chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân

Câu hỏi:

12/08/2019 24,473

A. tinh ma bột.

Bạn đang xem: chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ĐK phù hợp glucozơ lên men tạo nên trở nên khí CO2

A. HCOOH.

B. CH3COOH.

C. CH3CHO.

D. C2H5OH.

Câu 2:

Công thức này sau đấy là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.

B. [C6H8O2(OH)3]n.

C. [C6H7O3(OH)3]n.

D. [C6H5O2(OH)3]n

Câu 3:

Chất nằm trong loại đisaccarit là

A. fructozơ.

B. xenlulozơ.

C. saccarozơ.

D. glucozơ.

Xem thêm: trường đại học thành đông

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều phải có tài năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh ma bột đều không trở nên thủy phân khi với axit H2SO4 (loãng) thực hiện xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo nên trở nên nhập cây cối nhờ quy trình quang quẻ hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều nằm trong loại disaccarit;

Phát biểu trúng là

A. (3) và (4).

B. (1) và (3).

C. (1) và (2).

D. (2) và (4)

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là đúng?

A. Amilozơ với cấu tạo mạch ko phân nhánh

B. Glucozơ bị lão hóa vì thế H2 (Ni, to).

C. Xenlulozơ với cấu tạo mạch phân nhánh.

D. Saccarozơ không trở nên thủy phân.

Câu 6:

Cho những hóa học sau: xenlulozo, hóa học Khủng, fructozo, tinh ma bột. Số hóa học bị thủy phân nhập hỗn hợp HCl là

A. 1

B. 2

C. 3

Xem thêm: vùng phía tây hoa kỳ gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây trong việc phát triển kinh tế

D. 4