đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta

Câu hỏi:

21/05/2020 101,980

C. Ít phù tụt xuống.

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C.

Đặc điểm của sông ngòi nước ta:

- Nước tớ đem màng lưới sông ngòi dày đặc, phân bổ rộng rãi bên trên toàn nước.

- Sông ngòi VN chảy theo đòi nhì phía đó là Tây Bắc – Đông Nam và phía Vòng cung.

- Sông ngòi VN đem nhì mùa nước: mùa lũ và mùa cạn không giống nhau rõ ràng rệt.

- Sông ngòi VN đem nồng độ phù tụt xuống rộng lớn.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chế phỏng nước của sông ngòi VN theo đòi mùa, do

A. vô năm đem nhì mùa thô và mưa.

B. phỏng dốc địa hình rộng lớn, mưa nhiều.

C. mưa nhiều bên trên địa hình cồn núi lúc lắc diện tích S rộng lớn.

D. cồn núi bị tách xẻ, phỏng dốc rộng lớn và mưa nhiều.

Câu 2:

Địa hình cồn núi VN bị xâm thực mạnh do

A. lượng mưa rộng lớn theo đòi mùa.

B. mất mặt lóp phủ thực vật.

C. địa hình dốc.

D. có tương đối nhiều đá vôi.

Câu 3:

Loại rừng nào là tại đây không thịnh hành ở điểm nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét ở nước ta?

A. Rừng gió mùa rét thông thường xanh rớt.

Xem thêm: công thức tính vận tốc

B. Rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn.

C. Rừng gió mùa rét nửa rụng lá.

D. Rừng thưa thô rụng lá.

Câu 4:

Sông ngòi VN nhiều nước do

A. lượng mưa rộng lớn và nước kể từ phần lưu vực ngoài bờ cõi.

B. nước ngầm và nhiều khối hệ thống sông rộng lớn.

C. nhiều khối hệ thống sông rộng lớn và lượng mưa theo đòi mùa.

D. nước kể từ phần lưu vực ngoài bờ cõi và nước ngầm.

Câu 5:

Tổng lượng phù tụt xuống thường niên sông ngòi VN vận đem được là khoảng

A. 100 triệu tấn/năm.

B. 150 triệu tấn/năm.

C. 180 triệu tấn/năm.

D. 200 triệu tấn/năm.

Câu 6:

Biểu hiện nay của địa hình nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét của VN là

A. ở miền núi có tính dốc rộng lớn.

B. có tương đối nhiều đồng vì thế rộng lớn.

C. xâm thực và bồi tụ thịnh hành.

Xem thêm: co khử được oxit nào

D. có tương đối nhiều cao nguyên trung bộ.