cầm kỳ thi họa là gì

Tiếng Việt[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

IPA theo đuổi giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̤m˨˩ ki̤˨˩ tʰi˧˧ hwa̰ːʔ˨˩kəm˧˧ ki˧˧ tʰi˧˥ hwa̰ː˨˨kəm˨˩ ki˨˩ tʰi˧˧ hwaː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəm˧˧ ki˧˧ tʰi˧˥ hwa˨˨kəm˧˧ ki˧˧ tʰi˧˥ hwa̰˨˨kəm˧˧ ki˧˧ tʰi˧˥˧ hwa̰˨˨

Từ nguyên[sửa]

Cầm kì thi đua họa (琴棋詩畫) ghép kể từ những chữ:

Bạn đang xem: cầm kỳ thi họa là gì

  • Cầm (琴) tức thị xuất sắc tấn công đàn.
  • Kỳ (棋) là tấn công cờ xuất sắc.
  • Thi (詩) là biết thực hiện thơ.
  • Họa (畫) là xuất sắc vẽ.

Danh từ[sửa]

cầm kì thi đua họa

  1. Chỉ tư loại tài năng Khi chi phí khiển nhưng mà quả đât nhập xã hội cũ, nhất là phụ phái nữ, rất cần được với (cầm-kỳ-thi-họa, tức xuất sắc đàn, tấn công cờ, thực hiện thơ, và vẽ giỏi).

Tính từ[sửa]

cầm kì thi đua họa

Xem thêm: năm cá nhân số 5

  1. Chỉ một người dân có nhiều tài năng (thường nhằm chỉ phụ nữ).

Mục kể từ này được ghi chép sử dụng mẫu, và hoàn toàn có thể còn nguyên sơ. Quý Khách hoàn toàn có thể viết xẻ sung.
(Xin coi phần trợ chung nhằm hiểu thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)

Xem thêm: bài tập so sánh nhất