cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác đều cạnh a

Cho hình chóp S.ABC với lòng ABC là tam giác đều cạnh a cạnh mặt mày SA vuông góc với lòng đường thẳng liền mạch SB t

Cho hình chóp \(S.ABC\) với lòng \(ABC\) là tam giác đều cạnh \(a\), cạnh mặt mày \(SA\) vuông góc với lòng, đường thẳng liền mạch \(SB\) tạo nên với lòng một góc \({60^0}\). Thể tích của khối chóp \(S.ABC\) bằng:

Bạn đang xem: cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác đều cạnh a


\(\dfrac{{{a^3}}}{8}\)

\(\dfrac{{{a^3}}}{4}\)

\(\dfrac{{{a^3}}}{2}\)

\(\dfrac{{3{a^3}}}{4}\)

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ta với \(SA \bot \left( {ABC} \right) \Rightarrow AB\) là hình chiếu của \(SB\) lên \(\left( {ABC} \right)\).

\( \Rightarrow \angle \left( {SB;\left( {ABC} \right)} \right) = \angle \left( {SB;AB} \right) = \angle SBA = {60^0}\).

Trong tam giác vuông \(SAB:\,\,SA = AB.\tan {60^0} = a\sqrt 3 \).

Vậy \({V_{S.ABC}} = \dfrac{1}{3}SA.{S_{\Delta ABC}} = \dfrac{1}{3}.a\sqrt 3 .\dfrac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4} = \dfrac{{{a^3}}}{4}\).

Chọn B

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên luyện số ph

  Xem thêm: giải toán bằng cách lập hệ phương trình

  Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên luyện số phức. 

 • Giải phương trình : z<sup>3</sup> + i = 0

  Giải phương trình : z3 + i = 0

 • Câu 2: Đề ganh đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

  Câu 2: Đề ganh đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

 • câu 2 

  câu 2 

 • Giải phương trình 3<sup>1 – x</sup> – 3<sup>x</sup> + 2 = 0.

  Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0.

 • Tìm số vẹn toàn dương n nhỏ nhất sao cho tới z<sub>1 </sub>=

  Tìm số vẹn toàn dương n nhỏ nhất sao cho tới z1 = là số thực và z2 = là số ảo.

 • Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

  Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

 • Giải phương trình 7<sup>2x + 1</sup> – 8.7<sup>x</sup> + 1 =

  Giải phương trình 72x + 1 – 8.7x + 1 = 0.

 • Trong không khí với hệ trục Oxyz, cho tới mặt mày bằng (P): 2x + y

  Xem thêm: biến dị tổ hợp là gì

 • câu 7 

  câu 7