cho 2 điện tích q1=4.10^ 10 q2= 4.10^ 10

Câu hỏi:

22/08/2022 11,555

A. 32. 104 V/m

Bạn đang xem: cho 2 điện tích q1=4.10^ 10 q2= 4.10^ 10

B. 32.103 V/m

Đáp án chủ yếu xác

C. 16.104 V/m

D. 16.103 V/m

 Xem điều giải


E1 = k. q1AN2 = 9.109.4.10-100,012 = 36000V/m

E2 = k.q2BN2 = 9.109.4.10-100,032=4000V/m

EN = E1 - E2 = 36000 - 4000 = 32000 V/m

Đáp án B.

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một năng lượng điện test bịa bên trên điểm sở hữu độ mạnh năng lượng điện ngôi trường 0,16 V/m. Lực tính năng lên năng lượng điện ê vị 2.10-4 N. Độ rộng lớn của năng lượng điện ê là

Xem thêm: đề văn cuối kì 1 lớp 9

Câu 2:

Có nhì năng lượng điện q1= 2.10-6 C, q2 = - 2.10-6 C, bịa bên trên nhì điểm A, B vô chân ko và cách nhau chừng một khoảng tầm 6cm. Một năng lượng điện q3= 2.10-6 C, bịa bên trên M phía trên lối trung trực của AB, cơ hội AB một khoảng tầm 4 centimet. Độ rộng lớn của lực năng lượng điện tự nhì năng lượng điện q1 và q2 tính năng lên năng lượng điện q3

Câu 3:

Hai năng lượng điện q1 = - 4.10-8C và q2 = 4.10-8C bịa bên trên nhì điểm A và B cách nhau chừng 4cm vô không gian. Lực tính năng lên năng lượng điện q = 2.10-9C bịa bên trên điểm M cơ hội A 4cm, cơ hội B 8cm là

Câu 4:

Một năng lượng điện điểm q=10-7C bịa vô năng lượng điện ngôi trường của năng lượng điện điểm Q, Chịu đựng tính năng của lực F=3.10-3N. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường E bên trên nơi đặt năng lượng điện q là

Câu 5:

Một điểm cơ hội một năng lượng điện một khoảng tầm thắt chặt và cố định vô không gian sở hữu độ mạnh năng lượng điện ngôi trường 4000 V/m theo hướng kể từ trái ngược sang trọng nên. Khi sập một hóa học năng lượng điện môi sở hữu hằng số năng lượng điện môi vị 2 bao quấn năng lượng điện điểm và điểm đang được xét thì độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm ê có tính rộng lớn và phía là

Câu 6:

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường tạo nên vị một năng lượng điện điểm cơ hội nó 2 centimet vị 105 V/m. Tại địa điểm cơ hội năng lượng điện này vị từng nào thì độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vị 4.105 V/m?

Câu 7:

Người tớ bịa 3 năng lượng điện q1 = 8.10-9C, q2 = q3 = - 8.10-9C bên trên 3 đỉnh của tam giác đều ABC cạnh 6cm vô không gian. Lực tính năng lên năng lượng điện q0 = 6.10-9C đặt tại tâm O của tam giác là

Câu 8:

Tại nhì điểm A và B cách nhau chừng đôi mươi centimet vô không gian, bịa nhì năng lượng điện q1 = -3.10-6C, q2 = 8.10-6C. Xác ấn định lực năng lượng điện ngôi trường tính năng lên năng lượng điện q3 = 2.10-6C bịa bên trên C. hiểu AC = 12 centimet, BC = 16 centimet.

Câu 9:

Tại tía đỉnh A, B, C của một tam giác đều cạnh 0,15 m sở hữu tía năng lượng điện qA = 2μC; qB = 8μC; qc = - 8μC. Véc tơ lực tính năng lên qA có phỏng lớn

Câu 10:

Tại điểm A vô một năng lượng điện ngôi trường, véc tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường sở hữu hướng trực tiếp đứng kể từ bên trên xuống, có tính rộng lớn vị 5 V/m sở hữu bịa năng lượng điện q = - 4.10-6 C. Lực tính năng lên năng lượng điện q có

Câu 11:

Hai năng lượng điện q1=2.10-8C, q2 = - 8.10-8C bịa bên trên A và B vô không gian, AB=8cm. Phải bịa năng lượng điện q3 ở đâu nhằm nó cân nặng bằng?

Câu 12:

Hai năng lượng điện điểm q1=10-8C, q2=4.10-8C bịa bên trên A và B cách nhau chừng 9 centimet vô chân ko. Phải bịa năng lượng điện q3=2.10-6C bên trên đâu nhằm q3 ở cân đối (không di chuyển).

Xem thêm: co khử được oxit nào

Câu 13:

Tại điểm O vô không gian sở hữu một năng lượng điện điểm. Hai điểm MN vô môi trường xung quanh sao mang đến OM vuông góc ON. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên M và N theo lần lượt là 1000 V/m và 1500 V/m. Gọi H là chân lối cao vuông góc kể từ O xuống MN. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường H là?

Câu 14:

Một năng lượng điện điểm Q bịa vô không gian. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường tự Q tạo ra bên trên A và B theo lần lượt là EA và EB , r là khoảng cách kể từ A cho tới Q. EA hợp với EB một góc 300 và EA = 3EB. Khoảng cơ hội A và B là

Câu 15:

Một năng lượng điện q = 10-7 C bịa vô năng lượng điện ngôi trường của một năng lượng điện điểm Q, Chịu đựng tính năng của lực F = 3 mN. Tính khuôn khổ năng lượng điện Q và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên nơi đặt năng lượng điện q. hiểu rằng nhì năng lượng điện cách nhau chừng một khoảng tầm 30 centimet vô chân ko.