chất có phản ứng màu biure là

Câu hỏi:

24/08/2019 54,963

C. Protein.

Bạn đang xem: chất có phản ứng màu biure là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C.

Chỉ đem protein đem phản xạ màu sắc biure

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học sau đây, hóa học nào là đem lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi sau đây, thương hiệu nào là phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Chất nào là sau đó là amin bậc 2?

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Xem thêm: unit 1 lớp 12 mới

Câu 4:

Amin nào là sau đó là amin bậc hai?

A. đimetylamin.

B. phenylamin.

C. propan-1-amin.

D. propan-2-amin.

Câu 5:

Chất nào là sau đó là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 6:

Cho những nhận định và đánh giá sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh ranh, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit đem sức nóng nhiệt độ chảy tương đối cao, khi giá chảy thì bị phân diệt.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều sở hữu tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh ranh, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng rất rất, vô hỗn hợp dạng ion lưỡng rất rất gửi 1 phần nhỏ trở thành dạng phân tử.

(6) Các amin thơm ngát đều độc. Số nhận định và đánh giá đích thị là:

A. 4

B. 3

C. 6

Xem thêm: lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của eu

D. 5