có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần

Đáp án: Xét trật tự cho tới sã̃n của chục chữ số: {9,8,7,6,5, 4,3, 2,1,0}.

Với từng phen loại bỏ đi một chữ số kể từ luyện bên trên và ghép chín chữ số sót lại trở nên một số trong những bất ngờ (giữ
nguyên trật tự cho tới sẵn) thì tớ được một số trong những bất ngờ thỏa mãn nhu cầu đề bài bác. Vậy sở hữu 10 số bất ngờ thỏa
mãn.

Bạn đang xem: có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần

 hiểu chưa 

Xem thêm: c5h10o2 có bao nhiêu đp

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar