bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

Câu hỏi:

12/02/2020 22,454

Bạn đang xem: bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án C

Rễ cây có rất nhiều loại phía động như: phía sáng sủa âm, phía trọng tải dương, phía hóa, phía nước.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo nên ra

A. kể từ 1 phần của phòng ban sinh chăm sóc của cây

B. chỉ với rễ của cây

C. chỉ với 1 phần thân mật của cây

D. chỉ với lá của cây

Câu 2:

Testosterone được sinh đẻ đi ra ở

A. tuyến giáp

B. tuyến yên

C. tinh anh hoàn

D. chống trứng

Câu 3:

Sinh trưởng loại cấp cho ở cây thân mật mộc là ngày càng tăng về

A. chiều lâu năm tự hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh.

B. chiều ngang tự hoạt động và sinh hoạt của tế bào sinh đỉnh.

C. chiều ngang tự hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mày.

Xem thêm: because of severe asthma attacks the doctor suggested his patient to stop smoking

D. chiều lâu năm tự hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mày.

Câu 4:

Hướng xúc tiếp với ở loại cây này bên dưới đây?

A. Bưởi.

B. Cam.

C. Nho.

D. Táo.

Câu 5:

Khi bịa đặt cây ở hành lang cửa số, cây thông thường cách tân và phát triển hướng ra phía phía ngoài hành lang cửa số. Hiện tượng này phản ánh dạng phía động này ở thực vật?

A. Hướng nước

B. Hướng tiếp xúc

C. Hướng trọng lực

D. Hướng sáng

Câu 6:

Tác nhân này tiếp sau đây thông thường chỉ tạo nên phía động dương tuy nhiên không khiến đi ra phía động âm?

A. Nước.

B. Trọng lực.

C. Ánh sáng sủa.

D. Hóa hóa học.

Xem thêm: học sinh có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh