cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Bạn đang xem: cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn tạo điều kiện cho ta tìm kiếm ra nghiệm của hệ. Với loại PC CASIO fx 570ES PLUS giải hệ phương trình Theo phong cách sau:

Hệ phương trình nhì ẩn được máy ghi dạng \left\{\begin{matrix} a_{1}x + b_{1}y = c _{1} & \\ a_{2}x + b_{2}y = c _{2}& \end{matrix}\right.

Để giải hệ phương trình hàng đầu nhì bẩn

Ta ấn vô mode nhưng mà hình máy tiếp tục hình thành những cụm loại : 

:COMP     :CMPLX

:STAT        :BASE-N

:EQN         : MATRIX

:TABLE      :VECTOR

Ta lựa chọn phím   lựa chọn   rồi nhập số vô máy

Ví dụ: giải  hệ phương trình sau:\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ -y=2-x& \end{matrix}\right.

Xem thêm: giải khtn 7 chân trời sáng tạo

Do phương trình này sẽ không là dạng của dòng sản phẩm, Lúc giải bài bác này sử dụng máy tính casio. Fx570MS PLUS. Thứ nhất tớ nên nên gửi nó về dạng của dòng sản phẩm đem dạng như  sau

\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ x -y=2& \end{matrix}\right.

Sau Lúc đem về dạng của dòng sản phẩm tớ nhập vô máy

Ấn mode lựa chọn lựa chọn rồi tớ nhập số liệu

Nhập số liệu 2 ( nhập a_{1}=2);1(nhập b_{1}=1);10(nhập c_{1}=10)

                   1(nhập a_{2} = 1); -1(nhập b_{2}= -1); 2(nhập c_{2} = 2)

Máy hình thành sản phẩm \left\{\begin{matrix} x=4 & \\ y=2& \end{matrix}\right.

Khi hệ phương trình vô nghiệm hoặc vô số nghiệm máy tiếp tục báo : Math error

Ví dụ mang lại hệ phương trình :\left\{\begin{matrix} -x-2y=3 & \\ 2x+4y=6& \end{matrix}\right.

Tương tự động như cơ hội nhập vô máy như hệ phương trình phía trên máy hình thành screen math error (hệ này vô nghiệm)

Xem thêm: năm cá nhân số 5