chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chất này tại đây không làm mất đi color hỗn hợp Br2?

  Bạn đang xem: chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom

  • A. Axetilen. 
  • B. Propilen.       
  • C. Etilen.  
  • D. Metan.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  Metan ko làm mất đi color hỗn hợp brom.

Mã câu hỏi: 129042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển của nước ta tương ứng là

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: biện pháp nào sau đây đã được trung quốc thực hiện trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp

CÂU HỎI KHÁC

 • Chất này sau đó là MTH?
 • Polime này tại đây nằm trong loại PLM thiên nhiên?
 • Dung dịch của hóa học này tại đây hòa tan được Al(OH)3?
 • Công thức của xenlulozơ là công thức nào?
 • Dung dịch Na2CO3 ứng dụng được với hỗn hợp này vô số những hỗn hợp sau đây?
 • Một số loại khẩu trang y tế hắn tế chứa chấp hóa học bột black color sở hữu năng lực thanh lọc kk. Chất tê liệt là:
 • Dung dịch hóa học này tại đây k phản xạ với Fe2O3?
 • KL này tại đây có tính cứng cao nhất?
 • Chất này tại đây k làm mất đi color hỗn hợp Br2?
 • Số lão hóa của crom vô thích hợp hóa học K2Cr2O7 là bao nhiêu??
 • Tên gọi của thích hợp hóa học CH3COOH là gì?
 • Các loại phân đạm đều cung ứng cho tới cây xanh yếu tắc này sau đây?
 • Khối lượng kết tủa nhận được khi cho tới CO dư qua chuyện ống sứ đựng 11,6 gam bột Fe3O4 nung rét là?
 • Số cặp hóa học xẩy ra phản xạ vô hỗn hợp nhận được kết tủa là??
 • Khối lượng MgO vô X là bao nhiêu?
 • Khối lương lậu fructozơ (C6H12O6) ứng dụng không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 dư là bao nhiêu?
 • Este này tiếp sau đây sở hữu nhập cuộc phản xạ tráng bạc?
 • Số hóa học ứng dụng được với NaOH vô hỗn hợp là bao nhiêu?
 • Thí nghiệm được tổ chức như hình vẽ mặt mày. Hiện tượng xẩy ra vào phía trong bình đựng hỗn hợp AgNO3 vô NH3 là:
 • Khối lượng lếu thích hợp bao gồm glyxin và alanin ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 250 ml hỗn hợp NaOH 1M là bao nhiêu?
 • Kết trái ngược thử nghiệm của những hóa học X; Y; Z với những dung dịch test được ghi trên bảng sau: Chất Thuốc th�
 • Số mol Br2 nhập cuộc phản xạ là??
 • Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thí sát hoạch được kết tủa là bao nhiêu?
 • Khối lượng của lếu thích hợp muối bột nhận được sau phản xạ là?
 • Khối lượng Fe3O4 vô X là bao nhiêu??
 • Phần trăm lượng Fe đơn hóa học vô X là bao nhiêu??
 • Khối lượng lếu thích hợp sau khoản thời gian nhập cuộc phản xạ năng lượng điện phân?
 • Tính lượng của NaOH nhập cuộc phản xạ với lếu thích hợp bao gồm glyxin; axit glutamic và axit metacrylic?
 • Tính lượng lếu thích hợp bao gồm Al; Na và BaO?
 • Phần trăm lượng của Y vô E là bao nhiêu?
 • Tỉ lệ m1 : mét vuông có mức giá trị sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Tính lượng của lếu thích hợp tía etse đều đơn chức??
 • Xác lăm le công thức cấu trúc của X (C5H11NO2)??
 • Tính lượng mol NaOH nhập cuộc phản xạ với 0,02 mol Na3PO4?
 • Cho những sơ đồ vật phản xạ theo như đúng tỉ trọng mol:(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O.
 • Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp FeCl3 vô số những hóa học tiếp sau đây là?
 • Số thử nghiệm xẩy ra phản xạ trong số thử nghiệm sau là?
 • Tính m biết sự dựa vào của lượng kết tủa (y gam) vô số mol Ba(OH)2 (x mol) được trình diễn vô đồ vật thị bên?
 • Trong những thử nghiệm tiếp sau đây, số thử nghiệm sở hữu hiện tượng kỳ lạ bào mòn năng lượng điện chất hóa học là?
 • Cho sắt kẽm kim loại M và những hóa học X; Y; Z thỏa mãn nhu cầu sơ đồ vật phản xạ sau:M (+ Cl2) → X (+ hỗn hợp Ba(OH)2) → Y (+ CO2, H2O) → Z↓.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA