biến điệu sóng điện từ là

Với giải bài bác 7 trang 119 sgk Vật lí lớp 12 được biên soạn lời nói giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt môn Vật lí lớp 12. Mời chúng ta đón xem:

Giải Vật lí 12 Bài 23: Nguyên tắc vấn đề liên hệ bởi sóng vô tuyến

Bạn đang xem: biến điệu sóng điện từ là

Bài 7 (trang 119 sgk Vật Lí 12): Biến điệu sóng năng lượng điện kể từ là gì?

A. Là chuyển đổi sóng cơ trở thành sóng năng lượng điện từ

B. Là trộn sóng năng lượng điện kể từ tần số âm với sóng năng lượng điện kể từ tần số cao.

C. Là thực hiện cho tới biên phỏng sóng năng lượng điện kể từ tăng thêm.

D. Là tách sóng năng lượng điện kể từ tần số âm thoát ra khỏi sóng năng lượng điện kể từ tần số cao.

Lời giải:

Biến điệu sóng năng lượng điện kể từ là trộn sóng năng lượng điện kể từ tần số âm với sóng năng lượng điện kể từ tần số cao.

Chọn đáp án B.

Xem tăng lời nói giải bài bác tập Vật lí lớp 12 hay, cụ thể khác:

Xem thêm: they live in a house that was built in

Câu C1 trang 117 Vật lí 12: Hãy phân tích và lý giải tại vì sao cần sử dụng những sóng năng lượng điện kể từ cao tần...

Câu C2 trang 117 Vật lí 12: Hãy nêu thương hiệu của những sóng đem này và cho thấy khoảng tầm tần số của bọn chúng...

Câu C3 trang 118 Vật lí 12: Hãy trình diễn thuộc tính của từng thành phần nhập sơ vật dụng khối của sản phẩm trừng trị thanh...

Câu C4 trang 118 Vật lí 12: Hãy trình diễn thuộc tính của từng thành phần nhập sơ vật dụng khối của một máy thu thanh giản dị...

Bài 1 trang 119 Vật lí 12: Hãy nêu tư nguyên lý cơ phiên bản của việc vấn đề liên hệ bởi sóng vô tuyến...

Bài 2 trang 119 Vật lí 12: Sóng đem là gì? Thế này là trở thành điệu một sóng năng lượng điện kể từ cao tần...

Bài 3 trang 119 Vật lí 12: Vẽ sơ vật dụng khối của một máy trừng trị thanh giản dị và phân tích và lý giải thuộc tính...

Xem thêm: because of severe asthma attacks the doctor suggested his patient to stop smoking

Bài 4 trang 119 Vật lí 12: Vẽ sơ vật dụng khối của một máy thu thanh giản dị...

Bài 5 trang 119 Vật lí 12: Trong khí cụ này tiếp sau đây đem cả một máy trừng trị và một máy thu sóng vô tuyến...

Bài 6 trang 119 Vật lí 12: Chọn câu trúng. Trong "máy phun tốc độ" xe pháo bên trên lối...