chứng minh hình chữ nhật

Bài viết lách "Cách chứng minh hình chữ nhật giản dị và đơn giản, dễ dàng hiểu" tiếp tục chỉ dẫn các bạn những cách thức minh chứng đặc thù và Đặc điểm của hình chữ nhật. quý khách hàng sẽ tiến hành thăm dò hiểu cơ hội minh chứng những quyết định lý về hình chữ nhật một cơ hội dễ dàng nắm bắt và thú vị. Chúng tao hãy nằm trong chuồn vô thăm dò hiểu nội dung bài viết tại đây.


1. Các cơ hội chứng minh hình chữ nhật

1.1. Chứng minh hình chữ nhật bằng phương pháp đã cho thấy tứ giác đem tía góc vuông

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A đem AM là đàng trung tuyến ( M nằm trong cạnh BC). Vẽ đường thẳng liền mạch d qua quýt A và tuy vậy song với BC, đường thẳng liền mạch qua quýt C vuông góc với đường thẳng liền mạch d bên trên Q. Chứng minh rằng tứ giác AQCM là hình chữ nhật.

Bạn đang xem: chứng minh hình chữ nhật

Giải

cach-chung-minh-hinh-chu-nhat-va-mot-so-bai-tap-ap-dung-3

+ Tam giác ABC cân nặng bên trên A đem AM là đàng trung tuyến nên AM còn vào vai trò là đàng cao.

Do đó: AM BC.

Suy ra: = 90o         (1)

+ Vì d // BC nên AQ // BC

Mà AM BC nên AM AQ.

Suy ra: = 90o         (2)

+ Lại có: CQ AQ (do CQ d)

Suy ra: = 90o           (3)

Từ (1), (2), (3) suy rời khỏi tứ giác AQCM là hình chữ nhật.

1.2. Chứng minh hình chữ nhật bằng phương pháp đã cho thấy hình bình hành mang 1 góc vuông

Ví dụ: Cho tứ giác ABCD đem E là gửi gắm điểm của hai tuyến phố chéo cánh. Trong số đó, EA = EC, EB = ED và = 90o. Chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

Giải

cach-chung-minh-hinh-chu-nhat-va-mot-so-bai-tap-ap-dung-1

+ Vì EA = EC và EB = ED nên tứ giác ABCD là hình bình hành (do tứ giác đem hai tuyến phố chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng là hình bình hành).

+ ABCD là hình bình hành lại sở hữu = 90o nên ABCD là hình chữ nhật (do hình bình hành mang 1 góc vuông là hình chữ nhật).

2. Bài tập luyện chứng minh hình chữ nhật lớp 8

2.1. Bài tập luyện tự động luận

Bài 1: Cho hình thang ABCD đem AB tuy vậy song CD. Từ A kẻ AH vuông góc với DC và kể từ B kẻ BK vuông góc với DC ( H, K là những điểm nằm trong DC). Chứng minh rằng tứ giác ABKH là hình chữ nhật.

ĐÁP ÁN

cach-chung-minh-hinh-chu-nhat-va-mot-so-bai-tap-ap-dung-2

+ Vì AB // CD nên AB // HK (do H, K nằm trong CD).

+ AH // BK (do nằm trong vuông góc với CD).

Do bại liệt, ABKH là hình bình hành.

Lại đem, = 90o.

Vậy, ABKH là hình chữ nhật.

Bài 2: Cho tam giác nhọn ABC. Gọi M, N theo lần lượt là trung điểm của AB, AC. M' là vấn đề đối xứng của M qua quýt BC, N' là vấn đề đối xứng của N qua quýt BC. Hãy cho thấy thêm tứ giác MNN'M' liệu có phải là hình chữ nhật không? Tại sao?

ĐÁP ÁN

cach-chung-minh-hinh-chu-nhat-va-mot-so-bai-tap-ap-dung-6

+ Ta có: MM' = NN' và MM' // NN' (do nằm trong vuông góc với BC).

Xem thêm: trường đại học thành đông

Do bại liệt, tứ giác MNN'M' là hình bình hành.

+ Ta có: M, N theo lần lượt là trung điểm của AB, AC nên MN là đàng khoảng của tam giác ABC.

Do bại liệt, MN // BC.

Mà MM' BC nên MM' MN.

Suy ra: = 90o.

Vậy, tứ giác MNN'M' là hình chữ nhật.

Bài 3: Vì sao theo đuổi khái niệm thì tứ giác đem tứ góc vuông là hình chữ nhật còn theo đuổi tín hiệu nhận ra thì tứ giác đem tía góc vuông tao vẫn rất có thể Tóm lại này đó là hình chữ nhật?

ĐÁP ÁN

Vì tổng tứ góc vô một tứ giác vì thế 360o. Nên lúc biết vô tứ giác đem tía góc vuông, tao rất có thể thăm dò số đo góc sót lại là:

360o - 90o.3 = 90o.

Hay phát biểu cách tiếp, vô một tứ giác vẫn đem tía góc vuông thì góc sót lại chắc hẳn rằng cũng chính là góc vuông. Vì vậy, theo đuổi tín hiệu nhận ra thì tứ giác đem tía góc vuông tao vẫn rất có thể Tóm lại này đó là hình chữ nhật.

2.2. Câu căn vặn trắc nghiệm

Bài 4: Cho tam giác MNP, kẻ MK vuông góc với NP (K nằm trong NP), kẻ KQ vuông góc với MN (Q nằm trong MN), kẻ KH vuông góc với MP (H nằm trong MP). Trong những tuyên bố tại đây, tuyên bố chính là:

  1. Tứ giác MHKQ là hình chữ nhật.
  2. Tứ giác MHKQ là hình chữ nhật nếu như tam giác MNP vuông bên trên M.
  3. Tứ giác MHKQ là hình chữ nhật nếu như tam giác MNP vuông bên trên N.
  4. Tứ giác MHKQ là hình chữ nhật nếu như tam giác MNP vuông bên trên P..
ĐÁP ÁN

cach-chung-minh-hinh-chu-nhat-va-mot-so-bai-tap-ap-dung-5

+ Theo đề bài bác, tao có: KQ MN nên = 90o.

Lại có: KH MP nên = 90o.

+ Nếu tam giác MNP vuông bên trên M, nghĩa là: = 90o.

Khi bại liệt, tứ giác MHKQ là tứ giác đem tía góc vuông nên tứ giác MHKQ là hình chữ nhật.

Chọn câu B   

Bài 5: Trong những tình huống tại đây, tình huống nào là mang lại tất cả chúng ta một tứ giác là hình chữ nhật?

  1. Tứ giác mang 1 cặp cạnh đối lập tuy vậy song cùng nhau và một góc vuông.
  2. Tứ giác đem hai tuyến phố chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng.
  3. Tứ giác đem nhì góc vuông.
  4. Cả A, B, C đều sai.
ĐÁP ÁN

+ Tại câu A, tứ giác mang 1 cặp cạnh đối lập tuy vậy song cùng nhau là hình thang. Bên cạnh đó, còn tồn tại nhân tố mang 1 góc vuông nên đấy là hình thang vuông.

Vậy, A sai.

+ Tại câu B, tứ giác đem hai tuyến phố chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng là hình bình hành.

Vậy, B sai.

+ Tại câu C, tứ giác đem nhì góc vuông ko thể Tóm lại này đó là hình chữ nhật vì thế mong muốn trở nên hình hình chữ nhật thì tứ giác cần đem tía góc vuông.

Vậy, C sai.

Do bại liệt, cả A, B, C đều sai.

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 7

Chọn câu D  

Mong rằng trải qua nội dung bài viết, những em rất có thể ghi lưu giữ những cách chứng minh hình chữ nhật. Đồng thời rất có thể áp dụng lý thuyết vô việc xử lý những bài bác tập luyện tương quan.


Chịu trách cứ nhiệm nội dung: GV Nguyễn Thị Trang