đề sử thpt quốc gia 2022

Câu 3: Đặc điểm lớn số 1, độc đáo và khác biệt nhất của cách mệnh nước Việt Nam vô giai đoạn 1954 - 1975 là

A. Tiến hành bên cạnh đó nhì trách nhiệm cách mệnh không giống nhau ở nhì miền quốc gia.

Bạn đang xem: đề sử thpt quốc gia 2022

B. đất nước bị phân tách hạn chế thực hiện nhì miền với nhì cơ chế chủ yếu trị không giống nhau.

C. Việt Nam trở nên điểm phản ánh thâm thúy nhất xích míc thân thiện nhì phe.

D. chiến đấu kháng cuộc chiến tranh xâm lăng loại mới mẻ của Mĩ và tay sai.

Xem thêm: học sinh có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh

Xem đáp án

A lựa chọn vì nhì miền triển khai nhì trách nhiệm không giống nhau nằm trong tuỳ thuộc 1 kế hoạch cách mệnh cộng đồng là trả thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân (chống Mỹ, cứu vớt nước). 

Xem thêm: đề văn cuối kì 1 lớp 9

B loại vì chỉ phản ánh Điểm sáng, ko phản ánh độc đáo và khác biệt của cách mệnh việt nam giai đoạn 1954 - 1975.

C, D loại vì ko phản ánh Điểm sáng của cách mệnh nước Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.

Chọn A.