để thao tác với tệp

Câu hỏi:

24/03/2022 7,976

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu vô tệp 

Bạn đang xem: để thao tác với tệp

C. Mở tệp nhằm hiểu tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Trả lời:

verified Giải vì như thế Vietjack

Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua thay đổi tệp mang lại trước thì bước trước tiên tất cả chúng ta nên gắn thương hiệu tệp mang lại thay đổi tệp. Cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại thay đổi tệp là:

assign ( < thay đổi tệp > , < thương hiệu tệp > );

Trong đó: tên tệp là thay đổi xâu hoặc hằng xâu, biến tệp được gọi là theo đuổi quy tắc Pascal.

Đáp án: A 

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 11 bài 16

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu vô tệp văn phiên bản là:

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, sau khoản thời gian thao tác làm việc với tệp rất cần được đóng góp tệp. Cú pháp nhằm đóng góp tệp là:

Câu 3:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục hiểu tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

Câu 4:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm ngỏ tệp ở chính sách hiểu tài liệu kể từ tệp là:

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Khi nào?

Câu 6:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Khi nào?

Xem thêm: in the polluted environment infectious diseases can be passed easily from one person to another

Câu 7:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại thay đổi tệp là:

Câu 8:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm khai báo thay đổi tệp văn phiên bản là

Câu 9:

Trong một công tác Pascal, sau khoản thời gian vẫn đóng góp tệp vì như thế giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì hoàn toàn có thể mở ra tệp bại hoặc không?