công thức tìm x lớp 6

GiaiToan.com biên biên soạn và đăng lên tư liệu Bài tập luyện Tìm x biết lớp 6 được biên soạn theo đòi công tác sách mới nhất (sách Kết nối học thức, sách Cánh Diều và sách Chân trời sáng sủa tạo) hùn học viên nắm rõ về công thức dò thám x, dò thám số vẹn toàn x biết, dò thám số ngẫu nhiên x biết,  cơ hội dò thám x đơn giản và dễ dàng và dễ dàng nắm bắt, kèm cặp Từ đó là bài xích tập luyện tập luyện được đặt theo hướng dẫn cụ thể chào những em học viên nằm trong xem thêm. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức tốt!

Bạn đang xem: công thức tìm x lớp 6

A. Cách giải những dạng toán dò thám x lớp 6

1. Tìm số hạng chưa chắc chắn nhập một tổng

Muốn dò thám số hạng chưa chắc chắn nhập một tổng, tớ lấy tổng kể từ cút số hạng đang được biết

a + x = b hoặc x + a = b => x = b - a

Ví dụ: Tìm biết:

a) x + 4 = 9 (x là số hạng chưa chắc chắn, 4 là số hạng đang được biết, 9 là tổng)

x = 9 - 4

x = 4

Vậy x = 4

b) 25 + x = 30 (x là số hạng chưa chắc chắn, 25 là số hạng đang được biết, 30 là tổng)

x = 30 - 25

x = 5

Vậy x = 5

2. Tìm số bị trừ nhập một hiệu

Muốn dò thám số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ

x - a = b => x = b + a

Ví dụ: Tìm x biết:

x - 4 = 7 (x là số hạng chưa chắc chắn, 4 là số trừ, 7 là hiệu)

x = 7 + 4

x = 11

Vậy x = 11

3. Tìm số trừ nhập một hiệu

Muốn dò thám số trừ tớ lấy số bị trừ trừ cút hiệu

a - x = b => x = a - b

Ví dụ: Tìm x:

11 - x = 5 (x là số hạng chưa chắc chắn, 11 là số bị trừ, 5 là hiệu)

x = 11 - 5

x = 6

Vậy x = 6

4. Tìm quá số chưa chắc chắn nhập một tích

Muốn dò thám quá số chưa chắc chắn nhập một tích tớ lấy tích phân chia mang lại quá số đang được biết

a . x = b => x = b : a

Ví dụ: Tìm x biết:

2 . x = 32 (x là quá số chưa chắc chắn, 2 là quá số đang được biết, 32 là tích)

x = 32 : 2

x = 16

Vậy x = 16

5. Tìm số bị phân chia nhập một thương

Muốn dò thám số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số chia

x : a = b => x = b . a

Ví dụ: Tìm x biết:

x : 5 = 10 (x là số bị phân chia chưa chắc chắn, 5 là số phân chia, 10 là thương)

x = 10 . 5

x = 50

Vậy x = 50

6. Tìm số phân chia nhập một thương

Muốn dò thám số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia mang lại thương

a : x = b => x = a : b

Ví dụ: Tìm x biết:

270 : x = 90 (270 là số bị phân chia, x là số phân chia chưa chắc chắn, 90 là thương)

x = 270 : 90

x = 3

vậy x = 3

B. Tìm x biết

Ví dụ 1: Tìm số ngẫu nhiên x biết:

Hướng dẫn giải

a) 132 - 2\left( {x - 4} \right) = 46

\begin{matrix}
 2\left( {x - 4} \right) = 132 - 46 \hfill \\
 2\left( {x - 4} \right) = 86 \hfill \\
 x - 4 = 86:2 \hfill \\
 x - 4 = 43 \hfill \\
 x = 43 + 4 = 47 \hfill \\ 
\end{matrix}

Xem thêm: lịch thi đấu bóng đá seagame 32

Vậy x = 47

c) 9x - 4x = {6^{17}}:{6^{15}} + 48:12

\begin{matrix}
 \left( {9 - 4} \right)x = {6^2} + 4 \hfill \\
 5x = 40 \hfill \\
 x = 40:5 = 8 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 8

Hướng dẫn giải

a) 156 - \left( {x + 32} \right) = 115

\begin{matrix}
 x + 32 = 156 - 115 \hfill \\
 x + 32 = 41 \hfill \\
 x = 41 - 32 = 9 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 9

c) \left( {x:23 + 45} \right).67 = 8911

\begin{matrix}
 x:23 + 45 = 8911:67 \hfill \\
 x:23 + 45 = 133 \hfill \\
 x:23 = 133 - 45 \hfill \\
 x:23 = 88 \hfill \\
 x = 88.23 = 2024 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 2024

Hướng dẫn giải

a) \left[ {\left( {6x - 39} \right):7} \right].4 = 12

\begin{matrix}
 \left( {6x - 39} \right):7 = 12:4 \hfill \\
 \left( {6x - 39} \right):7 = 3 \hfill \\
 6x - 39 = 3.7 \hfill \\
 6x - 39 = 21 \hfill \\
 6x = 21 + 39 \hfill \\
 6x = 60 \hfill \\
 x = 60:6 = 10 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 10

c) 2448.\left[ {119 - \left( {x - 6} \right)} \right] = 24

\begin{matrix}
 119 - \left( {x - 6} \right) = 2448:24 \hfill \\
 119 - \left( {x - 6} \right) = 102 \hfill \\
 x - 6 = 119 - 102 \hfill \\
 x - 6 = 17 \hfill \\
 x = 6 + 17 = 23 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 23

Ví dụ 4: Tìm số ngẫu nhiên x biết:

a) (17x - 11)3 = 216

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50

Hướng dẫn giải

a) (17x - 11)3 = 216

(17x - 11)3 = 63

17x - 11 = 6

17x = 6 + 11

17x = 17

x = 17 : 17

x = 1

Vậy x = 1

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50

48 + 288 : (x - 3)2 = 50

288 : (x - 3)2 = 50 - 48

288 : (x - 3)2 = 2

(x - 3)2 = 288 : 2

(x - 3)2 = 144

(x - 3)2 = 122

x  - 3 = 12

x = 12 + 3

x = 15

Vậy x = 15

C. Tìm số vẹn toàn x biết, Tìm số ngẫu nhiên x biết

Bài 1: Tìm tổng của toàn bộ những số vẹn toàn thỏa mãn:

a) - 4 < x < 3

b) - 1 \leqslant x \leqslant 4

Bài 2: Tìm x biết:

Bài 3: Tìm số vẹn toàn x biết:

Bài 4: Tìm số vẹn toàn x biết

---------------------------------------------

Hy vọng tài liệu Bài tập luyện Tìm x Toán 6 sẽ hùn những em học viên gia tăng, ghi ghi nhớ lý thuyết, bài xích tập luyện Toán lớp 6 kể từ tê liệt áp dụng giải những Việc Đại số 6 một cơ hội đơn giản và dễ dàng, sẵn sàng hành trang kiến thức và kỹ năng vững chãi nhập năm học tập lớp 6. Chúc những em học tập chất lượng tốt.

Một số thắc mắc Toán lớp 6 quánh sắc:

Xem thêm: tóm tắt chiến dịch điện biên phủ

 • Đội thể thao của ngôi trường với 45 vận khuyến khích. Huấn luyện viên ham muốn phân thành những nhóm
 • Tìm số ngẫu nhiên nhỏ nhất sao mang lại khi phân chia số tê liệt mang lại 3 dư 1, phân chia mang lại 4 dư 2, phân chia mang lại 5 dư 3, phân chia mang lại 6 dư 4 và phân chia không còn mang lại 11
 • Diện tích của một quần thể vườn hình chữ nhật với chiều rộng lớn 25 m, chiều lâu năm vị 7/5 chiều rộng lớn là bao nhiêu?
 • Một quần thể vườn hình chữ nhật với diện tích S 3600m² chiều rộng lớn 40m, cửa chính của quần thể vườn rộng lớn 5m. Người tớ ham muốn thực hiện sản phẩm rào xung xung quanh vườn vị 2 tầng thừng thép tua. Hỏi rất cần phải người sử dụng từng nào mét thép tua nhằm thực hiện sản phẩm rào?
 • Trên một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 12m, chiều rộng lớn 10m, người tớ phân loại điểm nhằm trồng hoa, trồng cỏ như hình mặt mày. Hoa sẽ tiến hành trồng ở nhập điểm hình bình hành AMCN, cỏ tiếp tục trồng ở vị trí khu đất sót lại. Tiền công nhằm trả cho từng mét vuông trồng hoa là 50 000 đồng, trồng cỏ là 40 000 đồng. Tính số chi phí công cần thiết chi trả nhằm trồng hoa và cỏ.
 • Giá niêm yết của một dế yêu địa hình là 625 ngàn đồng
 • 3 là ước nhân tố của 6 nên 3 cũng chính là ước nhân tố của 18 chính hay
 • Trong mon 7 ngôi nhà ông Khánh người sử dụng không còn 115 số năng lượng điện. Hỏi ông Khánh nên trả từng nào chi phí điện