biểu hiện cơ bản nhất chứng tỏ liên bang nga từng là trụ cột của liên bang xô viết là

Câu hỏi:

14/07/2019 98,046

A. Chiếm tỉ trọng lớn số 1 về diện tích S vô Liên Xô.

Bạn đang xem: biểu hiện cơ bản nhất chứng tỏ liên bang nga từng là trụ cột của liên bang xô viết là

B. Chiếm tỉ trọng lớn số 1 về số lượng dân sinh vô Liên Xô.

C. Chiếm tỉ trọng lớn số 1 về sản lượng những ngành kinh tế tài chính vô Liên Xô.

Đáp án chủ yếu xác

D. Chiếm tỉ trọng lớn số 1 về số vốn liếng góp vốn đầu tư vô toàn Liên Xô.

Hướng dẫn: Mục I, SGK/67 địa lí 11 cơ phiên bản.

Đáp án: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào là tại đây không đích với tình hình của LB Nga sau khoản thời gian Liên bang Xô ghi chép tan rã?

A. Tình hình chủ yếu trị, xã hội ổn định ấn định.

B. Tốc chừng phát triển GDP âm.

C. Sản lượng những ngành kinh tế tài chính tách.

D. Đời sinh sống quần chúng. # gặp gỡ nhiều trở ngại.

Câu 2:

Các ngành công nghiệp truyền thống lịch sử của LB Nga là

A. Năng lượng, sản xuất máy, luyện kim đen ngòm, năng lượng điện tử - tin tưởng học tập.

B. Năng lượng, sản xuất máy, luyện kim đen ngòm, luyện kim màu sắc.

C. Năng lượng, sản xuất máy, luyện kim đen ngòm, mặt hàng ko.

D. Năng lượng, sản xuất máy, luyện kim đen ngòm, dải ngân hà.

Câu 3:

Các ngành công nghiệp tiến bộ được LB Nga triệu tập cải tiến và phát triển là

A. Sản xuất xe hơi, chế thay đổi mộc.

Xem thêm: they live in a house that was built in

B. Điện tử - tin tưởng học tập.

C. Đóng tàu, hóa hóa học.

D. Dệt may, thức ăn.

Câu 4:

Nhận ấn định nào là sau đây không đích với hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ của LB Nga?

A. Có đầy đủ những mô hình giao thông vận tải.

B. Có khối hệ thống đường tàu xuyên Xi-bia.

C. Giao thông vận tải đường bộ đàng thủy hầu hết ko cải tiến và phát triển được.

D. phần lớn khối hệ thống đàng được upgrade, không ngừng mở rộng.

Câu 5:

Các trung tâm công nghiệp truyền thống lịch sử của LB Nga thông thường được phân bổ ở

A. Đồng vị Đông Âu, U-ran, Xanh Pê-téc-bua.

B. Đồng vị Đông Âu, Trung tâm U-ran, Xanh Pê-téc-bua.

C. Đồng vị Đông Âu, U-ran, Tây Xi-bia.

D. Đồng vị Đông Âu, Tây Xi-bia, Xanh Pê-téc-bua.

Câu 6:

Một trong mỗi trở thành tựu cần thiết đạt được về xã hội của LB Nga sau năm 2000 là

A. Số người di trú cho tới nước Nga càng ngày càng đông đúc.

B. Gia tăng số lượng dân sinh nhanh chóng.

C. Đời sinh sống quần chúng. # và được nâng cấp.

Xem thêm: đặc điểm nào dưới đây là của sán dây

D. Sự phân hóa nhiều bần hàn càng ngày càng rộng lớn.