rừng và cho tới mặt mũi gốc cây cổ thụ đồ sộ nhất nhập rừng hái lấy một nhành hoa có một không hai bên trên cơ. Bông hoa ấy đem từng nào cánh thì u con cháu sinh sống được vày đấy ngày.

Cô nhỏ xíu ngay tắp lự nhập rừng và rất rất lâu sau mới mẻ nhìn thấy nhành hoa white cơ. Phải trở ngại lắm cô mới mẻ trèo lên được nhằm lấy nhành hoa, tuy nhiên Khi điểm có duy nhất một cánh, hai cánh, ba cánh tứ cánh. Chỉ đem tứ cánh hoa là sao chứ? Chẳng nhẽ u cô chỉ sinh sống được vày đấy ngày thôi sao? 

Không đành lòng cô ngay tắp lự sử dụng tay xé nhẹ nhõm dần dần từng cánh hoa rộng lớn trở nên những cánh hoa nhỏ và nhành hoa cũng bám theo này mà nhiều cánh dần dần lên nhiều mà đến mức không hề điểm được nữa. Từ cơ trần gian gọi nhành hoa ấy là nhành hoa cúc white nhằm nói đến lòng hiếu hạnh của cô ấy nhỏ xíu cơ giành riêng cho u bản thân.

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Cô nhỏ xíu đem yếu tố hoàn cảnh sinh sống như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Cô nhỏ xíu sinh sống với u nhập cảnh nghèo đói nàn.

B. Cô nhỏ xíu sinh sống với phụ huynh nhập sang chảnh, trang trọng.

C. Cô nhỏ xíu không cha mẹ, sinh sống ở ven lối.

Câu 2: Ông lão tiếp tục rằng gì với cô nhỏ xíu sau thời điểm biết sự tình? (0,5 điểm)

A. Ông lão bảo cô hái những nhành hoa bên trên gốc cây cổ thụ đồ sộ nhất nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ xíu sinh sống.

B. Ông lão bảo cô chỉ hái một nhành hoa có một không hai bên trên gốc cây cổ thụ đồ sộ nhất nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ xíu sinh sống.

C. Ông lão bảo cô chỉ việc hái nhành hoa có một không hai bên trên gốc cây cổ thụ nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ xíu sinh sống.

Câu 3: Vì sao cô nhỏ xíu lại xé từng cánh hoa rộng lớn trở nên những cánh hoa nhỏ? (0,5 điểm)

A. Vì cô nhỏ xíu nghĩ về nhành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục xinh hơn.

B. Vì cô nhỏ xíu nghĩ về nhành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục kéo dãn được sự sinh sống của u.

C. Vì cô nhỏ xíu nghĩ về nhành hoa nhiều cánh nhỏ là nhành hoa đặc biệt quan trọng nhất nhằm dành riêng tặng u.

Câu 4: Theo em, nhành hoa cúc white hình tượng mang đến điều gì trải qua câu truyện trên? (0,5 điểm)

A. Biểu tượng của sự tinh khiết, cao quý của một người đàn bà.

B. Biểu tượng của việc sinh sống, là sự hiếu hạnh của những người con cái so với u.

C. Biểu tượng của thương yêu vĩnh cửu.

Câu 5: Thông điệpđược gửi gắm là gì?(1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Trong cuộc sống thường ngày, em thể hiện nay sự hiếu hạnh so với người thân trong gia đình nhập mái ấm gia đình vày những cơ hội nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm 5 kể từ ngữ chỉ Đặc điểm được dùng nhập mẩu truyện bên trên. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Tìm kể từ ngữ đem ngược nghĩa với những kể từ sau: buồn bã, khó khăn.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9: Đặt một câu đem hình hình họa đối chiếu về huê hồng.(1 điểm)

........................................................................................................

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Cây gạo

Mùa xuân, cây gạo gọi cho tới từng nào là chim ríu rít. Từ xa xôi nom lại, cây gạo lừng lững như 1 tháp đèn to con. Hàng ngàn nhành hoa là hàng trăm ngọn lửa hồng tươi tỉnh. Hàng ngàn búp nõn lá, hàng trăm ánh nến nhập xanh rờn. Tất cả đều lóng lánh, lung linh nhập nắng nóng. Chào mồng, cà cưỡng, sáo đen sì,...đàn đàn lũ lũ cất cánh lên đường cất cánh về, lượn lên lượn xuống.

 (Theo Vũ Tú Nam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cụt (8 – 10 câu) nêu tình thân, xúc cảm của em với hero em yêu thương mến nhập một mẩu truyện tiếp tục học tập.

Gợi ý:

- Giới thiệu hero em yêu thương mến.

- Nêu lí bởi em yêu thương mến hero cơ.
Lưu trữ: Đề đua Tiếng Việt lớp 3 (sách cũ)

Xem tăng đề đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Đề đua Toán lớp 3
 • Đề đua Tiếng Anh 3
 • Đề đua Tin học tập lớp 3

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD

Đã đem điều giải bài bác tập luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua Tiếng Việt 3 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 3 những môn học

Xem thêm: hình sammy ngầu