các đề toán lớp 3

Bộ Đề ganh đua Toán lớp 3 năm 2023 tinh lọc, với đáp án khá đầy đủ Học kì 1 & Học kì 2 sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời phát minh gom Giáo viên và bố mẹ được thêm tư liệu Đề ganh đua Toán lớp 3 kể từ bại liệt gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: các đề toán lớp 3

Đề ganh đua Toán lớp 3 (năm 2023 mới mẻ nhất)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

Chỉ kể từ 200k mua sắm đầy đủ cỗ đề ganh đua Toán lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word với câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề ganh đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 3 Học kì một năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 với đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Cánh diều

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD


Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 (cả phụ vương sách)

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (cả phụ vương sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (sách mới)

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (cả phụ vương sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần trăng tròn (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần trăng tròn (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (cả phụ vương sách)
 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (sách mới)

Bài tập dượt mỗi ngày lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập dượt Toán lớp 3

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 phát âm là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhị mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhị trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 nhập số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn trặn số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tao được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay tắp lự trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. trăng tròn 001

Câu 5. Tháng nào là tại đây với 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. trăng tròn 000

B. 18 233

C. trăng tròn 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật với chiều nhiều năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. trăng tròn cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – trăng tròn 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham lam quan tiền. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham lam quan tiền tiếp tục sụt giảm 3 lượt đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham lam quan tiền Khu di tích lịch sử nhập cả nhị mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn trăng tròn 000 đồng và đem mang đến cô phân phối trứng tờ 1000 đồng. Cô phân phối trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Cô phân phối trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ trăng tròn 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô phân phối trứng trả lại u …... tờ trăng tròn 000 đồng.

- Cô phân phối trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số lớn số 1 trong những số 37 900, 14 200, 58 287, 9 278 là:

A. 58 287

B. 37 900

C. 14200

D. 9 278

Câu 2. Cho hình trụ tâm O

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Đường kính của hình trụ tâm O bên trên là:

A. OA

B. OC

C. OB

D. BC

Câu 3:Số người hiến tiết nhập tuần:

Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Số người

9

8

3

9

10

18

20

Số người cho tới hiến tiết trong thời gian ngày Thứ Sáu nhiều hơn nữa trong thời gian ngày loại Ba là từng nào người?

A.12

B. 2

C. 8

D. 3

Câu 4. Sắp xếp những số sau theo dõi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: III, V, I, XIX

A. III, V, I, XIX

B. I, III, V, XIX

C. XIX, V, III, I

D. V, XIX, I, III

Câu 5. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

A. 12 cm2

B. 12 cm

C. 10 cm2

D. 10 cm

Câu 6: Một vỏ hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ hỏn, 5 viên bi vàng, 2 viên bi Trắng. Lan bịt đôi mắt lấy tình cờ một viên bi. Khả năng nào là tại đây không thể xảy ra:

A. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi đỏ hỏn

B. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi vàng

C. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi trắng

D. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi xanh

Câu 7: Mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Hỏi mua sắm một quyển vở không còn từng nào tiền?

A. 7 000 chi phí

B. 7 000 tiền

C. 7 000 đồng

D. 5 000 đồng

Xem thêm: unit 1 lớp 12 mới

Phần 2. Tự luận

Câu 8:Tìm bộ phận chưa chắc chắn trong những phép tắc tính sau:

a) .............. : 5 = 30

b) 2 × ...................... = 1 866

c) .............. – 3 256 = 8 462

d) 1 536 + ..................... = 6 927

Câu 9. Đặt tính rồi tính

85 462 + 4 130

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

77 208 – 68 196

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

21 724 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

82 485 : 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 14 738 + 460 – 3 240

= ..............................................

= ..............................................

b) 9 015 × 3 × 2

= ..............................................

= ..............................................

c) (24 516 – 4 107) : 3

= ..............................................

= ..............................................

d) 7 479 + 3 204 × 5

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

a) Diện tích hình A to hơn diện tích S hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

b) Chu vi hình A to hơn chu vi hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

c) Diện tích hình A cấp gấp đôi diện tích S hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

d) Tổng diện tích S nhị hình là 10 cm2.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Câu 12.Giải toán

Có phụ vương kho chứa chấp dầu, từng kho chứa chấp 10 000 l. Người tao tiếp tục gửi chuồn 12 000 l dầu. Hỏi phụ vương kho bại liệt còn sót lại từng nào lít dầu?

Bài giải

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 13. Tìm chữ số phù hợp điền nhập dù rỗng tuếch.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một trang trại trồng 3 255 cây cafe. Bác dân cày phát biểu “Nông trại của tôi trồng khoảng chừng 3 300 cây cà phê”. Hỏi Bác đã trải tròn trặn số kilomet cafe cho tới sản phẩm nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng chục

C. Hàng trăm

D. Hàng nghìn

Câu 2: Cái nón có mức giá 25 000 đồng, loại dù có mức giá 70 000 đồng. Cái nón rẻ mạt rộng lớn loại dù từng nào chi phí ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng

Câu 3. Cho hình vuông vắn và hình chữ nhật với những độ dài rộng như hình vẽ.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn …… diện tích S hình chữ nhật.

Từ phù hợp nhằm điền nhập vị trí chấm là

A. Bằng

B. Lớn hơn

C. Nhỏ hơn

D. Không đối chiếu được

Câu 4. Giang với 3 cây viết chì, 1 thước kẻ và 1 cây viết mực. Giang nhắm đôi mắt và lựa chọn 2 nhập phụ vương vật dụng bên trên. Phát biểu nào là tại đây không đúng

A. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 loại cây viết chì

B. Giang hoàn toàn có thể lấy được một loại cây viết chì và 1 loại cây viết mực

C. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 loại cây viết mực

D. Giang hoàn toàn có thể lấy được một cây viết chì và 1 thước kẻ

Câu 5. Số lớn số 1 trong những số: trăng tròn 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. trăng tròn 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927

Câu 6. Tháng nào là tại đây với 31 ngày

A. Tháng Hai

B. Tháng Sáu

C. Tháng Chín

D. Tháng Bảy

Câu 7. Một sợi dây khá dài 30 249 centimet được tạo thành 9 đoạn nhiều năm đều nhau. Hỏi từng đoạn nhiều năm từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án (10 đề)

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về con số gà của những hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ mái ấm gia đình nào là với con số gà nhiều nhất?

................................................................................................................

b) Hộ mái ấm gia đình nào là với con số gà không nhiều nhất?

................................................................................................................

c) tổ ấm chưng Hoàng với nhiều hơn nữa mái ấm gia đình chưng Hùng từng nào con cái gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự trù xây một mái ấm không còn 78 000 viên gạch men. Bác Hùng tiếp tục mua sắm 3 lượt, từng lượt 18 000 viên gạch men. Hỏi theo dõi dự trù, chưng Hùng còn cần mua sắm từng nào viên gạch men nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Tìm số với 3 chữ số, hiểu được khi xoá vứt chữ số 7 ở sản phẩm đơn vị chức năng, tao được số mới mẻ xoàng số cần dò la là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Lưu trữ: Đề ganh đua Toán lớp 3 (sách cũ)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

Xem thêm thắt đề ganh đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua Tiếng Việt 3
 • Đề ganh đua Tiếng Anh 3
 • Đề ganh đua Tin học tập lớp 3

Đã với câu nói. giải bài bác tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: công thức tính vận tốc

Loạt bài bác Đề ganh đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.Giải bài bác tập dượt lớp 3 những môn học