biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Câu hỏi:

18/06/2019 160,857

A.  Pha thuở đầu của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

Bạn đang xem: biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên phỏng của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

D. Hệ số lực cản (của ma mãnh sát nhớt) ứng dụng lên vật.

Chọn A

Dao động chống bức: Là giao động Chịu ứng dụng của nước ngoài lực biến chuyển thiên tuần trả bám theo thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên phỏng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu giao động của hệ là 1 giao động phức tạp vì thế sự tổ hợp của giao động riêng rẽ và giao động chống bức tiếp sau đó giao động riêng rẽ tắt dần dần vật tiếp tục giao động ổn định ấn định với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên phỏng của giao động chống bức tăng nếu như biên phỏng nước ngoài lực (cường phỏng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của giao động chống bức hạn chế nếu như lực cản môi trường thiên nhiên tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của giao động chống bức tăng nếu như phỏng chênh nghiêng đằm thắm tần số của nước ngoài lực và tần số giao động riêng rẽ hạn chế.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con nhấp lên xuống xoắn ốc giao động điều tiết, Lúc tăng lượng của vật lên 4 chuyến thì tần số giao động của vật:

A. tạo thêm 4 chuyến.

B. sụt giảm 4 chuyến.

C. tạo thêm gấp đôi.

D. sụt giảm gấp đôi.

Câu 2:

Khi trả một con cái nhấp lên xuống đơn lên rất cao bám theo phương trực tiếp đứng (coi chiều lâu năm của con cái nhấp lên xuống đơn ko đổi) thì tần số giao động điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì như thế tốc độ trọng ngôi trường thuyên giảm phỏng cao.

B.  tăng vì như thế chu kì giao động điều tiết của chính nó hạn chế.

C. tăng vì như thế tần số giao động điều tiết của chính nó tỉ trọng nghịch ngợm với tốc độ trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì như thế chu kì giao động điều tiết của chính nó ko tùy theo tốc độ trọng ngôi trường.

Xem thêm: nhiễm sắc thể là gì

Câu 3:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm vật với lượng m và xoắn ốc có tính cứng k ko thay đổi, giao động điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì giao động của con cái nhấp lên xuống là 2s. Để chu kì con cái nhấp lên xuống là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Câu 4:

Một vật nhỏ tiến hành giao động điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vì chưng giây. Động năng của vật cơ biến chuyển thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều lâu năm l, trong vòng thời hạn Δt nó thực hiện nay được 6 giao động. Người tớ giảm sút phỏng lâu năm của chính nó chuồn 16 centimet, cũng trong vòng thời hạn Δt như trước đó nó tiến hành được 10 giao động. Chiều lâu năm thuở đầu của con cái nhấp lên xuống là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 6:

Vật với lượng m treo vô xoắn ốc có tính cứng k. Kích quí cho tới vật giao động điều hoà với biên phỏng 3cm, thì chu kì giao động của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng cho tới vật giao động với biên phỏng vì chưng 6cm thì chu kì biến chuyển thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

Xem thêm: because of severe asthma attacks the doctor suggested his patient to stop smoking

D. 0,423s