căn bậc hai lớp 9

Bình chọn:

4 bên trên 765 phiếu

Bạn đang xem: căn bậc hai lớp 9

Lý thuyết về căn bậc haiCăn bậc nhì số học tập Căn bậc nhì của một trong những a ko âm là số x sao mang lại x^2 = a. Số dương a với đích nhì căn bậc nhì là nhì số đối nhau: Số dương kí hiệu là √a và số âm kí hiệu là -√a. Số 0 với đích 1 căn bậc nhì là chủ yếu số 0, tớ viết lách √0 = 0. Xem cụ thể

Trả tiếng thắc mắc 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả tiếng thắc mắc Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm những căn bậc nhì của từng số sau:

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1 Giải Trả tiếng thắc mắc Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm căn bậc nhì số học tập của từng số sau: Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1

Trả tiếng thắc mắc 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm những căn bậc nhì của từng số sau...

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1 So sánh Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

Tìm số x ko âm biết...

Xem tiếng giải

Bài 1 trang 6 sgk Toán 9 - luyện 1Tìm căn bậc nhì số học tập của từng số sau... Xem tiếng giải Bài 3 trang 6 sgk Toán 9 - luyện 1Dùng PC tiếp thu, tính độ quý hiếm giao động của nghiệm từng phương trình sau... Xem tiếng giải

Bài 4 trang 7 sgk Toán 9 - luyện 1

Tìm số x ko âm, biết:a) √x = 15; b) 2√x =14; c)√x √2; d) √2x 4.

Xem tiếng giải

Bài 5 trang 7 sgk Toán 9 - luyện 1Đố. Tính cạnh một hình vuông vắn, biết diện tích S của chính nó vày diện tích S của một hình chữ nhật với chiều rộng lớn 3,5m và chiều nhiều năm 14m. Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương I - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút (Đề số 1) - Chương I - Đại số 9

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9 Xem tiếng giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 9 Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 9

Xem tiếng giải