chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai

Câu hỏi:

10/08/2019 45,422

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai

A. C6H5NH2.                    

B. CH3NHCH3.           

Đáp án chủ yếu xác

C. (CH3)3N.                 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch etylamin thuộc tính được với hỗn hợp nước của hóa học nào là tại đây ?

A. H2SO4.                        

B. NaOH.                   

C. NaCl.            

D. NH3.

Câu 2:

Hợp hóa học H2NCH2COOH mang tên gọi là

A. alanin                         

B. valin.                    

C. axit glutamic            

D. glyxin

Câu 3:

Trong môi trường thiên nhiên kiềm, tròng trắng trứng (albumin) thuộc tính với Cu(OH)2 mang đến ăn ý hóa học màu:

A. Xanh         

B. Tím            

Xem thêm: tiếng gọi con tim

C. Vàng        

D. Đỏ

Câu 4:

Trong những hóa học sau đây, hóa học nào là là amin bậc nhị ?

A. H2N(CH2)6NH2    

B. CH3NHCH3          

C. C6H5NH3

D. CH3CH(CH3)NH2

Câu 5:

Dãy chỉ chứa chấp những amino axit và hỗn hợp không thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím là?

A. Gly, Val, Ala.             

B. Gly, Ala, Glu.         

C. Gly, Gla, Lys.        

D. Val, Lys, Ala.

Câu 6:

Chất nào là tại đây đem tính lưỡng tính?

A. Metyl amin                  

B. Etyl amin               

C. Glyxin                    

D. Anilin

Xem thêm: cách đăng ký chạy grab

TÀI LIỆU VIP VIETJACK