bảo vệ môi trường tiếng anh

Bài học tập kể từ vựng sau đây được sẵn sàng bởi

Bạn đang xem: bảo vệ môi trường tiếng anh

Ở phần trước, tất cả chúng ta đang được học từ vựng về sự việc đập phá diệt môi trường. Bài học tập này tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong học tập kể từ vựng tương quan đến Bảo vệ môi trường:

Protecting the environment

Xem thêm: mã đơn hàng ghtk

 • address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change
  giải quyết/chống lại/ xử lí những đe dọa/ảnh hưởng/tác động của thay đổi khí hậu
 • fight/take action on/reduce/stop global warming
  đấu tranh/hành động/giảm/ngăn ngăn sự rét lên toàn cầu
 • limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution
  hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát sự độc hại bầu không khí, nước, bầu khí quyển, môi trường
 • cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions
  giảm sự độc hại hoặc lượng khí thải căn nhà kính
 • offset carbon/CO2 emissions
  làm hạn chế lượng khí thải carbon/CO2
 • reduce (the size of) your carbon footprint
  làm hạn chế (kích cỡ của) vết chân carbon của công ty.
  Lưu ý: Tác động của quý khách đến môi trường mạnh đến kích cỡ nào, những hành động thường nhật của quý khách thải tăng vào khí quyển từng nào khí carbonic (CO2); tất cả những số liệu đó sẽ được tính toán đo lường và hiển thị bằng một con cái số mà chúng tao gọi là carbon footprint – dấu chân carbon. Con số của quý khách càng lớn thì tác động xấu của quý khách đến môi trường càng mạnh.
 • achieve/promote sustainable development
  đạt được/thúc đẩy sự trở nên tân tiến bền vững
 • preserve/conserve biodiversity/natural resources
  bảo tồn/ lưu giữ gìn sự đa dạng chủng loại sinh học/tài vẹn toàn thiên nhiên
 • protect endangered species/a coastal ecosystem
  bảo vệ chủng loại với nguy hại tuyệt chủng/hệ sinh thái xanh ven bờ
 • prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage lớn ecosystems
  ngăn ngăn sự xói hao đất/sự đánh bắt cá cá quá mức/sự đập phá diệt rừng bên trên diện rộng/sự tàn đập phá hệ sinh thái
 • raise awareness of environmental issues
  nâng cao trí tuệ về những yếu tố môi trường
 • save the planet/the rainforests/an endangered species
  cứu lấy hành tinh/những vùng rừng núi nhiệt độ đới/loài động vật hoang dã với nguy hại tuyệt chủng

Vốn từ vựng giờ Anh của chúng ta với đầy đủ dùng?

Làm tức thì bài bác đánh giá kể từ vựng thời gian nhanh bên dưới đây!

Xem thêm: bao nhiêu điểm là liệt