cpi là chỉ số gì

I. Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng (CPI)

Bạn đang xem: cpi là chỉ số gì

1. Khái niệm, cách thức tính

CPI là tiêu chuẩn kha khá (tính vì thế %) phản ánh Xu thế và cường độ dịch chuyển chi phí công cộng bám theo thời hạn của những loại sản phẩm hoá và công ty chi tiêu và sử dụng mỗi ngày của những người dân.

Danh mục sản phẩm hoá và công ty thay mặt đại diện bao gồm những món đồ và công ty đa phần, thay mặt đại diện cho tới chi tiêu và sử dụng của dân sinh sống nhập một quá trình chắc chắn, được dùng nhằm khảo sát tích lũy giá chỉ kế hoạch, đáp ứng tính CPI.

Quyền số tính CPI là tỷ trọng đầu tư cho những group sản phẩm hoá và công ty nhập tổng đầu tư của dân sinh sống của năm được lựa chọn thực hiện gốc đối chiếu. Quyền số này được dùng cố định và thắt chặt nhập 5 năm.

Sau từng chu kỳ luân hồi 5 năm, hạng mục món đồ thay mặt đại diện, quyền số lại được update cho tới phù phù hợp với thị ngôi trường chi tiêu và sử dụng và tổ chức cơ cấu đầu tư cho tới cuộc sống mỗi ngày của những người dân nhập thời kỳ thời điểm hiện tại.

Công thức tính:

Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng được xem toán bám theo công thức Laspeyres trung bình nhân gia quyền sở hữu dạng tổng quát mắng như sau:

Trong đó:         : Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng kỳ report (t) đối với kỳ gốc cố định và thắt chặt (0);

                        ,  : Giá chi tiêu và sử dụng kỳ report t và kỳ gốc cố định và thắt chặt (0);

                         : Quyền số kỳ gốc cố định và thắt chặt (0);

                         là đầu tư sử dụng ở kỳ gốc cố định và thắt chặt (0);

             n là số món đồ.

2. Phương pháp tính chỉ số giá chỉ chi tiêu dùng

Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng được xem kể từ thành phẩm khảo sát giá chỉ chi tiêu và sử dụng của từng tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương. Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng được xem vì thế cách thức trung bình nhân gia quyền đằm thắm nấc dịch chuyển giá chỉ của những group món đồ với quyền số ứng.

Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng của những tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương được xem vì thế cách thức trung bình nhân gia quyền đằm thắm chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng của từng group sản phẩm & hàng hóa và công ty chi tiêu và sử dụng được lựa chọn khảo sát với quyền số ứng.

Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng của 6 vùng kinh tế tài chính được xem vì thế cách thức trung bình nhân gia quyền đằm thắm chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng của từng tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương nhập vùng với quyền số ứng.

Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng của toàn nước được xem vì thế cách thức trung bình nhân gia quyền đằm thắm chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng của những vùng kinh tế tài chính với quyền số ứng.

3. Phân tổ đa phần

– Danh mục sản phẩm & hàng hóa chi tiêu và sử dụng cá thể bám theo mục tiêu dùng (COICOP);

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương.

Xem thêm: tiếng gọi con tim

4. Kỳ công bố: Tháng.

5. Nguồn số liệu

– Điều tra giá chỉ chi tiêu và sử dụng (CPI);

– Khảo sát nấc sinh sống dân sinh sống VN.

6. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê.

II. Chỉ số giá chỉ vàng, chỉ số giá chỉ Đô la Mỹ

1. Khái niệm, cách thức tính

Chỉ số giá chỉ vàng, chỉ số giá chỉ Đô la Mỹ là tiêu chuẩn kha khá (tính vì thế %) phản ánh Xu thế và cường độ dịch chuyển giá chỉ bám theo thời hạn của món đồ vàng và Đô la Mỹ bên trên thị ngôi trường.

– Phương pháp tính

Giá vàng và Đô la Mỹ được tích lũy mỗi tháng bên trên những điểm nhỏ lẻ, giá chỉ trung bình được xem vì thế trung bình giá chỉ những ngày nhập mon.

Chỉ số giá chỉ vàng và chỉ số Đô la Mỹ được xem bám theo công thức sau:

Trong đó:

   : Chỉ số giá chỉ vàng hoặc Đô la Mỹ mon report (t) đối với mon trước mon report (t-1);

: Giá trung bình vàng hoặc Đô la Mỹ mon report (t);

     : Giá trung bình vàng hoặc Đô la Mỹ mon trước mon report (t-1);

2. Phân tổ mái ấm yếu

– Tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương;

– Vùng kinh tế tài chính.

3. Kỳ công bố: Tháng.

4. Nguồn số liệu: Điều tra giá chỉ chi tiêu và sử dụng (CPI).

5. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê.

Xem thêm: thịt kho hột vịt