cho các nhận định sau

Câu hỏi:

30/07/2019 25,646

A. Dầu kết cấu kể từ glixerol và axit béo

Bạn đang xem: cho các nhận định sau

B. Protein kết cấu kể từ những đơn phân là axit amin

C. Tinh bột kết cấu kể từ những đơn phân là galactozo

Đáp án chủ yếu xác

D. Axit nucleic kết cấu kể từ những đơn phân là nucleotit

Đáp án C

Tinh bột được kết cấu kể từ đơn phân là đàng glucôzơ. Công thức kết cấu của tinh nghịch bột bởi những gốc α-glucôzơ links cùng nhau vày links α-1,4-glicôzit tạo ra mạch trực tiếp (amilôzơ) hoặc vày liên kết α-1,4-glicôzit và α-1,6-glicôzit tạo ra trở thành mạch nhánh (amilôpectin).

Cho những đánh giá sau. Nhận ấn định nào là sai? A. Dầu kết cấu kể từ glixerol và axit mập (ảnh 1)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người tao phụ thuộc vào điểm lưu ý nào là tại đây nhằm phân chia ARN rời khỏi trở thành tía loại là mARN, tARN, rARN?

A. Cấu hình ko gian

B. Số loại đơn phân

C. Khối lượng và kích thước

D. Chức năng của từng loại

Câu 2:

Một đoạn phân tử ADN đem 1500 nucleotit. Trong số đó, số nucleotit loại A lắc 10%. Chiều nhiều năm và số links hidro của đoạn ADN cơ là

A. 2550 Ǻ và 2100 links hidro

B. 2000 Ǻ và 1800 links hidro

C. 2150 Ǻ và 1200 links hidro

D. 2100 Ǻ và 1750 links hidro

Câu 3:

Điểm như thể nhau về công dụng thân thiện lipit, protein và cacbohidrat là

A. Dự trữ và cung ứng tích điện mang lại tế bào

B. Xây dựng cấu hình màng tế bào

C. Làm tăng vận tốc và hiệu suất cao của phản xạ nhập tế bào

D. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên nhập và ngoài tế bào

Câu 4:

Cho những ý sau:

(1) Chỉ bao gồm một chuỗi pôlinucleotit

Xem thêm: giải sgk anh 10 global success

(2) Cấu tạo ra theo gót lý lẽ nhiều phân

(3) Có tứ loại đơn phân: A, U, G, X

(4) Các đơn phân links theo gót lý lẽ bửa sung

(5) Đều đem links phôtphodieste nhập cấu hình phân tử

Trong những ý bên trên, đem bao nhiêu ý là điểm lưu ý cấu hình cộng đồng của tất cả tía loại ARN?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5:

Ăn nhiều dầu, mỡ tiếp tục dễ dàng vướng dịch nào là sau đây?

(1) Mỡ máu

(2) Xơ xi măng động mạch

(3) Gút

(4) Tiểu đường

(5) Xơ gan

Số phương án vấn đáp đích thị là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6:

Cho những ý sau:

(1) Cấu tạo ra theo gót lý lẽ nhiều phân

(2) Đơn phân là glucozo

(3) Không tan nhập nước

(4) Giữa những đơn phân là links glicozit

(5) Là mối cung cấp tích điện dự trữ của tế bào

(6) Đều đem cấu hình mạch thẳng

Trong những ý bên trên, đem bao nhiêu ý là điểm lưu ý cộng đồng của xenlulozo, tinh nghịch bột và glicogen?

A. 3

B. 4

C. 5

Xem thêm: đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 5

D. 6