cách tra cứu hóa đơn điện tử

02 cách tra cứu hóa đơn điện tử mới nhất nhất

Bạn đang xem: cách tra cứu hóa đơn điện tử

02 cách tra cứu hóa đơn điện tử mới nhất nhất

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

1. 02 cách tra cứu hóa đơn điện tử mới nhất nhất

1.1. Cách tra cứu giúp hóa đơn năng lượng điện tử loại nhất

- Cách 1: Truy cập trang web Hệ thống hóa đơn năng lượng điện tử bên trên địa chỉ: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/.

- Cách 2: Nhập tương đối đầy đủ những vấn đề sở hữu ghi lại *, bao gồm:

+ Mã số thuế người bán

+ Loại hóa đơn

+ Ký hiệu hóa đơn

+ Số hóa đơn

- Cách 3: Nhập mã captcha và nhấn “Tìm kiếm”

02 cách tra cứu hóa đơn điện tử mới nhất nhất

- Cách 4: Kiểm tra thành phẩm vấn đề về hóa đơn tra cứu giúp.

+ Nếu hóa đơn năng lượng điện tử thích hợp lệ: Hệ thống tiếp tục hiển thị là Đã cung cấp mã hóa đơn.

+ Nếu hóa đơn năng lượng điện tử không phù hợp lệ: Hệ thống tiếp tục hiển thị “Không tồn bên trên hóa đơn sở hữu vấn đề trùng khớp với những vấn đề tổ chức triển khai, cá thể dò thám kiếm”.

1.2. Cách tra cứu giúp hóa đơn năng lượng điện tử loại hai

- Cách 1: Truy cập vô địa điểm http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html

- Cách 2: Nhập tương đối đầy đủ những vấn đề sở hữu ghi lại *, bao gồm:

+ Mã số thuế người chào bán HHDV

+ Mẫu số

+ Ký hiệu hóa đơn

Xem thêm: mã đơn hàng ghtk

+ Số hóa đơn

02 cách tra cứu hóa đơn điện tử mới nhất nhất

- Cách 3: Nhập mã xác thực và nhấn “Tìm kiếm”

2. Hóa đơn năng lượng điện tử là gì?

Hóa đơn năng lượng điện tử là hóa đơn sở hữu mã hoặc không tồn tại mã của ban ngành thuế được thể hiện tại ở dạng tài liệu năng lượng điện tử tự tổ chức triển khai, cá thể bán sản phẩm hóa, hỗ trợ cty lập vị phương tiện đi lại năng lượng điện tử nhằm ghi nhận vấn đề bán sản phẩm hóa, hỗ trợ cty theo đuổi quy ấn định của pháp lý về kế toán tài chính, pháp lý về thuế, bao hàm cả tình huống hóa đơn được khởi tạo ra kể từ PC chi phí sở hữu liên kết trả tài liệu năng lượng điện tử với ban ngành thuế, vô đó:

- Hóa đơn năng lượng điện tử sở hữu mã của ban ngành thuế là hóa đơn năng lượng điện tử được ban ngành thuế cung cấp mã trước lúc tổ chức triển khai, cá thể bán sản phẩm hóa, hỗ trợ cty gửi cho tất cả những người mua sắm.

Mã của ban ngành thuế bên trên hóa đơn năng lượng điện tử bao hàm số thanh toán là một trong những mặt hàng số có một không hai tự khối hệ thống của ban ngành thuế dẫn đến và một chuỗi ký tự động được ban ngành thuế mã hóa dựa vào vấn đề của những người chào bán lập bên trên hóa đơn.

- Hóa đơn năng lượng điện tử không tồn tại mã của ban ngành thuế là hóa đơn năng lượng điện tử tự tổ chức triển khai bán sản phẩm hóa, hỗ trợ cty gửi cho tất cả những người mua sắm không tồn tại mã của ban ngành thuế.

(Khoản 2 Điều 3 Nghị ấn định 123/2020/NĐ-CP)

3. Trường thích hợp ngừng dùng hóa đơn năng lượng điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai tài chính, tổ chức triển khai không giống, hộ, cá thể marketing với những tình huống sau ngừng dùng hóa đơn năng lượng điện tử sở hữu mã của ban ngành thuế, ngừng dùng hóa đơn năng lượng điện tử không tồn tại mã của ban ngành thuế:

- Doanh nghiệp, tổ chức triển khai tài chính, tổ chức triển khai không giống, hộ, cá thể marketing xong xuôi hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế;

- Doanh nghiệp, tổ chức triển khai tài chính, tổ chức triển khai không giống, hộ, cá thể marketing nằm trong tình huống ban ngành thuế xác minh và thông tin ko sinh hoạt bên trên địa điểm vẫn đăng ký;

- Doanh nghiệp, tổ chức triển khai tài chính, tổ chức triển khai không giống, hộ, cá thể marketing thông tin với ban ngành vận hành tổ quốc sở hữu thẩm quyền tạm thời ngừng kinh doanh;

- Doanh nghiệp, tổ chức triển khai tài chính, tổ chức triển khai không giống, hộ, cá thể marketing sở hữu thông tin của ban ngành thuế về sự ngừng dùng hóa đơn năng lượng điện tử nhằm tiến hành chống chế nợ thuế;

- Trường thích hợp sở hữu hành động dùng hóa đơn năng lượng điện tử nhằm bán sản phẩm nhập lậu, mặt hàng cấm, hàng nhái, mặt hàng xâm phạm quyền chiếm hữu trí tuệ bị ban ngành công dụng phân phát hiện tại và thông tin mang lại ban ngành thuế;

- Trường thích hợp sở hữu hành động lập hóa đơn năng lượng điện tử đáp ứng mục tiêu chào bán khống sản phẩm & hàng hóa, hỗ trợ cty nhằm cướp đoạt tiền bạc tổ chức triển khai, cá thể bị ban ngành công dụng phân phát hiện tại và thông tin mang lại ban ngành thuế;

- Trường thích hợp ban ngành ĐK marketing, ban ngành tổ quốc sở hữu thẩm quyền đòi hỏi công ty tạm thời ngừng marketing ngành, nghề ngỗng marketing sở hữu ĐK khi phân phát hiện tại công ty không tồn tại đầy đủ ĐK marketing theo đuổi quy ấn định của pháp lý.

Căn cứ thành phẩm điều tra, đánh giá, nếu như ban ngành thuế xác lập công ty được xây dựng nhằm tiến hành giao thương, dùng hóa đơn năng lượng điện tử ko hợp lí hoặc dùng ko hợp lí hóa đơn năng lượng điện tử nhằm trốn thuế theo đuổi quy ấn định thì ban ngành thuế phát hành đưa ra quyết định ngừng dùng hóa đơn năng lượng điện tử; công ty bị xử lý theo đuổi quy ấn định của pháp lý.

(Khoản 1 Điều 16 Nghị ấn định 123/2020/NĐ-CP)

Xem thêm: giải khtn 7 chân trời sáng tạo

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, vui mừng lòng gửi về E-Mail [email protected].