đề thi học sinh giỏi toán 6

Bộ đề đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 6

Tuyển tập dượt đề đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 6 (có đáp án) tổ hợp nhiều đề đua với nội dung bám sát lịch trình học tập theo đòi đòi hỏi và quy lăm le của Sở GD&ĐT. 

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi toán 6

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, chúng ta vui vẻ lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm vận tải về.

ĐỀ THI THAM KHẢO

(Thời gian tham thực hiện bài xích 120 phút, ko kể thời hạn uỷ thác đề)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN 1

NĂM HỌC 2021-2022

Môn: TOÁN - Lớp 6

Bài 1:(3 điểm)

 1. a) Thực hiện tại phép tắc tính b) Rút gọn gàng biểu thức
 2. 23. 53- 3 {400 -[ 673 - 2 (78 : 76 + 12021)]}

Bài 2: (4,0 điểm)

Tìm số ngẫu nhiên x biết:

 1. a) x + (x + 1) + (x + 2) + …+ (x + 99) = 5450.
 2. b) 3.(5x- 1) - 2 = 70.
 3. c) 2x+ 2x + 1 + 2x + 2 = 960 - 2x + 3

Bài 3: (3 điểm) Chứng tỏ rằng:

 1. a)(3100+19990) 2
 2. b)Tổng của 4 số ngẫu nhiên liên tục ko phân tách không còn mang lại 4

Bài 4 (6,0 điểm)

 1. a) và
 2. b)Tìm số ngẫu nhiên a nhỏ nhất sao cho: a phân tách mang lại 2 dư 1, a phân tách mang lại 3 dư 1, a phân tách mang lại 5 dư 4, a phân tách mang lại 7 dư 3.
 3. c) Cho p là số thành phần (p > 3) và 2p + 1 cũng chính là số thành phần. Hỏi 4p + một là số thành phần hoặc hợp ý số? Vì sao?

Bài 5 (4,0 điểm)

Một nửa số dù vuông của 1 bàn cờ 8x8 được tô đen sì như hình vẽ sau. Có toàn bộ từng nào hình vuông vắn 2x2, 4x4, 6x6 tuy nhiên sở hữu 1/2 số dù vuông được tô đen?

………….. Hết …………

>> Chi tiết đáp án ở nhập FILE TẢI VỀ MIỄN PHÍ <<

Đề đua học viên chất lượng tốt lớp 6 môn Toán số 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TƯ NGHĨAKÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Môn thi: Toán 6
Thời gian: 150 phút (không kể thời hạn uỷ thác đề)

Câu 1. (3,0 điểm) Cho A=\frac{12 n+1}{2 n+3} . Tìm độ quý hiếm của n để:

a) A là 1 trong những phân số.

b) A là một vài nguyên

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Không quy đồng hãy tính tổng sau: A=\frac{-1}{20}+\frac{-1}{30}+\frac{-1}{42}+\frac{-1}{56}+\frac{-1}{72}+\frac{-1}{90}

b) So sánh Phường và Q, biết: \mathrm{P}=\frac{2010}{2011}+\frac{2011}{2012}+\frac{2012}{2013}\mathrm{Q}=\frac{2010+2011+2012}{2011+2012+2013}

Câu 3. (3,0 điểm): Tìm x, biết:

a) (7x - 11)3 = 25.52 + 200

b) 3\frac{1}{3} x + 16\frac{3}{4} = - 13,25

Câu 4. (3,0 điểm) Tại lớp 6A, số học viên chất lượng tốt học tập kỳ I tự \frac{3}{7}số sót lại. Cuối năm đạt thêm 4 học viên đạt loại chất lượng tốt nên số học viên chất lượng tốt tự \frac{2}{3}số sót lại. Tính số học viên của lớp 6A.

Câu 5. (2,0 điểm) Cho \overline{a b a b a b}là số sở hữu sáu chữ số, chứng minh \overline{a b a b a b} số là bội của 3.

Câu 6. (5,0 điểm) Cho góc xAy, bên trên tia Ax lấy điểm B sao mang lại AB = 5 centimet. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao mang lại AD = 3 centimet, C là 1 trong những điểm bên trên tia Ay.

a) Tính BD.

b) sành góc BCD = 85o, góc BCA = 50o. Tính ACD

c) sành AK = 1 centimet (K nằm trong BD). Tính BK

Đáp án đề đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 6 - Số 1

Đáp án đề đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 6

Đáp án đề đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 6

Đáp án đề đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 6

Đáp án đề đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 6

Đề đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 6 số 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề bao gồm sở hữu 01 trang)
KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH ĐỘI TUYỂN
Môn kiểm tra: TOÁN – LỚP 6
Thời gian: 150 phút (không kể thời hạn vạc đề)

Câu I: (4.0 điểm). Thực hiện tại phép tắc tính

1) \mathrm{A}=\frac{5 \cdot\left(2^{2} \cdot 3^{2}\right)^{9} \cdot\left(2^{2}\right)^{6}-2 \cdot\left(2^{2} \cdot 3\right)^{14} \cdot 3^{4}}{5 \cdot 2^{28} \cdot 3^{18}-7 \cdot 2^{29} \cdot 3^{18}}

2) \mathrm{B}=81 \cdot\left[\frac{12-\frac{12}{7}-\frac{12}{289}-\frac{12}{85}}{4-\frac{4}{7}-\frac{4}{289}-\frac{4}{85}}: \frac{5+\frac{5}{13}+\frac{5}{169}+\frac{5}{91}}{6+\frac{6}{13}+\frac{6}{169}+\frac{6}{91}}\right] \cdot \frac{158158158}{711711711}

Câu II: (4.0 điểm)

1) So sánh Phường và Q

Biết \mathrm{P}=\frac{2010}{2011}+\frac{2011}{2012}+\frac{2012}{2013}\mathrm{Q}=\frac{2010+2011+2012}{2011+2012+2013}

2) Tìm nhị số ngẫu nhiên a và b, biết: BCNN(a, b) = 420; ƯCLN(a, b) = 21 và a + 21 = b.

Câu III: (4.0 điểm)

1) Chứng minh rằng: Nếu 7x + 4y ⋮ 37 thì 13x +18y ⋮ 37

2) Cho \mathrm{A}=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^{3}+\left(\frac{3}{2}\right)^{4}+\ldots+\left(\frac{3}{2}\right)^{2012} \text { và } \mathrm{B}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}: 2

Tính B – A

Câu IV. (6.0 điểm)

Cho xÂy, bên trên tia Ax lấy điểm B sao mang lại AB = 6 centimet. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao mang lại AD = 4 centimet.

1) Tính BD.

2) Lấy C là 1 trong những điểm bên trên tia Ay. sành BĈD = 80o, BĈA = 45o. Tính AĈD

3) sành AK = 2 centimet (K nằm trong BD). Tính BK

Câu V: (2.0 điểm)

1) Tìm những số ngẫu nhiên x, giống ý cho: \frac{x}{9}-\frac{3}{y}=\frac{1}{18}

2) Tìm số ngẫu nhiên n nhằm phân số B=\frac{10 n-3}{4 n-10}đạt GTLN. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 đó

Đáp án đề đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 6 - Số 2

Đáp án đề đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 6

Đáp án đề đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 6

Xem thêm: study harder or you will fail the exam

Đáp án đề đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 6

Đáp án đề đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 6

Đề đua học viên chất lượng tốt lớp 6 môn Toán số 3

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Tính nhanh: 16 + (27 - 7.6) - (94.7 - 27. 99)

b) Tính tổng: A = Đề đua HSG Toán lớp 6

Câu 2 (2,0 điểm) Cho biểu thức: M = 5 + 52 + 53 + … + 580. Chứng tỏ rằng:

a) M phân tách không còn mang lại 6.

b) M ko cần là số chủ yếu phương.

Câu 3 (2,0 điểm)

a) Chứng tỏ rằng: Đề đua HSG Toán lớp 6 (n ∈ N) là phân số tối giản.

b) Tìm những độ quý hiếm nguyên vẹn của n nhằm phân số B = Đề đua HSG Toán lớp 6có độ quý hiếm là số nguyên vẹn.

Câu 4 (1,0 điểm) Tìm số ngẫu nhiên nhỏ nhất sao mang lại khi phân tách số cơ mang lại 3 dư 1; phân tách mang lại 4 dư 2; phân tách mang lại 5 dư 3; phân tách mang lại 6 dư 4 và phân tách không còn mang lại 11.

Câu 5 (2,0 điểm) Trên nằm trong nửa mặt mày phẳng lì bờ chứa chấp tia Ox vẽ 3 tia Oy, Oz, Ot sao cho

Đề đua HSG Toán lớp 6

a) Tính góc yOz và góc zOt

b) Trong 3 tia Oy, Oz, Ot tia nào là nằm trong lòng 2 tia còn lại? Vì sao?

c) Chứng minh: Oz là tia phân giác của góc yOt.

Câu 6 (1,0 điểm) Chứng minh rằng: Đề đua HSG Toán lớp 6

Đề đua học viên chất lượng tốt lớp 6 môn Toán số 4

Câu 1 (1,5 điểm): Thực hiện tại phép tắc tính.

Đề đua HSG Toán lớp 6

Câu 2 (2,5 điểm)

a) Cho S = 5 + 52+ 53 + 54 + 55 + 56 +…+ 52012. Chứng tỏ S phân tách không còn mang lại 65.

b) Tìm số ngẫu nhiên nhỏ nhất sao mang lại khi phân tách mang lại 11 dư 6, phân tách mang lại 4 dư 1và phân tách mang lại 19 dư 11.

c) Chứng tỏ: A = 10n+ 18n - 1 phân tách không còn mang lại 27 (với n là số tự động nhiên)

Câu 3 (2,0 điểm)

a)Tìm x, nó nguyên vẹn biết : 2x (3y – 2) + (3y – 2) = -55

b) Chứng minh rằng: Đề đua HSG Toán lớp 6

Câu 4 (2,5 điểm): Cho nửa mặt mày phẳng lì bờ AB chứa chấp nhị tia đối OA và OB.

a) Vẽ tia OC tạo ra với tia OA một góc tự ao, vẽ tia OD tạo ra với tia OCC một góc tự (a + 10)ovà với tia OB một góc tự (a + 20)o . Tính ao

b) Tính góc xOy, biết góc AOx tự 22o và góc BOy tự 48o

c) Gọi OE là tia đối của tia OD, tính số đo góc kề bù với góc xOD khi góc AOC tự ao

Câu 5 (1,5 điểm): Cho Đề đua HSG Toán lớp 6

a) Chứng minh rằng A phân tách không còn mang lại 24

b) Chứng minh rằng A ko cần là số chủ yếu phương.

Đề đua học viên chất lượng tốt lớp 6 môn Toán số 5

Bài 1 (4,5 điểm) Tính độ quý hiếm những biểu thức sau:

a. A = \frac{2}{3}+\frac{5}{6}: 5-\frac{1}{18} \cdot(-3)^{2}

b. B = 3.{5.[(52 + 23): 11] - 16} + 2015

c. \mathrm{C}=\left(1+\frac{1}{1.3}\right)\left(1+\frac{1}{2.4}\right)\left(1+\frac{1}{3.5}\right) \ldots\left(1+\frac{1}{2014.2016}\right)

Bài 2 (4,0 điểm)

a. Tìm số tự nhiên x biết 8.6 + 288 : (x - 3)2 = 50

b. Tìm những chữ số x; nó nhằm A = x183y phân tách mang lại 2; 5 và 9 đều dư 1.

c. Chứng tỏ rằng nếu p là số nguyên vẹn tố lớn rộng lớn 3 thì p2 - 1 phân tách hết mang lại 3.

Bài 3 (4,5 điểm)

a. Cho biểu thức: B=\frac{5}{n-3} (n ∈ Z, n ≠ 3)

Tìm tất cả các giá trị nguyên vẹn của n để B là số nguyên vẹn.

b. Tìm những số thành phần x, giống ý cho: x2 + 117 = y2

c. Số 2100 viết nhập hệ thập phân có từng nào chữ số .

Bài 4 (5,0 điểm)

Cho góc \widehat{x B y}=55^{0}. Trên những tia Bx; By thứu tự lấy những điểm A; C

(A ≠ B; C ≠ B). Trên đoạn trực tiếp AC lấy điểm D sao mang lại = 30o

a. Tính phỏng lâu năm AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

b. Tính số đo của góc DBC.

c. Từ B vẽ tia Bz sao mang lại \widehat{D B z}=90^{0}. Tính số đo của góc ABz.

Bài 5 (2,0 điểm)

a. Tìm những chữ số a, b, c không giống 0 thỏa mãn: \overline{\mathrm{abbc}}=\overline{\mathrm{ab}} \times \overline{\mathrm{ac}} \times 7

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

b. Cho \mathrm{A}=\frac{1}{2}\left(7^{2012^{2015}}-3^{92^{94}}\right) . Chứng minh A là số ngẫu nhiên phân tách không còn mang lại 5

---------------------------------

Đề đua Olympic Toán lớp 6

 • Đề đua Olympic môn Toán lớp 6
 • Đề đua Olympic cung cấp thị xã môn Toán lớp 6 sở hữu đáp án
 • Đề đua Olympic môn Toán lớp 6 sở hữu đáp án Phòng GD&ĐT Thanh Oai

Thông báo: Để tiện trao thay đổi, share tay nghề về giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức những môn học tập lớp 6, VnDoc mời mọc những thầy thầy giáo, những bậc cha mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng biệt giành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 6. Rất hy vọng sẽ có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.