đề kiểm tra giữa kì 2 toán 7 kết nối tri thức

Với cỗ 10 Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 7 năm học tập 2023 - 2024 sở hữu đáp án, tinh lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối học thức và thuế tầm kể từ đề thi đua Toán 7 của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên toàn quốc. Hi vọng cỗ đề thi đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện và đạt thành quả cao trong số bài bác thi đua Giữa kì 2 Toán 7.

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 7 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 toán 7 kết nối tri thức

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề thi đua Toán 7 Giữa kì 2 Kết nối học thức bạn dạng word sở hữu điều giải chi tiết:

  • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô phương án đích độc nhất trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Thay tỉ số 1,2 : 1,35 vì như thế tỉ số trong những số vẹn toàn tớ được

A. 50 : 81;

B. 8 : 9;

C. 5 : 8;

D. 1 : 10.

Câu 2. Biết x2=y3 và x + hắn = −15. Khi cơ, độ quý hiếm của x, hắn là

A. x = 6, hắn = 9;

B. x = −7, hắn = −8;

C. x = 8, hắn = 12;

D. x = −6, hắn = −9.

Quảng cáo

Câu 3. hiểu đại lượng hắn tỉ lệ thành phần thuận với đại lượng x với những cặp độ quý hiếm ứng vô bảng sau:

Giá trị cần thiết điền vô “?” là

A. -15 ;

B. 15;

C. 5;

D. −5.

Câu 4. Cho biết hắn tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với x bám theo thông số tỉ lệ thành phần a và Lúc x = –2 thì y=4. Khi cơ, thông số a vì như thế bao nhiêu?

A.–2;

B. –6;

C. –8;

D. – 4.

Quảng cáo

Câu 5. Các vươn lên là vô biểu thức đại số 3x + 2y – 2z là

A. x, z;

B. x, y;

C. x, hắn, z;

D. hắn, z.

Câu 6. Bậc của nhiều thức P.. = –5x7 + 4x8 – 2x + 1 là

A. 8;

B. 7;

C. 1;

D. 0.

Câu 7. Cho nhiều thức A = 5x4 – 4x2 + x – 2 và B = x4 + 3x2 – 4x.

Tính A + B = ?

A. 6x4 – x2 – 3x;

B. 6x4 – x2 – 3x + 2;

C. 6x4 – x2 + 3x – 2;

D. 6x4 – x2 – 3x – 2.

Quảng cáo

Câu 8. Tính (–x2).(2x3 + 3x2 – 2x + 5) = ?

A. –2x5 – 3x4 + 2x3 – 5x2 ;

B. –2x5 – 3x4 + 2x3 + 5x2;

C. –2x5 – 3x4 – 2x3 – 5x2;

D. 2x5 – 3x4 + 2x3 – 5x2.

Câu 9. Chọn xác minh đúng?

A. Trong một tam giác, góc đối lập với cạnh to hơn là góc nhỏ hơn;

B. Trong một tam giác, góc đối lập với cạnh to hơn là góc rộng lớn hơn;

C. Trong một tam giác, góc kề với cạnh to hơn là góc rộng lớn hơn;

D. Trong một tam giác, không tồn tại mối quan hệ thân mật góc và cạnh đối lập.

Câu 10. Cho ABCD là hình chữ nhật như hình vẽ, điểm E phía trên cạnh CD. Khẳng lăm le nào là sau đấy là sai?

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 7 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề) (ảnh 1)

A. AD < AE;

B. AC > AD;

C. AC > AE;

D. AE < AD.

Câu 11. Sở phụ thân chừng nhiều năm đoạn trực tiếp nào là tại đây tạo ra trở thành một tam giác?

A. 5cm; 4cm; 1cm;

B. 3cm; 4cm; 5cm;

C. 5cm; 2cm; 2cm;

D. 1cm; 4cm; 10cm.

Câu 12. Cho ΔABC nhọn có nhì đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại O. Khẳng lăm le nào tại đây sai?

A. AO = 23AM;

B. OM = 13AM;

C. AO = 23BN;

D. NO = 13BN.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Tìm số hữu tỉ x trong số tỉ lệ thành phần thức sau:

a) -6x=9-15;

b) 3x-78=52;

c) -4x=x-49.

Bài 2. (1,0 điểm) Ba đơn vị chức năng nằm trong vận trả 700 tấn sản phẩm. Đơn vị A: sở hữu 10 xe cộ trọng vận chuyển từng xe cộ là 5 tấn; đơn vị chức năng B sở hữu trăng tròn xe cộ trọng vận chuyển từng xe cộ là 4 tấn; đơn vị chức năng C sở hữu 14 xe cộ trọng vận chuyển từng xe cộ là 5T. Hỏi từng đơn vị chức năng vận trả được từng nào tấn sản phẩm, biết từng xe cộ đều chở một vài chuyến như nhau?

Bài 3. (2,0 điểm) Cho nhì nhiều thức: M(x) = 3x4 – 2x3 + 5x2 – 4x + 1;

N(x) = –3x4 + 2x3 –3x2 + 7x + 5.

a) Tính P(x) = M(x) + N(x).

b) Tính độ quý hiếm của biểu của P(x) bên trên x = −2.

Bài 4. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A sở hữu hai tuyến phố trung tuyến BD và CE tách nhau bên trên G. hiểu BD = CE.

a) Chứng minh tam giác GBC là tam giác cân nặng.

b) Chứng minh DG + EG > 12BC.

Bài 5. (0,5 điểm) Cho tỉ lệ thành phần thức ab=cd. Chứng minh rằng abcd=a2-b2c2-d2.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01

I. Bảng đáp án trắc nghiệm

1. B

2. D

3. A

4. C

5. C

6. A

7. D

8. A

9. B

10. D

11. B

12. C

II. Hướng dẫn giải trắc nghiệm

Câu 1.

Ta có một,2 : 1,35 = 1,21,35 = 89.

Câu 2.

Áp dụng đặc thù sản phẩm tỉ số đều nhau, tớ có:

x2=y3=x+y2+3=155 = -3.

Do đó: x = (−3) . 2 = −6; hắn = (−3) . 3 = −9.

Câu 3.

Đại lượng hắn tỉ lệ thành phần thuận với đại lượng x bám theo thông số tỉ lệ thành phần k = -15.

Ta sở hữu 15  .  1=15. Do cơ độ quý hiếm cần thiết điền vô bảng là -15.

Câu 7.

Ta sở hữu A + B = (5x4 – 4x2 + x – 2) + (x4 + 3x2 – 4x)

= (5x4 + x4) + (3x2 – 4x2) + (x – 4x) – 2

= 6x4 – x2 – 3x – 2.

Câu 8.

(–x2) . (2x3 + 3x– 2x + 5)

= (–x2) . (2x3) – x2 . 3x2 + x2 . 2x – x2 . 5

= –2x5– 3x4 + 2x3 – 5x2.

Câu 10.

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 7 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề) (ảnh 1)

Khẳng lăm le AE < AD là sai vì như thế AD là lối vuông góc, AE là lối xiên.

Câu 11.

Ta có: 5 – 4 = 1 < 3; 5 – 3 = 2 < 4; 4 – 3 = 1 < 5.

Vậy cỗ phụ thân chừng nhiều năm 3 cm; 4 cm; 5 centimet hoàn toàn có thể tạo ra trở thành một tam giác.

Câu 12.

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 7 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề) (ảnh 1)

Do nhì đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại O nên

AO = 23AM; BO = 23BN; OM = 13AM; NO = 13BN.

Mà tam giác ABC ko cân nặng nên AM ≠ BN nên AO ≠ 23BN.

Bài 1. (1,5 điểm)

a) 6x=915

x = 6  159

x = 10

Vậy x = 10.

b) 3x78=52

3x - 7 = 8  .  52

3x – 7 = 20

3x = 27

x = 9

Vậy x = 9.

c) 4x=x49

x2 = (−4) . (−49)

x2 = 196

x = 14 hoặc x = −14

Vậy x ∈ {14; −14}.

Bài 2. (1,0 điểm)

Gọi x, hắn, z (tấn) thứu tự là lượng sản phẩm những đơn vị chức năng A, B, C vận trả (x, hắn, z > 0).

Theo đề bài bác tớ suy ra: x50=y80=z70.

Ba đơn vị chức năng nằm trong vận trả 700 tấn sản phẩm nên x + hắn + z = 700.

Áp dụng đặc thù sản phẩm tỉ số đều nhau, tớ có:

x50=y80=z70x+y+z50+80+70= 3,5.

Do cơ x = 50 . 3,5 = 275; hắn = 80 . 3,5 = 280; z = 70 . 2,5 = 245 (thỏa mãn).

Vậy đơn vị chức năng A, B, C thứu tự vận trả được 275 tấn sản phẩm, 280 tấn sản phẩm và 245 tấn sản phẩm.

Bài 3. (2,0 điểm)

a) Ta sở hữu P(x) = M(x) + N(x)

= (3x4 – 2x3 + 5x2 – 4x + 1) + (–3x4 + 2x3 – 3x2 + 7x + 5)

= 3x4 – 2x3 + 5x2 – 4x + 1 – 3x4 + 2x3 – 3x2 + 7x + 5

 = (3x– 3x4) + (– 2x3 + 2x3) +(5x2 – 3x2) + (–4x + 7x ) + (1 + 5)

 = 2x+ 3x + 6.

Vậy P(x) = 2x+ 3x + 6.

b) Thay x = −2 vô biểu thức P.., tớ được:

P(–2) = 2 . (–2)+ 3 . (–2) + 6

= 2 . 4  – 6 + 6 = 8 – 6 + 6 = 8.

Vậy Lúc x = −2 thì độ quý hiếm biểu thức P.. vì như thế 8.

Bài 4. (2,0 điểm)

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 7 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề) (ảnh 1)

a) Vì hai tuyến phố trung tuyến BD và CE tách nhau bên trên G nên G là trọng tâm của tam giác ABC.

Suy đi ra BG = 23BD; CG = 23CE (tính hóa học trọng tâm của tam giác).

Mà BD = CE (giả thiết) nên 23BD = 23CE.

Vậy tam giác GBC là tam giác cân nặng.

b) Ta sở hữu BG = 23BD nên DG = 23BD suy đi ra BG = 2DG.

Do cơ DG = 23BG.          (1)

Chứng minh tương tự động, tớ có: EG = 12CG      (2)

Từ (1) và (2) suy ra: DG + EG = 12BG+12CG = 12(BG + CG).

Xét tam giác BCG sở hữu BG + CG > BC (trong một tam giác tổng chừng nhiều năm nhì cạnh to hơn chừng nhiều năm cạnh còn lại).

Vậy DG + EG > 12BC (đpcm).

Bài 5. (0,5 điểm)

ab=cd nên ad = bc.

Ta có: ab(c2 – d2) = abc2 – abd2 = acbc – adbd;

cd(a2 – b2) = cda2 – cdb2 = acad – bcbd.

Do cơ ab(c2 – d2) = cd(a2 – b2).

Suy ra abcd=a2b2c2d2 (đpcm).

A. Ma trận đề thi đua Toán 7 thân mật kì 2

Môn: Toán – Lớp 7 – Thời gian giảo thực hiện bài: 90 phút

STT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị con kiến thức

Mức chừng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng cần thiết đánh giá, tiến công giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

Tỉ lệ thức. Tính hóa học sản phẩm tỉ số vì như thế nhau

1

1

2

1

1

40%

Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận. Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch

2

2

Biểu thức đại số và nhiều thức một biến

Biểu thức đại số

1

30%

Đa thức một biến

1

2

2

3

Quan hệ trong những nguyên tố vô một tam giác

Quan hệ thân mật góc và cạnh đối lập vô một tam giác

1

30%

Quan hệ thân mật lối vuông góc và lối xiên

1

Quan hệ thân mật phụ thân cạnh của một tam giác

1

Sự đồng quy của phụ thân lối trung tuyến vô một tam giác

1

1

1

Tổng: Số câu

Điểm

8

(2,0đ)

4

(1,0đ)

5

(4,0đ)

2

(2,5đ)

1

(0,5đ)

20

10

Tỉ lệ

20%

50%

25%

5%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

Lưu ý:

− Các thắc mắc ở Lever nhận thấy và thông hiểu là những thắc mắc trắc nghiệm khách hàng quan liêu 4 lựa lựa chọn, vô cơ sở hữu độc nhất 1 lựa lựa chọn đích.

− Các thắc mắc ở Lever thông hiểu, áp dụng và áp dụng cao là thắc mắc tự động luận.

− Số điểm tính cho một câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự động luận được quy lăm le vô chỉ dẫn chấm tuy nhiên nên ứng với tỉ lệ thành phần điểm được quy lăm le vô quái trận.

BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN – LỚP 7

STT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị con kiến thức

Mức chừng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng cần thiết đánh giá, tiến công giá

Số thắc mắc bám theo nấc độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

Tỉ lệ thức. Tính hóa học sản phẩm tỉ số vì như thế nhau

Nhận biết:

- Nhận biết tỉ lệ thành phần thức và những đặc thù của tỉ lệ thành phần thức.

- Nhận biết đặc thù của sản phẩm tỉ số đều nhau.

- Hiểu rõ rệt khái niệm, đặc thù nhằm lập được tỉ lệ thành phần thức.

1TN

Thông hiểu:

Sử dụng đặc thù của tỉ lệ thành phần thức nhằm đo lường và tính toán những phép tắc tính giản dị và đơn giản.

1TN

2TL

Vận dụng:

Vận dụng đặc thù của tỉ lệ thành phần thứcđể đo lường và tính toán những phép tắc tính phức tạp.

1TL

Vận dụng cao:

Xem thêm: nhiễm sắc thể là gì

Chứng minh đẳng thức nhờ vào đặc thù của tỉ lệ thành phần thức và sản phẩm tỉ số đều nhau.

1TL

Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận. Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch

Nhận biết:

- Nhận biết nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch ngợm.

- Chỉ đi ra được thông số tỉ lệ thành phần lúc biết công thức.

2TN

Vận dụng:

Vận dụng được đặc thù của đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, tỉ lệ thành phần nghịch ngợm nhằm lần độ quý hiếm của một đại lượng và toán phân chia tỉ lệ thành phần.

1TL

2

Biểu thức đại số và nhiều thức một biến

Biểu thức đại số. Đa thức một biến

Nhận biết:

Nhận biết biểu thức số và biểu thức đại số.

1TN

Phép nằm trong, phép tắc trừ, phép tắc nhân nhiều thức một biến

Nhận biết:

- Nhận hiểu rằng khái niệm nhiều thức một vươn lên là.

- Nhận biết bậc, thông số tối đa, thông số tự tại của một nhiều thức.

- Nhận biết nghiệm của một nhiều thức.

1TN

Thông hiểu:

- Thu gọn gàng và bố trí nhiều thức.

- Thực hiện tại đo lường và tính toán phép tắc nằm trong, phép tắc trừ, phép tắc nhân nhiều thức vô đo lường và tính toán.

- Tính độ quý hiếm của một nhiều thức lúc biết độ quý hiếm của vươn lên là.

- Tìm nghiệm của nhiều thức tổng, hiệu.

2TN

2TL

3

Quan hệ trong những nguyên tố vô một tam giác

Quan hệ thân mật góc và cạnh đối lập vô một tam giác

Nhận biết:

Nhận biết nhì lăm le lý về cạnh và góc đối lập vô tam giác.

1TN

Quan hệ thân mật lối vuông góc và lối xiên

Nhận biết:

- Nhận biết định nghĩa lối vuông góc và lối xiên, khoảng cách từ là 1 điểm đến lựa chọn một đường thẳng liền mạch.

- Nhận biết mối quan hệ thân mật lối vuông góc và lối xiên.

1TN

Quan hệ thân mật phụ thân cạnh của một tam giác

Thông hiểu:

- Tìm chừng nhiều năm 3 cạnh bất kì sở hữu tạo ra trở thành tam giác hay là không.

- Tìm chừng nhiều năm một cạnh lúc biết chừng nhiều năm nhì cạnh sót lại và những dữ khiếu nại tất nhiên.

1TN

Sự đồng quy của phụ thân lối trung tuyến vô một tam giác

Nhận biết:

Nhận hiểu rằng lối đường kính trắng trung tuyến vô tam giác và sự đồng quy của những đường thẳng liền mạch cơ.

1TN

Thông hiểu:

Dựa vô đặc thù trọng tâm tam giác, đặc thù lối trung tính nhằm lần những tỉ lệ thành phần, minh chứng những cạnh đều nhau.

1TL

Vận dụng:

- sát dụng đặc thù lối trung tuyến, mối quan hệ thân mật phụ thân cạnh của một tam giác nhằm minh chứng đẳng thức, bất đẳng thức.

- Tính những tỉ số của những cạnh nhờ vào đặc thù lối trung tuyến.

1TL

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô phương án đích độc nhất trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Thay tỉ số 1,25 : 3,45 vì như thế tỉ số trong những số vẹn toàn tớ được

A. 12,5 : 34,5;

B. 29 : 65;

C. 25 : 69;

D. 1 : 3.

Câu 2. Biết 7x = 4y và hắn – x = 24. Khi cơ, độ quý hiếm của x, hắn là

A. x = −56, hắn = −32;

B. x = 32, hắn = 56;

C. x = 56, hắn = 32;

D. x = 56, hắn = −32.

Câu 3. hiểu hắn tỉ lệ thành phần thuận với x bám theo thông số tỉ lệ thành phần k = 2. Khi x = –3 thì độ quý hiếm của hắn vì như thế bao nhiêu?

A. –6;

B. 0;

C. –9;

D. –1.

Câu 4. Cho x và hắn là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch ngợm cùng nhau và Lúc x = –12 thì hắn = 8. Khi x = 3 thì hắn bằng:

A. –32;

B. 32;

C. –2;

D. 2.

Câu 5. Biểu thức đại số biểu thị “Bình phương của tổng của nhì số x và y” là

A. x2 – y2;

B. x + y;

C. x2 + y2;

D. (x + y)2.

Câu 6. Hệ số tự tại của nhiều thức M = 8x2 – 4x + 3 – x5

A. 1;

B. 4;

C. 3;

D. 5.

Câu 7. Cho nhì nhiều thức P(x) = 6x3 − 3x2 − 2x + 4 và G(x) = 5x2 − 7x + 9. Giá trị P(x) − G(x) bằng

A. x2 − 9x +13;

B. 6x3 − 8x2 + 5x −5;

C. x3 − 8x2 + 5x −5;

D. 5x3 − 8x2 + 5x +13.

Câu 8.Kết ngược của phép tắc nhân (5x − 2)(2x + 1) là nhiều thức nào là trong số nhiều thức sau?

A. 10x2 − 3x − 2;

B. 10x2 − x + 4;

C. 10x2 + x − 2;

D. 10x2 − x − 2.

Câu 9. Cho tam giác MNP có: N^=65°; = P^=55°; . Khẳng lăm le nào là sau đấy là đích ?

A. MP < MN;

B. MP = MN;

C. MP > MN;

D. Không đầy đủ dữ khiếu nại đối chiếu.

Câu 10. Cho tam giác MNP có: MN < MP, MD ⊥ NP. Khẳng lăm le nào là sau đấy là đúng?

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 7 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề) (ảnh 1)

A. Doanh Nghiệp = DP;

B. MD < MP;

C. MD > MN;

D. MN = MP.

Câu 11. Sở phụ thân chừng nhiều năm đoạn trực tiếp nào là tại đây ko thể tạo ra trở thành một tam giác?

A. 15cm; 25cm; 10cm;

B. 5cm; 4cm; 6cm;

C. 15cm; 18cm; 20cm;

D. 11cm; 9cm; 7cm.

Câu 12. Cho G là trọng tâm tam giác MNP sở hữu trung tuyến MK. Khẳng lăm le nào là sau đấy là đúng?

A. MGMK=13 ;

B. GKMK=13 ;

C. MGGK=3 ;

D. GKMG=23.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)Tìm số hữu tỉ x trong số tỉ lệ thành phần thức sau:

a) 56: x = trăng tròn : 3;

b) 9x-19=53;

c) x+114-x=23.

Bài 2. (1,0 điểm)Một xe hơi lên đường kể từ A khi 8 giờ. Đến 9h một xe hơi không giống cũng lên đường xe cộ kể từ A. Xe loại nhất cho tới B khi 2 tiếng đồng hồ chiều. Xe loại nhì cho tới B sớm rộng lớn xe cộ loại nhất nửa giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời từng xe cộ hiểu được véc tơ vận tốc tức thời xe cộ loại nhì to hơn véc tơ vận tốc tức thời xe cộ loại nhất là trăng tròn km/h.

Bài 3. (2,0 điểm) Cho nhì nhiều thức: P(x) = x3 – 2x2 + x – 2;

Q(x) = 2x3 – 4x2 + 3x – 6.
a) Tính P(x) – Q(x).
b) Chứng tỏ rằng x = 2 là nghiệm của tất cả nhì nhiều thức P(x) và Q(x).

Bài 4. (2,0 điểm)Cho tam giác ABC sở hữu D là trung điểm của AC. Trên đoạn BD lấy điểm E sao mang đến BE = 2ED. Điểm F nằm trong tia đối của tia DE sao BF = 2BE. Gọi K là trung điểm của CF và G là uỷ thác điểm của EK và AC.

a) Chứng minh G là trọng tâm tam giác EFC.

b) Tính những tỉ số GEGK;GCDC.

Bài 5. (0,5 điểm) Cho tỉ lệ thành phần thức ab=cd. Chứng minh rằng a-2bb=c-2dd.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô phương án đích độc nhất trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Cặp tỉ số nào là tiếp sau đây lập trở thành tỉ lệ thành phần thức?

A. 38:5235:43 ;

B. 47:2913:72 ;

C. 234:51275:245;

D. 1,2 : 2,4 và 4 : 10.

Câu 2. Biểu thức nào là bên dưới đấy là đúng?

A. x4=y7=3x+4y40;

B. x4=y5=2x-4y12;

C. x5=y7=x+3y28;

D. x5=y6=x+y10.

Câu 3. Cho biết x và hắn là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, Lúc x = 5 thì hắn = 15. Hệ số tỉ lệ thành phần k của hắn so với x là

A. 3;

B. 75;

C. 13;

D. 10.

Câu 4. Cho biết nhì đại lượng x và hắn tỉ lệ thành phần nghịch ngợm cùng nhau và Lúc x = −3 thì hắn = 8. Hệ số tỉ lệ thành phần là

A. −3;

B. 8;

C. 24;

D. −24.

Câu 5.Trong những biểu thức sau, biểu thức nào là là đơn thức?

A. 3x2yz +2.

B. 3xy3z ;

C. 4x2 – 2x;

D. xy – 7.

Câu 6. x = 43là nghiệm của nhiều thức nào là trong số nhiều thức sau đây?

A. 3x – 4;

B. 3x + 4;

C. 4x – 3;

D. 4x + 3.

Câu 7. Kết ngược của phép tắc tính (5x3 + 2x + 1) + (3x2 – 4x +1) là

A. 5x3+ 3x2 – 2x + 2;

B. 5x3– 3x2 – 2x + 2;

C. 5x3+ 3x2 + 2x + 2;

D. 5x3– 3x2 – 2x +2.

Câu 8. Tính (x – 1).(2x2 – x + 3) = ?

A. x3 + 2x2 + 4x – 3;

B. –x3 – 2x2 + 2x + 3;

C. x3 – 2x2 + 4x – 3;

D. x3 + 2x2 – 4x – 3.

Câu 9. Cho tam giác ABC sở hữu BC < AC. Khẳng lăm le nào là sau đấy là đúng?

A. A^<C^;

B. A^<B^;

C. C^<B^;

D. B^<C^.

Câu 10. Trong tam giác ABC sở hữu độ cao AH. Khẳng lăm le nào là sau đấy là đúng?

A. Nếu BH < HC thì AB < AC;

B. Nếu AB < AC thì BH < HC;

C. Nếu BH = HC thì AB = AC;

D. Cả A, B, C đều đích.

Câu 11. Cho tam giác ABC biết AB = 1 centimet, BC = 9 centimet và cạnh AC là một vài vẹn toàn. Chu vi tam giác ABC là:

A. 17cm;

B. 18cm;

C. 19cm;

D. 16cm.

Câu 12. Chọn xác minh đích.

A. Điểm đồng quy của phụ thân lối trung tuyến cơ hội từng đỉnh của tam giác một khoảng tầm vì như thế 13 chừng nhiều năm lối trung tuyến trải qua đỉnh ấy;

B. Điểm đồng quy của phụ thân lối trung tuyến cơ hội từng đỉnh của tam giác một khoảng tầm vì như thế 25 chừng nhiều năm lối trung tuyến trải qua đỉnh ấy;

C. Điểm đồng quy của phụ thân lối trung tuyến cơ hội từng đỉnh của tam giác một khoảng tầm vì như thế 23 chừng nhiều năm lối trung tuyến trải qua đỉnh ấy;

D. Điểm đồng quy của phụ thân lối trung tuyến cơ hội từng đỉnh của tam giác một khoảng tầm vì như thế 27độ nhiều năm lối trung tuyến trải qua đỉnh ấy.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Tìm số hữu tỉ x trong số tỉ lệ thành phần thức sau:

a) 3,515=-2x;

b) -15:125=-27:x;

c) x212=493.

Bài 2. (1,0 điểm) Ba lớp nhập cuộc trồng cây vô vườn trường: x5=215 số cây cỏ được của lớp 7A vì như thế x5=215 số cây cỏ được của lớp 7B và vì như thế x5=215 số cây cỏ được của lớp 7C. hiểu số cây cỏ được của lớp 7C nhiều hơn thế nữa số cây cỏ được của lớp 7A là 28 cây, tính số cây cỏ được của từng lớp?

Bài 3. (2,0 điểm) Cho nhì nhiều thức: f(x) = x2 – 2x – 5x5 + 7x3 + 12;

g(x) = x3 – 4x4 + 7x2 + 8x – 9.

a) Sắp xếp những nhiều thức bám theo luỹ quá tách của vươn lên là.

b) Tính f(x) + g(x); f(x) – g(x).

Bài 4. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC. Trên cạnh BC lấy điểm G sao mang đến BG = 2GC. Vẽ điểm D sao mang đến C là trung điểm của AD. Gọi E là trung điểm của BD. Chứng minh:

a) Ba điểm A, G, E trực tiếp sản phẩm.

b) Đường trực tiếp DG trải qua trung điểm của AB.

Bài 5. (0,5 điểm) Tìm a,b,c biết: 12a=23b=34cvà a –b =15.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô phương án đích độc nhất trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Cho 5125=-100. Số vô dù rỗng tuếch sẽ được tỉ lệ thành phần thức đích là

A. 4;

B. −4;

C. 2;

D. 8.

Câu 2. Cho x3=y6 và 4x – hắn = 42. Khi cơ, độ quý hiếm của x, hắn là

A. x = 21, hắn = 42;

B. x = 42, hắn = 21;

C. x = −21, hắn = −42;

D. x = −42, hắn = −21.

Câu 3. Trong những biểu thức sau, biểu thức nào là là đơn thức?

A. 2x – 5;

B. 15x2– x;

C. 2x2yz2;

D. –10x + 15y.

Câu 4. Hạng tử tự tại của biểu thức K(x) = x5 – 4x3 + 2x – 7 là:

A. 2

B. –4;

C. 3;

D. –7.

Câu 5. Kết ngược của phép tắc nhân (3x2+ 1)(2x – 5) là nhiều thức nào là trong số nhiều thức sau?

A. 6x3 + 10x2 − 2x − 5;

B. 6x3 + 10x2 − 2x + 5;

C. 6x3 – 10x2 +2x − 5;

D. 6x3 – 4x2 +2x + 5.

Câu 6. Cho hình vuông vắn ABCD, xác minh nào là sau đấy là sai ?

A. Đỉnh B cơ hội đều nhì điểm A và C;

B. Đỉnh D cơ hội đều nhì điểm A và C;

C. Đỉnh A cơ hội đều nhì điểm C và B;

D. Đỉnh C cơ hội đều nhì điểm D và B.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông bên trên A. Trên cạnh AB lấy điểm D nằm trong lòng A và B (D ko trùng với những đỉnh của tam giác ABC). Chọn đáp án đích nhất.

A. DC > AC > BC;

B. BC > AC > CD;

C. AC > CD > BC;

D. AC < CD < CB.

Câu 8. Một tam giác cân nặng có độ dài nhì cạnh 3,9cm và 7,9cm.Chu vi của tam giác này là

A. 15,5 cm;

B. 17,8 cm;

C. 19,7cm;

D. trăng tròn,9cm.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Tìm số hữu tỉ x trong số tỉ lệ thành phần thức sau:

a) 253 : x = 2 : 9;

b) 0,5 : 2 = 3 : (2x + 7);

c) 12x-5 = 67.

Bài 2. (1,0 điểm) Ba các bạn An, Hồng và Liên hái được 75 hoa lá nhằm tô điểm trại của lớp. Số hoa của An, Hồng và Liên hái được tỉ lệ thành phần với những số 4, 5, 6. Tính số hoa tuy nhiên từng các bạn vẫn hái được?

Bài 3. (3,0 điểm) Cho nhiều thức: M(x) = 6x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – 2x3 – x4 + 1 – 4x3.

a) Thu gọn gàng, bố trí những hạng tử của nhiều thức bên trên bám theo lũy quá tách của vươn lên là.

b) Cho nhiều thức N(x) = – 5x4 + x3 + 3x2 – 3. Tính M(x) + N(x); M(x) – N(x).

c) Chứng tỏ rằng nhiều thức M(x) không tồn tại nghiệm.

Bài 4. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC đều phải có phụ thân lối trung tuyến AD, BE, CF tách nhau bên trên G. Chứng minh:

a) AD = BE = CF.

b) GA = GB = GC.

Bài 5. (0,5 điểm) Cho tỉ lệ thành phần thức ab=bc=cd. Chứng minh rằng (a+b+cb+c+d)3=ad.

Xem thử

Đã sở hữu điều giải bài bác tập luyện lớp 7 sách mới:

  • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
  • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: giải toán bằng cách lập hệ phương trình

Tuyển tập luyện Đề thi đua những môn học tập lớp 7 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1, học tập kì 2 được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn bám sát lịch trình và cấu hình đi ra đề thi đua trắc nghiệm và tự động luận mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 7 sách mới mẻ những môn học