bài 106 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 106 em ôn lại những gì đã học

Tính :

a) \(\dfrac{{12}}{{17}}:4\,\,;\)          \(12:\dfrac{6}{{13}}\,\,;\)            \(9:\dfrac{3}{5} \times \dfrac{4}{{15}}\)

b) \(72 : 45\)                     \(281,6 : 8\)                      \(300,72 : 53,7\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân nhị phân số tao lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

- Muốn phân chia nhị phân số tao lấy loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

- sít dụng những quy tắc đang được học tập về phép tắc phân chia số thập phân nhằm triển khai những phép tắc phân chia ở câu b.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{{12}}{{17}}:4 = \dfrac{{12}}{{17}}:\dfrac{4}{1} = \dfrac{{12}}{{17}} \times \dfrac{1}{4}\)\( = \dfrac{{12 \times 1}}{{17 \times 4}} = \dfrac{{4 \times 3 \times 1}}{{17 \times 4}} = \dfrac{3}{{17}}\,\,;\)

Ta rất có thể viết lách gọn gàng như sau :  \(\dfrac{{12}}{{17}}:4 = \dfrac{{12}}{{17 \times 4}} = \dfrac{{4 \times 3}}{{17 \times 4}} = \dfrac{3}{{17}}\,\,;\)

+) \(12:\dfrac{6}{{13}}\, = \dfrac{{12}}{1}:\dfrac{6}{{13}} = \dfrac{{12}}{1} \times \dfrac{{13}}{6}\)\( = \dfrac{{12 \times 13}}{{1 \times 6}} = \dfrac{{6 \times 2 \times 13}}{{1 \times 6}} = 26;\)

Ta rất có thể viết lách gọn gàng như sau : \(12:\dfrac{6}{{13}} = \dfrac{{12 \times 13}}{6} = \dfrac{{6 \times 2 \times 13}}{6}\)\( = 26;\)

 +) \(9:\dfrac{3}{5} \times \dfrac{4}{{15}} = \dfrac{{9 \times 5}}{3} \times \dfrac{4}{{15}}\)\( = \dfrac{{3 \times 3 \times 5}}{3} \times \dfrac{4}{{15}}\)\( = 15 \times \dfrac{4}{{15}} = \dfrac{{15 \times 4}}{{15}} = 4.\)

Câu 2

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

- Muốn phân chia một số trong những thập phân mang lại 0,1,; 0,01; 0,001; ... tao chỉ việc gửi lốt phẩy của số cơ thứu tự sang trọng phía bên phải một, nhị, tía, ... chữ số.

- Muốn phân chia một số trong những mang lại 0,5 tao chỉ việc nhân số cơ với 2.

- Muốn phân chia một số trong những mang lại 0,25 tao chỉ việc nhân số cơ với 4.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết sản phẩm phép tắc phân chia bên dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu) :

Mẫu :  3 : 4 =  = 0,75

Phương pháp giải:

Làm tương tự động ví dụ khuôn mẫu, viết phép phân chia bên dưới dạng phân số rồi viết lách bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Khoanh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đích :

Một lớp sở hữu 18 học viên phái nam và 12 phái nữ. Hỏi số học viên phái nữ cướp từng nào tỷ lệ số học viên cả lớp.

A. 50%                      B. 60%                      C. 66%                      D. 40%

Phương pháp giải:

- Tính số học viên cả lớp.

- Để dò thám tỉ số tỷ lệ của số học viên phái nữ và số học viên của tất cả lớp nên tao dò thám thương thân thiết số học viên phái nữ và số học viên của tất cả lớp, tiếp sau đó nhân thương cơ với 100 và viết lách thêm thắt kí hiệu % vô phía bên phải tích tìm kiếm được.

Lời giải chi tiết:

Số học viên cả lớp là :

            18 + 12 = 30 (học sinh)

Số học viên phái nữ cướp số tỷ lệ học viên cả lớp là :

            12 : 30 = 0,4 = 40%

Chọn đáp án là D. 40%.

Câu 5

Xem thêm: hugh is quite worried because he hasn't for the end of term test

Tìm tỉ số tỷ lệ của :

a) 3,2 và 4                           b) 7,2 và 3,2

Phương pháp giải:

Muốn dò thám tỉ số phần của A và B tao dò thám thương của A và B tiếp sau đó nhân thương một vừa hai phải tìm kiếm được với 100 và viết lách thêm thắt kí hiệu % vô phía bên phải tích tìm kiếm được.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số tỷ lệ của 3,2 và 4 là :

              3,2 : 4 = 0,8 = 80%

b) Tỉ số tỷ lệ của 7,2 và 3,2 là :

              7,2 : 3,2 = 2,25 = 225%

Câu 6

Tính :

a) 2,7% + 10,32%

b) 45,8%  – 24,25%

c) 100% – 37% – 25,5%

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    A% + B% = (A + B)%

    A% – B% = (A – B)% 

Lời giải chi tiết:

a) 2,7% + 10,32% = 13,02%

b) 45,8% – 24,25% = 21,55%

c) 100% – 37% – 25,5% = 37,5%

Câu 7

Lớp 5A dự tính trồng 180 cây, cho tới hiện nay đã trồng được 45% cây. Hỏi theo gót dự tính, lớp 5A còn cần trồng từng nào cây nữa ?

Phương pháp giải:

- Tính số km đang được trồng = số km dự tính trồng : 100 × 45

- Số cây còn cần trồng = số km dự tính trồng – số km đang được trồng.

Lời giải chi tiết:

Lớp 5A đang được trồng được số km là :

              180 : 100 × 45 = 81 (cây)

Theo dự tính, lớp 5A còn cần trồng số km là :

              180 – 81 = 99 (cây)

                                 Đáp số: 99 cây.

Câu 8

Một thị xã sở hữu 320ha khu đất trồng cây coffe và 480ha khu đất trồng cây cao su thiên nhiên. Hỏi : 

a) Diện tích khu đất trồng cây cao su thiên nhiên bởi vì từng nào tỷ lệ diện tích S khu đất trồng cây cà phê?

b) Diện tích khu đất trồng cây coffe bởi vì từng nào tỷ lệ diện tích S khu đất trồng cây cao su?

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp tính : Muốn dò thám tỉ số phần của A và B tao dò thám thương của A và B tiếp sau đó nhân thương một vừa hai phải tìm kiếm được với 100 và viết lách thêm thắt kí hiệu % vô phía bên phải tích tìm kiếm được.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số tỷ lệ của diện tích S khu đất trồng cây cao su thiên nhiên và diện tích khu đất trồng cây coffe là:

            480 : 320 = 1,5 = 150%

b) Tỉ số tỷ lệ của diện tích S khu đất trồng cây coffe và diện tích khu đất trồng cây cao su thiên nhiên là:

            320 : 480 = 0,6666 = 66,66%

Xem thêm: tập đọc lớp 5 tập 2

                                  Đáp số: a) 150% ;

                                               b) 66,66%.

 Loigiaihay.com