có các loại môi trường phổ biến là

Câu hỏi:

24/02/2020 48,600

A. môi ngôi trường khu đất, môi trường thiên nhiên nước, môi trường thiên nhiên bên trên cạn, môi trường thiên nhiên loại vật.

Bạn đang xem: có các loại môi trường phổ biến là

Đáp án chủ yếu xác

B. môi ngôi trường khu đất, môi trường thiên nhiên nước, môi trường thiên nhiên bên trên cạn, môi trường thiên nhiên phía bên trong.

C. môi ngôi trường khu đất, môi trường thiên nhiên nước, môi trường thiên nhiên bên trên cạn, môi trường thiên nhiên ngoài.

D. môi ngôi trường khu đất, môi trường thiên nhiên nước ngọt, môi trường thiên nhiên nước đậm và môi trường thiên nhiên bên trên cạn.

Đáp án A

Các loại môi trường thiên nhiên sinh sống phổ cập của loại vật là

1. Môi ngôi trường bên trên cạn: bao hàm mặt mày khu đất và lớp khí quyền.

2. Môi ngôi trường đất: bao gồm những lớp khu đất có tính thâm thúy không giống nhau.

3. Môi ngôi trường nước: bao gồm những vùng nước ngọt, đậm, lợ.

4. Môi trường thọ vật: bao gồm động vật hoang dã, thực vật và nhân loại.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các lớp tế bào ngoài nằm trong (bần) của vỏ cây thân thiện mộc được sinh rời khỏi kể từ đâu?

A. Mạch rây loại cung cấp.

B. Tầng sinh mạch.

C. Mạch mộc loại cung cấp.

D. Tầng sinh bựa.

Câu 2:

Ở hải dương với loại cá xay thông thường bám chặt nhập thân thiện cá rộng lớn nhằm “đi nhờ”, tiện lợi cho tới trừng trị nghiền và lần ăn của loại. Đây là bộc lộ của côn trùng quan liêu hệ

A. nằm trong sinh.

B. hội sinh.

C. hợp tác.

D. kí sinh.

Câu 3:

Thành phần cướp tỉ lệ thành phần lớn số 1 nhập kết cấu của nhân con cái là

A. lipit.

Xem thêm: lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của eu

B. rARN

C. prôtêin

D. ADN.

Câu 4:

Một dòng sản phẩm cây thuần chủng với độ cao tầm là 24cm. Một dòng sản phẩm thuần loại nhị của nằm trong loại cơ cũng đều có độ cao tầm là 24cm. Khi những cây này lai cùng nhau cho F1 cũng cao 24cm. Tuy nhiên, khi  F1 tự thụ phấn,  F1 hiển thị hàng loạt những chừng cao; con số lớn số 1 là cây tương tự động như P.. và F1 nhưng với khoảng  1256 số cây chỉ cao 12cm và 1256 số cây cao 36cm. Tỉ lệ cây cao xấp xỉ 27cm là bao nhiêu? (Giả sử rằng những alen với tầm quan trọng góp phần như nhau nhập việc xác lập độ cao cây).

A. 54256

B. 55256

C. 56256

D. 57256

Câu 5:

Bệnh loà red color - lục và căn bệnh tiết khó khăn nhộn nhịp bởi nhị ren lặn phía trên NST X quy ấn định, cách nhau chừng 12cM. Theo sơ trang bị phả hệ như hình dưới:
    

Cho những đánh giá bên dưới đây:

(1) Tại mới 3, hoàn toàn có thể với 3 thành viên là thành quả của sự việc tái mét tổng hợp DT.

(2) Hiện tượng trao thay đổi chéo cánh xẩy ra ở người bà xã nhập cặp bà xã ông xã ở mới thứ hai.

(3) Nếu cặp bà xã ông xã ở mới 2 kế tiếp sinh con cái, phần trăm đứa nam nhi lành lặn căn bệnh là 25%.

(4) Có toàn bộ 5 người nhập mái ấm gia đình bên trên với thê xác lập được loại ren so với 2 locus.

Số xác định chính là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6:

Trong một chiếc ao, loại mối liên hệ hoàn toàn có thể xẩy ra thân thiện nhị loại cá với nằm trong yêu cầu thực phẩm là

A. Cạnh giành giật.

B. Kí sinh.

C. Hợp tác.

Xem thêm: tập đọc lớp 5 tập 2

D. Cộng sinh.