bài 7 trang 62 sgk toán 8 tập 2


Đề bài

 Tính những phỏng lâu năm \(x,y\) vô hình 14.

Bạn đang xem: bài 7 trang 62 sgk toán 8 tập 2

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- sít dụng: hệ trái khoáy của tấp tểnh lý TaLet, tấp tểnh lý Pitago.

Lời giải chi tiết

* Trong hình 14a

\(MN // EF\), theo gót hệ trái khoáy tấp tểnh lí Ta-lét tao có:

\( \dfrac{MN}{EF}=\dfrac{MD}{DE}\)

Mà \(DE = MD + ME = 9,5 + 28 = 37,5\).

\(\Rightarrow \dfrac{8}{x} = \dfrac{9,5}{37,5}\)

\(\Rightarrow x= \dfrac{8.37,5}{9,5}= \dfrac{600}{19}  ≈ 31,6\)

* Trong hình 14b

Ta đem \(A'B' ⊥ AA'\) (giả thiết) và \(AB ⊥ AA'\) (giả thiết)

\( \Rightarrow  A'B' // AB\) (từ vuông góc cho tới tuy nhiên song)

Xem thêm: tập đọc lớp 5 tập 2

\( \Rightarrow \dfrac{A'O}{OA} = \dfrac{A'B'}{AB}\) (Theo hệ trái khoáy tấp tểnh lí Ta-let)

hay \(\dfrac{3}{6} = \dfrac{4,2}{x}\)

\(x = \dfrac{6.4,2}{3} = 8,4\)

\(∆ABO\) vuông bên trên \(A\) nên vận dụng tấp tểnh lý Pitago tao có:

\(\eqalign{
& {y^2} = O{B^2} = O{A^2} + A{B^2} \cr
& \Rightarrow {y^2} = {6^2} + 8,{4^2} = 106,56 \cr
& \Rightarrow hắn = \sqrt {106,56} \approx 10,3 \cr} \)


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 8 trang 63 SGK Toán 8 luyện 2

  Giải bài xích 8 trang 63 SGK Toán 8 luyện 2. a) Để chi đoạn trực tiếp AB trở nên phụ thân đoạn đều nhau, người tao đã thử như hình 15.Hãy tế bào miêu tả thủ tục bên trên và phân tích và lý giải vì như thế sao những đoạn AC,CD,DB bởi vì nhau?

 • Bài 9 trang 63 SGK Toán 8 luyện 2

  Cho tam giác ABC và điểm D bên trên cạnh AB sao mang lại AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số những khoảng cách tự động điểm A và B cho tới cạnh AC

 • Bài 10 trang 63 SGK Toán 8 luyện 2

  Tam giác ABC đem đàng cao AH. Đường trực tiếp d tuy nhiên song với BC, tách những cạnh AB,AC và đàng cao AH theo gót trật tự bên trên những điểm B', C' và H'(h.16)

 • Bài 11 trang 63 SGK Toán 8 luyện 2

  Giải bài xích 11 trang 63 SGK Toán 8 luyện 2. Tam giác ABC đem BC= 15cm. Trên đàng cao AH lấy những điểm I,K sao mang lại AK = KI = IH. Qua I và K vẽ những đàng EF // BC, MN // BC(h.17)

 • Bài 12 trang 64 SGK Toán 8 luyện 2

  Giải bài xích 12 trang 64 SGK Toán 8 luyện 2. cũng có thể đo dược chiều rông của một khúc sông nhưng mà không nhất thiết phải quý phái bờ mặt mày cơ hoặc không?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 11 bài 16

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.